ATOM - gumusgozefen

advertisement
MADDENİN YAPISI VE ATOM
Madde, atom adı verilen taneciklerden
oluşur.Atom maddenin yapı taşıdır.
Atomun yapısında proton, nötron ve
elektron bulunur.
Proton ve nötron atomun çekirdeğinde yer
alır. Elektron ise çekirdek etrafında
dolanır.
ATOMUN YAPISI VE GÖSTERİMİ
Atomu oluşturan taneciklerin belli başlı
özellikleri vardır:
Elektron: Atomun
çevresinde çok büyük hızla
dönen hareketli negatif yüklü taneciktir.Kütlesi
yok denecek kadar azdır.
Proton:
Atomun çekirdeğinde bulunur. (+)
yüklü bir parçacıktır. Kütlesi elektronun 2000
katıdır.
Nötron:
Atomun çekirdeğinde bulunur. Kütlesi
hemen hemen protona eşittir.yüksüz bir taneciktir.
?Her
element atomlardan
oluşmaktadır ve her atomda
proton,nötron ve elektronlar
vardır.Fakat elementlerin
birbirinden farklı özelliklere
sahip olmasının sebebi ne
olabilir?
Atomda farklı sayıda
proton,nötron ve elektronlar
bulunabilir.
Bu durum elemente farklı
özellikler kazandırır.
Nötr Atom:
Bir atomdaki proton ve elektron sayıları
birbirine eşitse bu atoma nötr atom denir.
Nötr atomda (+) ve (–) yükler birbirine
eşittir. Nötr atomda,
p = e
’dir.
(–) yüklü atom:
Eğer bir atom dışarıdan elektron alırsa, (–)
yük sayısı (+) yük sayısından fazla olur. Bu
durumda atom (–) yüklü olur.
(+) yüklü atom:
Eğer bir atom bir elektronunu kaybederse, (+)
yük sayısı (–) yük sayısından fazla olur. Bu
durumda
atom (+) yüklü olur.
Bitti…
Download