ŞÖK Öğrenci Değerlendirme İNDİR

advertisement
7. Bu maddede söz alan Şube Rehber Öğretmeni …………………….., öğrenciler hakkında aşağıdaki bilgileri vermiştir.
No
Adı
Soyadı
Kişilik durumu
Değerlendirmesi
İyi huylu, davranış
bozukluğu yok. Aktif
değil. Sessiz. Derse
fazla katılmaz.
İyi huylu, davranış
bozukluğu yok. Aktif
değil. Sessiz. Derse
fazla katılmaz.
İyi huylu, davranış
bozukluğu yok. Aktif
değil. Sessiz. Derse
fazla katılmaz.
İyi huylu, davranış
bozukluğu yok. Dikkat
eksikliği problemi var.
Ekonomik
durumu
Değerlendirmesi
Başarı durumu
Değerlendirmesi
ve tedbir alınması
gereken dersler
Arkadaşlarını korur,
arkadaşları
tarafından sevilir,
toplum çalışmalarına
katılır
Maddi durumu iyi
düzeydedir.
-------------------------
Arkadaşlarıyla
problemleri var.
Maddi durumu
orta seviyededir.
-------------------------
İlişkileri iyi zaman
zaman sessiz,
Çevresine duyarlı
Maddi durumu
orta düzeydedir.
Beslenme durumu
değerlendirmesi
Sağlık durumu
değerlendirmesi
Sosyal İlişkiler
değerlendirmesi
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Düzenli kahvaltı
yapmaya dikkat eder
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya ve spora
önem verir
Dikkat eksikliği
problemi var.
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Arkadaşlarını korur,
sevilen, toplum
çalışmalarına katılır
Maddi durumu
orta düzeyde.
-------------------------
-------------------------
İyi huylu, davranış
bozukluğu yok. Aktif bir
öğrenci ve dersleri
katılımı iyi düzeyde.
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Arkadaşlarını korur,
sevilen, Çevre
sorunlarına
duyarlıdır, toplum
çalışmalarına katılır
Maddi durumu
orta düzeydedir.
-------------------------
Zeki ancak biraz daha
gayretli olması gerekir.
İyi huylu, davranış
bozukluğu yok
Düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Arkadaşları
tarafından sevilir.
Maddi durumu iyi
İhtiyaçları
karşılanır
-------------------------
Oldukça başarılı,
uyumlu ve girişken.
Sorumluluk sahibi.
Sağlıklı beslenmeye,
önem verir.
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Arkadaşları
tarafından sevilen ,
çevresine karşı
duyarlı
Maddi durumu iyi
düzeyde.
-------------------------
İyi huylu, davranış
bozukluğu yok. Aktif bir
öğrenci ve dersleri
katılımı iyi düzeyde.
Hehangi bir kişilik
problemi yok ancak
derslere karşı ilgisiz,
suskun bir yapısı var.
İyi huylu, davranış
bozukluğu yok. Aktif bir
öğrenci ve dersleri
katılımı iyi düzeyde.
Sorumluluk sahibi.
Dürüst ve güvenilirdir.
Suskun bir yapısı var.
Derslere katılımı iyi
düzeyde değil.
Derslerine daha çok
çalışmalı.
Dürüst, güvenilir, iyi
huylu ve
sorumluluk sahibi,
düzenli, konuşkan bir
kişilik yapısı var.
Zeki, gayretli, sakin,
sorumluluk sahibi bir
kişilik yapısı var.
Derslere karşı ilgili.
Suskun bir yapısı var.
Derslere katılımı iyi
düzeyde değil.
Derslerine daha çok
çalışmalı.
Herhangi bir kişilik
problemi yok ancak
derslere karşı biraz
daha ilgili olmalı.
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikâyeti yoktur,
Yaşına göre boyu
ve kilosu normal.
Kendi halinde,zaman
zaman aktif, Çevre
sorunlarına
duyarlıdır,
Maddi durumu
orta düzeyde.
-------------------------
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Boya göre kilosu
fazladır. Yaşına
göre fiziki olarak
gelişmiştir.
Arkadaşlarını korur,
arkadaşları
tarafından sevilir,
toplum çalışmalarına
katılır
Maddi durumu
orta düzeydedir.
-------------------------
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Arkadaşlarını korur,
sevilen, girişken,
Çevre sorunlarına
duyarlıdır
Maddi durumu
orta düzeydedir.
-------------------------
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Arkadaşlarını korur,
sevilen, Çevre
sorunlarına
duyarlıdır,
Maddi durumu
orta düzeydedir.
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Çevresiyle ilişkileri iyi
çevresine karşı
duyarlı
Düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir.
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Arkadaşlarını korur,
sevilen, girişken
biridir.
Maddi Durumu iyi
düzeyde.
-------------------------
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir.Biraz
şişmandır.
Çevresine karşı
duyarlıdır.
Ailenin maddi
durumu çok iyi
değil
-------------------------
Çevresiyle uyumlu
arkadaşları
tarafından sevilir
Maddi durumu
orta düzeyde.
Sağlıklı beslenmeye
önem verir.
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Maddi durumu iyi
İhtiyaçları
karşılanır.
-------------------------
-------------------------
-------------------------
Zeki, çalışkan derslere
katılımı iyi düzeyde.
Herhangi bir kişilik
problemi yok.
İyi huylu, davranış
bozukluğu yok. Aktif bir
öğrenci ve dersleri
katılımı iyi düzeyde.
İyi huylu, davranış
bozukluğu yok. Aktif
değil, derslere katılımı
iyi düzeyde değil.
Uyumlu sakin bir
yapısı var. Anne
babasının ayrı olması
olumsuz etki yapıyor.
Zeki bir öğrenci fakat
kapasitesini
kullanmıyor. Davranış
bozukluğu yoktur.
Uyumlu, heyecanlı bir
yapısı var, diğer
arkadaşlarına göre
biraz daha fazla
çalışması gerekir.
Zeki, çalışkan derslere
katılımı iyi düzeyde.
Herhangi bir kişilik
problemi yok.
İyi huylu, davranış
bozukluğu yok. Aktif bir
öğrenci ve dersleri
katılımı iyi düzeyde.
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Çevresiyle uyumlu
arkadaşları
tarafından sevilir
Maddi durumu
orta düzeyde.
-------------------------
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boyu
biraz kısadır.
Arkadaşlarıyla
ilişkileri iyidir.
Maddi durumu
orta düzeyde.
-------------------------
Çevresiyle uyumlu
arkadaşları
tarafından sevilir
Maddi durumu
orta düzeyde.
-------------------------
Arkadaşlarıyla ders
dışı ilişkileri iyidir.
Maddi durumu
orta. İhtiyaçları
karşılanır
-------------------------
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Çevresiyle uyumlu
arkadaşları
tarafından sevilir
Maddi durumu
orta düzeyde.
-------------------------
Düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı normal.
Arkadaşlarıyla
ilişkileri iyi
Maddi durumu iyi
değil.
-------------------------
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikayeti yoktur,
Yaşına göre boykilo oranı
normaldir
Çevresiyle uyumlu
arkadaşları
tarafından sevilir
Maddi durumu iyi
düzeyde.
-------------------------
Sağlıklı beslenmeye,
düzenli kahvaltı
yapmaya önem verir
Şikâyeti yoktur,
Yaşına göre boyu
ve kilosu normal.
Kendi halinde,zaman
zaman aktif, Çevre
sorunlarına
duyarlıdır,
Maddi durumu
orta düzeyde.
-------------------------
http://www.tumingilizce.com/
Download