ste.fr.017 sterilizasyon etilen oksit kullanıcısı sağlık takip formu

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu
Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 2. Bölge Genel Sekreterliği
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doküman No
STERİLİZASYON ÜNİTESİ ETİLEN OKSİT KULLANICISI SAĞLIK
TAKİP FORMU
STE.FR.017
Yayın Tarihi
17.07.2012 Revizyon. Tarihi
AD/SOYAD:
DERİ BULGULARI
İMZA
Revizyon. No
00
TARİH…./…/…..
VAR
YOK
VAR
YOK
VAR
YOK
VAR
YOK
VAR
YOK
Eritem
Çatlak
Yanık
Hiperpigmentasyon
Büller
GÖZ BULGULARI
İrritasyon
Ödem
SOLUNUM BULGULARI
Solunum güçlüğü
ÜSY irritasyonu
Kuru öksürük
Göğüs ağrısı
Wheezing
NÖROLOJİK BULGULAR
Uykuya meyil
El ve Ayaklarda duyu kaybı
Başağrısı
Koordinasyon bozukluğu
ÜREME BULGULARI
Doğumsal anomali
Sterilite öyküsü
1/1
Download