era halıcılık ve paz

advertisement
ERA HALICILIK VE PAZ.A.Ş
Yeniçeriler Cad. Taşdirek Çeşme Sok.
No:10/2 Halıcılar Çarşısı 34490
Çemberlitaş-İSTANBUL
Tel:516.50.76(4 Hat) fax :516.50.80
W45
Konu : Tanışmak
13.06.1998
Çeşitli nedenlerle tanışan çiftler, zaman içinde,hayatlarını birleştirmek
isteyeceklerdir. Tanışmayı müteakip en az 2 ay sonra, eşler birbirleri hakkında(EkA)’da verilen formu doldururlarsa,ne gibi bir durumla karşı
karşıya olduklarını bilecekler ve kendilerini ona göre ayarlayacaklardır.
Faydalı olacağını umar, gereğini rica ederim.
ILDIZ ŞİRKETLER GRUBU
Yönetim Krl.Bşk.
Erdoğan Ildız
Dağıtım
---------------------------------Era Halıcılık tüm birimler
Ildız El San.
Bilgi
----------------------------Talimatlar Dosyası
1
(EK-A)
TANIŞALIM: (Tanıştıktan 2 ay sonra karşılıklı olarak yapılması tavsiye olunur)
Bu test değerlendireceğiniz kişinin size nasıl bir eş olacağının ölçüsünü verir. Bu
Test tercihe göre yüz yüze soru cevap şeklinde yapılacağı gibi, değerlendirme
yapacağınız kişinin sizde bıraktığı intibaya göre kendinizde yapabilirsiniz. İşte
kriterler:
Olumlu
1) Romantizm .................................................................
2) Sadakat konusundaki yaklaşımı ..............................
3) Uyumluluk(Bir fikir ileri sürüldüğünde
size uyuyor mu , her konuda size eşlik......................
ediyor mu,fikirler bağdaşıyor mu?)
4) Cinsellik(Cinsel yönden sizi tatmin edecek mi?)........
5) Aile bütçesine katkısı..................................................
6) Bakım,giyim ve temizlik..............................................
7) Kültür, bilgi birikimi, derinliği.......................................
8) Hoşsohbet mi?değil mi?...............................................
9) Aile çevresi ile uyumunuz...........................................
10)”Ağa ağır gerek, kulağı sağır gerek.”Lafından yola
çıkarak eşinizin durumunu belirtiniz.*
11)Eline sahip mi?.............................................................
12)Diline sahip mi?.........................................................
13)Yemek-bulaşık konusundaki beceri ve katkılar........
14)Çamaşır-ütü konularındaki katkılar...........................
15)Evin tertip ve düzenini sağlama konusundaki
beceri ve katkılar(planlarından ileriye dönük ............
bebek sahibi olma, ev alma vs. konular dahil)
16)Alış-veriş yapma, fiyat inceleme ve müsriflik...........
2
Şöyle Olumsuz
Böyle
konularındaki durumu
17)Bebek sayısındaki isteği ve bebek bakabilme, ..........
geçindirme durumu)
18)Frekans(Kapasite) küpü geniş mi, yoksa yüzük.**.......
taşı kadar küçük mü?)
19)Hayata bağlılığı, hayatı sevmesi ve pozitivizmi*** .......
------------------------------------------------------------------------------------------------Toplam
Puanlama : Olumlu yanıt için 5, şöyle böyle için 2, olumsuz
yanıt için 0.
Toplam puanlar 50’nin üzerinde ise değerlendirme
olumludur.
Notlar :
---------* Ağa ağır gerek,kulağı sağır gerek : İdare eden kişinin bazı şeyleri duymaması,
görmemesi, herkesle yüz göz olmaması gerekir.
**Mevlana : Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği
kadardır der.(Yani yola çıktığınız kişinin kapasitesi önem taşıyor)
***Olumlu düşünmek bir sanattır.Karamsar insanlarla beraber olmak ise büyük bir
ızdıraptır. Eşiniz olumlu düşüyor mu? Yoksa karamsar düşünmeye mi eğilimli.
3
Download