Radyolojiye Giriş ve Temel Fizik HAFTALIK DERS SAATİ

advertisement
DERSİN ADI:
Radyolojiye Giriş ve Temel Fizik
HAFTALIK DERS SAATİ: 2
KREDİSİ: -
ÇÖMÜ: 2
AKTS: 3
DERS İÇERİĞİ: Temel atom bilgisi, radyasyon çeşitleri ve oluşma prensipleri ve meydana
geliş şekilleri ile ilgili teori ve fizik kurallarının öğretilmesi.
İŞLENECEK KONULAR:
1-Atom ve yapısı, maddenin yapısı, atom modelleri
-Rutherford atom modeli
-Bohr atom modeli
2-.Atom çekirdeğinin yapısı, izotop, izobar, izoton ve izomerler, atomik semboller
Çekirdek ve atomun yarıçapları.
3-Bohr teorisine göre hidrojen tayfanın oluşturulması, bir elektronun kuantum sayıları.
4-Yörüngelerdeki elektronların enerjilerinin hesaplanması, enerji kavramı, atom ve çekirdekte
enerji düzeyleri.
5-Enerji birimleri, eskite çekirdeklerde eksitasyon enerjisinin bulunması, çekirdek yapısı,
bağlanma enerjisi, radyoaktif bozulma türleri.
6-Pauli exclusion prensibi, elementlerin periyodik sistemi.
7-Radyoaktivite, aktivite, eksponansiyel bozunma, spesifik aktivite.
8-Doğal radyoaktivite, yapay radyoaktivite.
9-Radyasyonun maddeyle etkileşimi.
10-Radyasyonun deteksiyonu ve ölçülmesi, iyonlaşma özelliğine dayalı metotlar
Sintilasyon özelliğine dayalı metotlar.
11-Fotoğraf filminin kararması, termolüminesans, yarı iletken metot, kimyasal metot, sıvı
sintilasyonu, radyasyondan korunma.
12-Radyasyondan korunma, dış radyasyondan korunma, iç radyasyondan korunma.
13-Elektromanyetik spektrum ve özellikleri.
14-Elektromanyetik spektrumu oluşturan radyasyonlarla ilgili genel bilgiler.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards