ev tipi bulaşık makinası teknik şartnamesi

advertisement
1.KALEM
1. BLADE SUNUCULAR
1.1 İşlemci ve Cep Bellek
1.
1 adet en az Intel 3.2GHz /800MHz Xeon Quad core işlemci içerecektir.
2.
İşlemciler en az 2MB Level 2 cep bellek içereceklerdir.
1.2 Ana Bellek
1.
Sunucuda en az 4 GB bellek bulunmalıdır.
2.
Ana bellek en az 8 GB'a kadar genişleyebilmelidir.
3.
Bellekler DDRII özellikte ve Advanced ECC bellek koruma teknolojisine sahip olmalıdır.
1.3 Disk Birimi ve Disk Kontrol Kartı
1.
Sunucuda en az 2 adet çalışma esnasında değiştirilebilen disk yuvası bulunmalıdır.
2.
en az 2 adet, minimum 146Gb SAS 2.5'' 10K harddisk
3.
Onboard RAID kontrol kartı en az 192 MB cep belleğe sahip olmalıdır ve cep bellek pil ile
korunmalıdır.
1.4 Ağ Bağlantısı
1.
Sunucuda en az 2 adet 10/100/1000 Mbit arasında otomatik seçme yapabilen entegre
ethernet port bulunacaktır.
2.
Ağ bağlantısı için kullanılacak kartlar WOL (Wake on LAN) ve PXE (Pre-boot eXecution
Environment) özelliğine sahip olmalıdır.
1.5 Sunucu Raf sistemi
1.
Talep edilen konfigürasyondaki blade sunuculardan en az 3 tane takılabilecek kapasitede
sunucu raf sistemleri verilmelidir.
2.
Raf sistemi üzerinde takılı tüm sunucularla ilgili bilgileri ve olayları raporlayan yönetim
modülü olmalıdır. Yönetim modülü hot-plug ya da yedekli (iki adet) yapıda olmalıdır.
3.
Sunucu raf sistemlerinin tam kapasite güç ihtiyacını yedekli yapıda karşılayabilecek güç
üniteleri sağlanmalıdır.
4.
Sunucu raf sisteminde ağ bağlantısı ve fiber SAN geçişini sağlayan 1 adet Patch Panel ya da
Gigabit switch takılı olmalıdır.
3. İŞLETİM SİSTEMİ
1.
Microsoft Windows 2008 Server Standart Edition (Open Lisans)
5. EĞİTİM, GARANTİ, SERVİS ve ONARIM
1.
Firma satın alınan malzemenin kurulması, konfigüre edilmesi ve temel kullanımı ile ilgili
gerekli eğitimi Bilgi İşlem Şubesinin belirteceği kişilere uygulamalı olarak vermeyi taahhüt etmelidir.
2.
Eğitim sonrasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara binaen garanti süresince yüklenici firma
telefonla, gerekirse yerinde destek vermeyi taahhüt etmelidir.
3.
Firma, ürünün kullanıma açılması için ihtiyaç duyulabilecek her türlü yazılımı yüklemek ve
cihazı bütün diğer donanımlar ile uyumlu şekilde çalışacak biçimde kurmakla yükümlüdür.
4.
Malzemeler üretim hatalarına karşı en az 3 yıl yenisi veya üst modeli ile değiştirme garantisi
kapsamında olmalıdır.
5.
için)
Malzemeler en az 3 yıl tercihen yerinde parça garantisine sahip olmalıdır. (bütün ekipman
6.
Firma arıza kendisine bildirildikten sonra, sunucu ve sunucuya bağlı olan depolama birimi gibi
tüm sistemin çalışmasına engelleyen arızalara ise en geç 6 (altı) saatte müdahale en geç 24
(yirmidört) saatte çözüm sunabilmelidir.
7.
Firma arızası yerinde onarılmayacak ve yokluğu çalışma sistemini etkileyecek sunucu ve
sunucuya bağlı depolama birimini en geç 6 (altı) saatte emsali veya bir üst modeliyle değiştirmeyi
taahhüt etmelidir.
8.
Firma kullanılacak tüm cihazlara ait Türkçe kullanım kılavuzunu teslim etmelidir.
9.
Yüklenici ,sattığı ürüne ait donanımsal ve yazılımsal güncellemelerden Bilgi İşlem sorumsunu
bilgilendirmelidir.
