Haftal*k Ders Program*

advertisement
KÜÇÜKÇEKMECE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU HAFTALIK DERS MÜFREDATI
1.DÖNEM 12 HAZİRAN – 07 TEMMUZ 2017
GÜNLER 1.DERS
1.
H
A
F
T
A
2.
H
A
F
T
A
3.
H
A
F
T
A
2.DERS
Pazartesi
Kuran: Kur’an’ı Tanıyalım
Kuran: Kur’an Okumaya Giriş
Salı
Kuran: Harfleri Tanıma
Kuran: Harflerin İsimleri
Çarşamba
Kuran: Harflerin Başta Ortada Sonda Yazılması
Perşembe Kur’an: Harflerin harekeli okunuşu
3.DERS
İtikad: Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhidi ÖğreniyoruzSöylenişi ve Türkçe Anlamı
İbadet: İbadetlerimiz, İbadet Nedir, Namaz, Oruç, Zekat Hac,
Kuran: Üstün , Esre ve Ötre
İbadet: İbadetlerimiz, Sadaka, Ameli Salih, Mükellefin
Davranışları
Kuran: Kelime İçinde harflerin okunuşu
Siyer: Peygambemberimiz Hz. Muhammed’in Hayatını
Öğreniyoruz: Doğumu, Çocukluğu,Gençligi, Evlilik ve
Çocukları
Cuma
Kuran: Kelime İçinde harflerin okunuşu
Kuran: Fatiha, İhlas ve Kevser
Surelerinin ezbere okunması
Ahlak: Ahlak ve Ahlaklı İnsan kimdir? Temizlik imanın
özüdür
Pazartesi
Kuran: Kur’an’ı Kerim Nasıl Bir Kitaptır
Kuran: Kur’an’ı Kerim Nasıl Bir
Kitaptır
İtikad: İslam ve İslam’ın Beş Ana Esası,
Salı
Kuran: Cezm ve Cezimli kelimelerin okunuşu
Kuran: Cezm ve Cezimli kelimelerin
okunuşu
İbadet: Temizlik İmandan gelir, Temizlik-İbadet İlişkisi
Çarşamba Kuran: Şedde ve Şeddeli kelimelerin Okunuşu
Kuran: Şedde ve Şeddeli kelimelerin
Okunuşu
İbadet: Temizlik İmandan gelir, Abdest ve Gusül farzları ve
alınışı
Kuran: Sübhaneke Ettehiyyatü
dualarının ezbere okunması
Siyer: Peygambemberimiz Hz. Muhammed’in Hayatını
Öğreniyoruz:İlk Vahiy, İlk Müslümanlar mediye hicret
Perşembe
Kur’an: Şedde ve Şeddeli kelimelerin Okunuşu
Cuma
Kuran: Şedde ve Şeddeli kelimelerin Okunuşu
Kuran: Salli –Barik dualarının ezbere
okunması
Ahlak: Doğruluktan Ayrılmayalım, Allah iyilerle beraberdir.
Pazartesi
Kuran: Kur’an’ı Kerim nelerden bahseder? 8
madde (İlk 4 madde)
Kuran: Kur’an’ı Kerim nelerden
bahseder? 8 madde. (Son 4 madde)
İtikad: İman ve İmanın Altı Esası, İman Nedir? Mü’min veya
Müslüman kimdir?
Salı
Kuran: Tenvin ve Tenvinli Kelimelerin
Okunması
Kuran: Tenvin ve Tenvinli Kelimelerin
Okunması
İbadet: Namaz Kılıyoruz, Beş vakit namaz
Çarşamba
Kuran: Med (uzatma) harfleri ve kelime içinde
okunuşu
Kuran: Med (uzatma) harfleri ve kelime
içinde okunuşu
İbadet: Namaz Kılıyoruz, Cuma namazı, namazı bozan
durumlar
Kuran: Zamir okunuşu
Siyer: Peygambemberimiz Hz. Muhammed’in Hayatını
Öğreniyoruz
Kuran: : Rabbena Atina ve
Rabbenağfirli Dualarını Ezbere Okuma
Ahlak: İslam sevgi dinidir, kul hakkına riayet edelim
Perşembe Kur’an: Zamir okunuşu
Cuma
Kuran: Rabbena Atina ve Rabbenağfirli
Dualarını Ezbere Okum
KÜÇÜKÇEKMECE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU HAFTALIK DERS MÜFREDATI
2. DÖNEM 10 TEMMUZ - 28 TEMMUZ 2017
GÜNLER
1.DERS
2.DERS
3.DERS
Pazartesi
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 1. Say.
Kuran: “Allah” lafzının okunması
İtikad: Allah vardır ve birdir:Allah’a İman
1. Salı
H
A Çarşamba
F
T
Perşembe
A
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 2. Say.
Kuran: Vakıf
İbadet: Namaz Kılıyoruz: Bayram Namazı kılınışı ve
hükmü
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 3. Say.
Kuran: Fil, Kureyş surelerinin ezbere
okunması
İbadet: Namaz Kılıyoruz: Cenaze Namazı kılınışı ve
hükmü
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 4. Say.
