1.SINIF 1. KURUL İletişimin temelleri: N.DAĞDEVİREN Amaç: Bu

advertisement
1.SINIF
1. KURUL
İletişimin temelleri: N.DAĞDEVİREN
Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin iletişimin hekimlik pratiğindeki önemini kavraması
amaçlanmaktadır.
Hedefler: Bu dersin sonunda öğrenciler
-İletişimin tanımını yapabilecek
-İyi iletişimin bileşenlerini sayabilecek
-İletişim engellerini söyleyebilecek
-iletişim modellerini tanımlayabilecektir.
Sözlü İletişim: N.DAĞDEVİREN
Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin sözlü iletişim konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Hedefler: Bu dersin sonunda öğrenciler
-Sözlü iletişimde yer alan faktörleri tanımlayabilecek
-Sözlü iletişime ait önerileri tartışabilecektir.
Sözsüz İletişim: N.DAĞDEVİREN
Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin sözsüz iletişim konusunda bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.
Hedefler: Bu dersin sonunda öğrenciler
-sözsüz iletişimi etkileyen faktörleri tartışabilecek
-SOFTEN akronimini açıklayabilecektir.
Vücut Dili: N.DAĞDEVİREN
Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin vücut dili konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.
Hedefler: Bu dersin sonunda öğrenciler
-ideal iletişim pozisyonunu tanımlayabilecek
-vücut dilinde yer alan faktörleri tanımlayabilecektir.
2. KURUL
Sigara ve Sağlıklı Yaşam 1-2: N.DAĞDEVİREN
Amaç: 1. sınıf öğrencilerinin sigaranın zararlı etkileri hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak.
Hedefler: Dersin sonunda 1. sınıf öğrencileri,sigaranın temel özelliklerini sayabilmeli,sigara içme ile
ilişkili sağlık risklerini sayabilmelidir.
Sağlıklı Yaşam Egzersizi ve Diyet: N.DAĞDEVİREN
Amaç: 1. sınıf öğrencilerinin sağlıklı yaşam için egzersiz ve doğru diyetin önemini kavramaları
Hedefler: Panelin sonunda 1. sınıf öğrencileri; sağlıklı yaşam için gerekli egzersiz özelliklerini
belirtebilmeli,doğru diyet bileşenlerini sayabilmeli,çeşitli diyet türlerini belirtebilmelidir.
3. KURUL
Beslenme ve vücut ağırlığı ile ilgili sağlık riskleri ve danışmanlık-I: A.ÇAYLAN
Amaç: Bu dersin sonunda öğrencilerin beslenme ve vücut ağırlığı ile ilgili sağlık riskleri ve danışmanlık
hakkında bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır
Hedefler: Bu dersin sonunda öğrenciler
-Sağlıklı beslenmeyi tanımlayabilecek
-Beslenme ve vücut ağırlığı ile ilgili sağlık risklerini tartışabilecek
-Bununla ilgili danışmanlık ilkelerini tartışabilecektir.
Beslenme ve vücut ağırlığı ile ilgili sağlık riskleri ve danışmanlık-II: A.ÇAYLAN
Amaç: Sağlıklı beslenme ve mikro-besinlerin dengeli alınması
Hedefler: Bu dersin sonunda öğrencilerin Sağlıklı beslenme ve mikro-besinlerin dengeli alınması ile ilgili
bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır
Bu dersin sonunda öğrenciler
-Sağlıklı beslenme ilkelerini tanımlayabilecek
-Sağlıklı beslenme ve mikrobesinlerin dengeli alımı ile ilgili ilkeleri tartışabilecek
Download