ANTİVİRÜS
1.
Microsoft Windows 2000 / 2003 / XP / 2008 işletim sistemlerini desteklemelidir.
2.
Microsoft Exchange Server uyumlu olmalıdır.
3.
Çevrim içi ve Çevrim dışı güncelleme desteği olmalıdır.
4.
32 bit ve 64 bit platformlarına uyumlu olmalıdır.
5.KALEM
EV TİPİ BULAŞIK MAKİNASI TEKNİK ŞARTNAMESİ












Bulaşık makinasının rengi beyaz olmalıdır.
Program sayısı 3 olmalıdır.
Yoğun program özelliği olmalıdır. Yoğun programda en az 70 derecede yıkama özelliği
olmalıdır.
Su giriş bağlantısı olmalıdır.
Sıcak hava kurutma sistemi olmalıdır.
Az bulaşık özelliği olmalıdır.
Su taşıma emniyet sistemi olmalıdır.
Tuz ve parlatıcı göstergesi olmalıdır.
Kendinden temizlenen filtresi olmalıdır.
Enerji performanısı, yıkama performansı ve kurutma performansı A veya A+ olmalıdır.
En az 2 yıl garantisi olmalıdır.
Bulaşık makinası için numune ve katolog getirilmesi gerekmektedir.
11. KALEM DEFİBRİLATÖR - MONİTÖR TEKNİK ŞARTNMESİ
1- VAZGEÇİLMEZ TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER :
2.150 Ohm’ luk yüke 0 - 360 Jul arasında enerji verilmelidir.
2.2Cihaz Maksimum enerji seviyesine şehir şebeke cereyanı ile 10 saniye kendi bataryası ile
12 saniye içerisinde ulaşabilmelidir.
2.3Cihazın bataryası 16 saat içerisinde maksimum seviyede şarj olabilmelidir.
2.4Cihaz tam dolu bataryası ile en az 40 defa defibrilasyon yapabilmelidir.
2.5Yetişkin ve çocuk kaşıklar bulunmalı, değişimi pratik olmalıdır.
2.6Cihaz depolamış olduğu enerjiyi,
a) Kullanılmadığı takdirde
b) Devreden çıkartıldığında
c) Monitör moduna alındığında
d) Şehir şebeke cereyanı ile çalışırken enerji kesildiğinde
e) Harici pedallar cihaz üzerinden söküldüğünde
Otomatik olarak kendi içerisinde deşarj olmalıdır.
2.72.82.9-
Pedalların cilde iyi temas etmediği takdirde defibrilasynon yapmamalıdır.
Cihazın monitörü CRT veya LCD tipinde olup,rahatlıkla izlenebilmelidir.
Cihazın monitöründe enerji seviyesi, EKG sinyali nabız sayısı, nabız sayısının alt ve üst
limitleri seçilmiş olan derivasyon gibi bilgiler izlenebilmelidir.
2.10- Cihazın kayıt edicisi bulunmalı ve monitördeki bilgiler kayıt ediciden de alınabilmelidir.
2.11- Cihaz senkron ve asenkron olarak çalışabilmelidir.
2.12- EKG sinyalleri istenildiğinde defibrilatör pedallarından da otomatik olarak alınmalıdır.
2.13- Cihaz 220 V. 50 Hz. Şehir cereyanı ile çalışmalı + / - % 10’ luk voltaj değişikliğinden
etkilenmemelidir.
2.14- Firma, cihaz yerli imalat ise TSE veya TSEK belgesi, ithal ise uluslar arası kabul görmüş
(ISO, VDE, FDA, IEC, TÜV, UL vb..) standart belgesine haiz olmalı ve firma teklifinde
belgelemelidir.
3- HER CİHAZLA BİRLİKTE VERİLECEK YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR
3.110 Kg. elektrot jeli (birer Kg.lık ambalajlarla)
3.2100 Adet göğüs elektrodu.
3.31 adet 5 Lead E.K.G Kablosu.
4- GARANTİ
Cihaz teslim tarihinden itibaren imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili
olacaktır. Bu sürede bakım onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
Arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde firma cihaza müdahale edecek ve en çok 10 gün
içinde cihaz çalışır duruma getirilecektir. Garanti bitiminden sonra en az 10yıl süreyle
ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı firmalar taahhüt edecektir.