Kuran: Kafirun-Nasr surelerinin ezbere
okunması
Siyer: Kur’an’ı Kerim’de Hazreti Peygamber
Cuma
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 5. Say.
Kuran: Tebbet Suresinin ezbere
okunması
Ahlak: Hoşgörülü ve bağışlayıcı olalım, yardımlaşalım
Pazartesi
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 6. Say.
Kuran: Felak ve Nas Suresinin ezbere
okunması
İtikad: Peygamberlere İman
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 7. Say.
Kuran: Kunut dualarını ezbere
okunması
İbadet: Namaz Kılıyoruz: Teravih Namazı kılınışı ve
hükmü
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 8. Say.
Kuran: Ezan’ı Okuma
İbadet: Oruç nedir, oruç tutmanın Önemi, oruçla ilgili
kavramlar (Sahur, imsak, iftar, fidye ve fitre)
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 9. Say.
Kuran: Kamet Getirme
Siyer: Hz. Peygamberin Kişiliği
Cuma
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 10. Say.
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 11.
Say.
Ahlak: Sözünde durmak
Pazartesi
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 12. Say.
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 13.
Say.
İtikad: Ahirete İman
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 14. Say.
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 15.
Say.
İbadet: Orucu bozan durumlar
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 16. Say.
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 17.
Say.
İbadet: İftar duasını ezbere okuma türkçe anlamını
açıklama
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 18. Say.
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 19.
Say.
Siyer: İslam’ı Anlamada Hz. Peygamberin Örnekliği
(İbadetlerinde, İman ilişkilerinde, aile hayatında)
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 20. Say.
Kuran: : Kur’an’ı Yüzüne Okuma 21.
Say.
Ahlak: İslam adalet üzerine kurulmuştur, Özverili
olalım
2.
H Salı
A
F Çarşamba
T
Perşembe
A
3.
H Salı
A
F Çarşamba
T
A Perşembe
Cuma
KÜÇÜKÇEKMECE MÜFTÜLÜĞÜ YAZ KUR’AN KURSU HAFTALIK DERS MÜFREDATI
3.DÖNEM - 31 TEMMUZ 2017-18 AĞUSTOS 2017
GÜNLER
1.DERS
2.DERS
3.DERS
Pazartesi
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 22. Say.
Kuran: Medleri Uygulama
İtikad: Meleklere İnanırız-Meleklere İman
1. Salı
H
A Çarşamba
F
T Perşembe
A
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 23. Say.
Kuran: Sakin Nun ve Tenvine ait
hükümler ve uygulama (ihfa, izhar, iklab)
İbadet: Kabe ve Arafat Diyarına Yolculuk : Hac
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 24. Say.
Kuran: İdgam ve uygulaması (maal gunne İbadet: Hac ve Umre nedir? Hac ve Umre Mekanları,
ve bila gunne)
Kavramları, haccın önemi
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 25. Say.
Kuran: Ra harfinin okunuşu
Siyer: Hz. Peygamber’den Davranış Örnekleri: Eş, Baba
ve Dede olarak Hz. Peygamber
Cuma
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 26. Say.
Kuran: Bakara Suresinin 255 ayetini
ezbere okunması
Ahlak: İman etmek sorumluluk bilincine sahip olmak
demektir
Pazartesi
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 27. Say.
Kuran: Bakara Suresinin 285-286.
ayetlerini ezbere okunması
İtikad: Kitaplara İman
Salı
2.
H
A Çarşamba
F
T Perşembe
A
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 28. Say.
Kuran: Haşr Suresinin 22-24. ayetlerini
ezbere okunması
İbadet: Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak
Kurban
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 29. Say.
Kuran: Ezan’ı Okuma
İbadet: Kurban nedir, kimler kurban keser, Hz.
İbrahim ve kurban, kurbanın topluma kazandırdıkları
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 30. Say.
Kuran: Kamet Getirme
Siyer: Hz. Peygamber’den Davranış Örnekleri: Komşu
ve Arkadaş olarak Hz. Peygamber
Cuma
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 31. Say.
Pazartesi
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 33-34. Say.
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 35-36.
Say.
İtikad: Kaza ve Kadere İman
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 37-38. Say.
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 39-40.
Say.
İbadet: Yardımlaşma ibadeti olaraak Zekat ve Sadaka
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 41-42. Say
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 43-44.
İbadet: Allah’a Yakarış: Dua ve tövbe
Kur’an: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 45-46. Say
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 47-48.
Say.
Siyer: Hz. Peygamber’den Davranış Örnekleri: Akraba
olarak Hz. Peygamber ve akabe biatları ve veda
hutbesindeki evrensel ilkeler
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 49-50. Say.
Kuran: : Kur’an’ı Yüzüne Okuma 5152.
Say.
Ahlak: Başkalarını düşünelim: Diğerkâmlık.
Milli ve manevi değerlerimizi korumak ve sevmek de
inancımızın gereğidir.
3.
H Salı
A Çarşamba
F
T
A Perşembe
Cuma
Kuran: Kur’an’ı Yüzüne Okuma 32. Say.
Ahlak: Cömertlik İslam’da övülen bir tutum ve
davranıştır, saygılı olalım
Download