Tablo 1.2 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :9.0
Adı :
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
Yılı : 2017
Ay : 5
Ekonomik
Kodlar
GELİRLERİN
600
TÜRÜ
Cari Yıl (N)
949.652.848,29
GELİRLER HESABI
600
01
600
600
01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
27.378.844,53
600
600
01
05
Damga Vergisi
63.233.780,00
01
06
Harçlar
600
03
600
03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
600
600
03
04
Kurumlar Hasılatı
03
06
Kira Gelirleri
600
600
03
09
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
600
600
04
04
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışla
155.826.276,76
04
06
Özel Gelirler
122.461.742,03
600
05
600
05
01
Faiz Gelirleri
600
600
05
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05
03
Para Cezaları
15.884.676,37
600
600
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
36.014.222,72
600
600
11
600
15
Vergi Gelirleri
422.725.074,68
332.112.381,84
68,31
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
195.905.719,02
60.114,71
2.849,87
82.838.203,84
113.004.550,60
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
278.288.018,79
Diğer Gelirler
11
01
15
04
52.296.250,44
352.695,18
44.656,17
Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
427.543,13
Döviz Mevcudunun Değerlenmesinde Oluşan Olumlu Kur
427.543,13
Konusu Kalmayan Karşılık Gelirleri
10.242,23
Kıdem Tazminatı Karşılıklarından Kaynaklananlar
10.242,23
GELİRLERİN TOPLAMI :
20/06/2017 09:40
949.652.848,29
Sayfa 1 / 1
Download