Yukarıda belirtilen bu garantileri ayrı ayrı hem satıcı hem de üretici veya ithalatçı
firmalar teklifle beraber yazılı olarak verecektir.
5- İSTENİLEN BELGE VE DÖKÜMANLAR
5.1 4. Madde de istenen garanti belgeleri teklifle beraber verilecektir.
5.2 2.14.Madde de istenen standart belgeleri teklifle beraber verilecektir.
5.3 Cihazın özelliklerini belirten orjinal kataloğu teklifle beraber verilecektir.
5.4 Cihaz tesliminde cihazın teknik özellikleri, çalışması, devre şemaları, ayrıntılı arıza
bulma yöntemleri, elektrik-mekanik-mekanik kontrüksüyon konularını içeren orijinal
bakım,servis dokümanları verilecektir.
5.5 Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap verecekleri
şartnameye uygunluk belgesini teklifle beraber vereceklerdir. Bu cevaplar
“..........marka ....... model ........cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi “
başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından
imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orjinaldökümanları ile karşılaştırıldığında her hangi
bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.
5.6 Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen özellikleri
sağlamayan firmanın teklifleri red edilecektir.
5.7 Firmalar cihazların farklı modelleri için de ayrıca aynı teknik şartnameye uygun
5.8 olmak kaydı ile aynı teklif mektubunda alternatif teklif verebilirler.
6- EĞİTİM :
İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile
kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği elemana
en az 1 gün ücretsiz eğitim verecektir. Ayrıca cihazların montajlarının yapılacağı yerlerdeki
personele cihazın kullanım ve bakımı üzerine ücretsiz eğitim verecektir. Bu koşul teklif
dosyasında firmaca taahhüt edilecektir.
7. KABUL VE MUAYENE :
7.1 Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin
uygunluğu araştırılacaktır. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve
sayımı yapılacaktır.
7.2 Kabul ve muayene sırasında firmalardan bazı testlerin yapılması istenebilir. Bu
durumda gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
7.3 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
7.4 Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait ( kalite kontrol belgesi ) muayene
heyetine teslim edilecektir.
7.5 İdare isterse TSE’ li cihazın TSE’de ki özelliklere uygun olup olmadığı konusunda
TSE’den teyit isteyebilir. Buna ait masraflar satıcı firmaya ait olacaktır.
8- MONTAJ :
Firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır
durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından
karşılanacaktır.
12. KALEM EKG CİHAZI
1. Cihaz, en son teknolojiye göre microprosör kontrollü olarak imal edilmiş, renkli LCD ekranı ve
taşınabilir olmalı , 6 kanal kaydedicisi ve yorum özelliği bulunmalıdır.
2. Cihazın ekranında aynı anda standart 12 derivasyon izlenmeli , gerçek zaman EKG sini 3-4 (3
kanal +1 ritm kanalı) ve 6 kanal olarak isteğe bağlı şekilde otomatik veya manuel olarak
kağıda kaydetmelidir.
3. Cihazda AC parazit filtresi ve EMG filtresi bulunmalıdır.
4. Cihaz üzerinde en az 5.5 inç boyutlarında , en az 320*240 dots yüksek rezolüsyonlu renkli LCD
ekran olmalıdır. Cihazın açılış ekranında herhangi bir menüye girmeye gerek kalmadan aynı
anda 12 kanal EKG derivasyon standart olarak izlenebilmelidir.
5. Cihazın gerçek zamanlı EKG sinde sinyal kalitesi herhangi bir problem olduğunda hata
penceresinde görülebilmeli veya indikatörü bulunmalı, bu gösterge sayesinde doğru
yerleştirilmeyen veya bilgi alımını engelleyen elektrotlar hakkında kullanıcıya bilgi ulaşmalıdır.
6. Cihazın detaylı yorum yapabilmesi için, hastanın yaş ve cinsiyet ile bilgilerinin ayrı ayrı tuşlarla
seçilebilmeli, cihaz üzerinde sadece bu seçime özel tuşlar bulunmalı ya da cihazda standart
olarak alfa nümerik klavye bulunmalıdır.
7. Cihazın ekranında 12 kanal EKG dalga formu, hasta bilgileri (ID No, cinsiyet ve yaş), kayıt şekli,
işlem çeşidi, kalp atımı QRS işareti, hata mesajı ve elektrot temassızlığı yazmalıdır.
8. Cihazda dahili batarya bulunmalıdır.
9. Cihazda özel “copy” tuşu bulunmalı, bu sayede son çekilen hasta cihaza bağlı olmasa dahi
hastanın EKG çıktısı alınabilinmelidir.
10. Cihazda kaliteli EKG çıktıları alınabilmeli yazıcı yoğunluğu en az 200 dpi(vertikal) olmalıdır.
11. Cihaz 220 V, 50 Hz şehir cereyanı ve şarj edilebilir bataryası ile çalışmalıdır.
12. Cihazın monitörü, termal kaydedicisi ve klavyesi tek bir gövde üzerinde olmalı ve cihaz klinik
içerisinde kolaylıkla taşınabilmelidir.
13. Cihaz termal katlamalı (Z-Fold) kağıt kullanımına uygun olmalıdır.
14. Cihaz ile birlikte standart aksesuarları ve standart aksesuarların yedekleri, 10 adet kayıt
kağıdı ve taşıma arabası verilmelidir.
15. Cihaz en az 2 yıl süre ile garantili olmalıdır.
13.KALEM
AYARLI MİKROPİPET
CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ
4- VAZGEÇİLMEZ TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER :
2.1Pipetlerin hacimleri istenen aralıklarda ayarlanabilir tipte olacaktır.
2.2 Pipetlerle birlikte birer paket uçu verilecektir.
2.3 Pipetlerin uç atma işlemi bir butona basılarak yapılabilecektir.
2.4 Pipetlerin ayarlaması rakamsal olacaktır.
2.5 Pipetlerin 1 yıllık garantisi bulunacaktır.
2.6Firma, cihaz yerli imalat ise TSE veya TSEK belgesi, ithal ise Uluslararası kabul görmüş (ISO,
VDE, FDA, IEC, TÜV, UL vb.) standart belgesine haiz olmalı ve firma teklifinde belgelemelidir.
3.HER CİHAZLA BİRLİKTE VERİLECEK YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR
4.GARANTİ
Cihaz teslim tarihinden itibaren imalat ve montaj hatalarına karşı en az 2 yıl garantili
olacaktır. Bu sürede bakım onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Arıza
bildiriminden sonra 24 saat içinde firma cihaza müdahale edecek ve en çok 10 gün içinde
cihaz çalışır duruma getirilecektir. Garanti bitiminden sonra en az 10yıl süreyle ücreti
karşılığında yedek parça sağlamayı firmalar taahhüt edecektir.
Yukarıda belirtilen bu garantileri ayrı ayrı hem satıcı hem de üretici veya ithalatçı firmalar
teklifle beraber yazılı olarak verecektir.
5. İSTENİLEN BELGE VE DÖKÜMANLAR
4. Madde de istenen garanti belgeleri teklifle beraber verilecektir.
2.6.Madde de istenen standart belgeleri teklifle beraber verilecektir.
Cihazın özelliklerini belirten orijinal kataloğu teklifle beraber verilecektir.
Cihaz tesliminde cihazın teknik özellikleri, çalışması, devre şemaları, ayrıntılı arıza bulma
yöntemleri, elektrik-mekanik-mekanik kontrüksüyon konularını içeren orijinal
bakım,servis dokümanları verilecektir.
5.5 Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak cevap verecekleri
şartnameye uygunluk belgesini teklifle beraber vereceklerdir. Bu cevaplar “.......... marka
....... model ........cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi “ başlığı altında teklif
veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu
cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma
ihale dışı kalacaktır.
5.6
Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenen özellikleri
sağlamayan firmanın teklifleri red edilecektir.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.7 Firmalar cihazların farklı modelleri için de ayrıca aynı teknik şartnameye uygun olmak
kaydı ile aynı teklif mektubunda alternatif teklif verebilirler.
6.EĞİTİM :
İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile
kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği elemana en
az 1 gün ücretsiz eğitim verecektir. Ayrıca cihazların montajlarının yapılacağı yerlerdeki
personele cihazın kullanım ve bakımı üzerine ücretsiz eğitim verecektir. Bu koşul teklif
dosyasında firmaca taahhüt edilecektir.
7.KABUL VE MUAYENE :
7.1Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.
Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu
araştırılacaktır. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı
yapılacaktır.
7.2Kabul ve muayene sırasında firmalardan bazı testlerin yapılması istenebilir. Bu durumda
gerekli personel ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.
7.3Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.
7.4Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait ( kalite kontrol belgesi ) muayene
heyetine teslim edilecektir.
7.5 İdare isterse TSE’ li cihazın TSE’de ki özelliklere uygun olup olmadığı konusunda TSE’den
teyit isteyebilir. Buna ait masraflar satıcı firmaya ait olacaktır.
8-MONTAJ :
Firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır
durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından
karşılanacaktır.
14.KALEM
OKSİJEN TÜPÜ (10 Lt.lik) DEDANTÖRÜ VE TAŞIMA ARABASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
TEKNİK ÖZELLİKLER :
2. OKSİJEN TÜPÜ ÖZELLİKLERİ:
2.1. TS 11169 a uygun olacaktır.
2.2. Tüpler çelik çekme malzemeden imal edilmiş olmalı ve dikişsiz olmalıdır.
2.3. Tüp üzerinde İmalatçı Firma ismi ve TS numarası yazılı olmalı
2.4.Tüpün dara ve test bilgileri ile hangi gaz cinsine ait olduğu soğuk damga ile üzerinde
belirtmiş olmalı.
2.5.Tüpün aç-kapa vanası (valfi) TS 1520’ye uygun olmalı
2.6.Tüp üzerinde solunabilir ibaresi bulunmalıdır.
2.7.Tüplerin dedantör bağlantı yeri ¾ dişli olmalıdır.
2.8.Tüpler 10 Lt.lik ve dolu olacaktır.
2.9.Her oksijen tüpü ile beraber dedantör montajı için birer adet uygun ebatta anahtar
verilecektir.
3. DEDANTÖRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
3.1.Tüp basıncını gösteren monometre ile hastaya verilecek gazı gösteren flowmetre
olmalıdır.
3.2.Oksijen gazı nemlendirmek için su haznesi olmalı.
3.3.Tüp bağlantı rekor ¾ dişliye uygun olmalı
4. TÜP TAŞIMA ARABASININ ÖZELLİKLERİ:
4.1.Tüp taşıma arabası 10 Lt.lik tüpleri taşımaya uygun olmalıdır.
4.2.Tüpün Arabada sabitlenmesini sağlayan zincir bulunmalıdır.
4.3.Tüpü taşımak için arabanın rahatlıkla hareket edebilmesini sağlayan tekerlekler
bulunmalıdır.
5.GARANTİ :
5.1. Oksijen Tüpü, dedantörü ve tep taşıma arabası imalat hatalarına karşı 2 yıl garantili
olacaktır.
6.KABUL VE MUAYENE :
6.1.Kontrol ve muayenede şartnamede istenilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır.
6.2.Kontrol ve muayene masrafları satıcı firmaya aittir.
6.3.Kabul ve muayenede üretim hatası tespit edilen Oksijen Tüpü, dedantörü ve tüp taşıma
arabası yenileri ile değiştirilecektir.
6.4.Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda idari şartname hükümleri geçerlidir.
15.KALEM ACİL MÜDAHALE ARABASI
Teknik Özellikler
Çekmece Boyutları
Çekmece İçi Bölme
Sayısı
Defibrilatör Rafı
Diğer teknik özellikler
Ebatları
Fren Sistemi
Gövde Malzemesi
Kilit Mekanizması
Oksijen Tüp Taşıyıcısı
Resüsitasyon Tahtası
1. Çekmece: 56x38,5x6 cm 2. Çekmece: 56x38,5x6 cm 3. Çekmece:
56x38,5x12 cm 4. Çekmece: 56x38,5x12 cm 5. Çekmece: 56x38,5x18,8
cm
Yok
1 Adet, Paslanmaz çelikten imal, 30x40 cm
50 Adet kırılabilir plastik kilit ürünle beraber standart olarak verilmektedir.
91x65x100 cm
Tekerlek üzerinde yer alan fren mekanizması. Tekerleklerden 2'si
kilitlenebiilmekte
Paslanmaz çelik, 1 mm
Tüm çekmeceleri kilitleyebilen merkezi kilit, Tüm çekmeceleri kilitleyebilen
kırılabilir kilit sistemi
1 Adet, Paslanmaz çelikten imal, 2-3-5 lt'lik tüp taşımaya uygun yapıda
1 Adet, MDF malzemeden imal, beyaz renk, 39,5x55,5 cm
Serum Askısı (Sabit
veya Yükseklik Ayarlı)
Şase Malzemesi
Tekerlek Çapı ve Adedi
Üst Tabla Malzemesi
Çekmece Sayısı
1 Adet, Paslanmaz çelikten imal, Yükseklik ayarlı, Plastik kancalı, Et
kalınlığı: 1 mm
1,2 mm kalınlığında yekpare paslanmaz sacdan imal edilmiştir.
4 Adet - 125 mm çapında, 2 adet antistatik teker
PS malzeme, 51,5x82
5 adet
16.KALEM
1. BLADE SUNUCULAR
1.1İşlemci ve Cep Bellek
1
2
1 adet en az Intel 3.2GHz /800MHz XeonQuadcore işlemci içerecektir.
İşlemciler en az 2MB Level 2 cep bellek içereceklerdir.
1.2 Ana Bellek
1
2
3
Sunucuda en az 4 GB bellek bulunmalıdır.
Ana bellek en az 8 GB’a kadar genişleyebilmelidir.
Bellekler DDRII özellikte ve Advanced ECC bellek koruma teknolojisine sahip olmalıdır.
1.3 Disk Birimi ve Disk Kontrol Kartı
1
2
3
Sunucuda en az 2 adet çalışma esnasında değiştirilebilen disk yuvası bulunmalıdır.
en az 2 adet, minimum 146Gb SAS 2.5'' 10K harddisk
Onboard RAID kontrol kartı en az 192 MB cep belleğe sahip olmalıdır ve cep bellek pil ile
korunmalıdır.
1.4 Ağ Bağlantısı
1
Sunucuda en az 2 adet 10/100/1000Mbit arasında otomatik seçme yapabilen entegre
ethernet port bulunacaktır.
2- Ağ bağlantısı için kullanılacak kartlar WOL (Wake on LAN) ve PXE (Pre-booteXecution
Environment) özelliğine sahip olmalıdır.
1.5 Sunucu Raf sistemi
5- Talep edilen konfigürasyondaki blade sunuculardan en az 3 tane takılabilecek kapasitede sunucu
raf sistemleri verilmelidir.
6- Raf sistemi üzerinde takılı tüm sunucularla ilgili bilgileri ve olayları raporlayan yönetim
modülü olmalıdır. Yönetim modülü hot-plug ya da yedekli (iki adet) yapıda olmalıdır.
7- Sunucu raf sistemlerinin tam kapasite güç ihtiyacını yedekli yapıda karşılayabilecek güç
üniteleri sağlanmalıdır.
8- Sunucu raf sisteminde ağ bağlantısı ve fiber SAN geçişini sağlayan 1 adet Patch Panel ya da
Gigabitswitch takılı olmalıdır.
3. İŞLETİM SİSTEMİ
1. Microsoft Windows 2008 Server Standart Edition (Open Lisans)
5. EĞİTİM, GARANTİ, SERVİS ve ONARIM
3456-
7-
89-
1- Firma satın alınan malzemenin kurulması, konfigüre edilmesi ve temel kullanımı ile ilgili
gerekli eğitimi Bilgi İşlem Şubesinin belirteceği kişilere uygulamalı olarak vermeyi taahhüt
etmelidir.
2- Eğitim sonrasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlara binaen garanti süresince yüklenici firma
telefonla, gerekirse yerinde destek vermeyi taahhüt etmelidir.
Firma, ürünün kullanıma açılması için ihtiyaç duyulabilecek her türlü yazılımı yüklemek ve
cihazı bütün diğer donanımlar ile uyumlu şekilde çalışacak biçimde kurmakla yükümlüdür.
Malzemeler üretim hatalarına karşı en az 3 yıl yenisi veya üst modeli ile değiştirme garantisi
kapsamında olmalıdır.
Malzemeler en az 3 yıl tercihen yerinde parça garantisine sahip olmalıdır. (bütün ekipman
için)
Firma arıza kendisine bildirildikten sonra, sunucu ve sunucuya bağlı olan depolama birimi gibi
tüm sistemin çalışmasına engelleyen arızalara ise en geç 6 (altı) saatte müdahale en geç 24
(yirmidört) saatte çözüm sunabilmelidir.
Firma arızası yerinde onarılmayacak ve yokluğu çalışma sistemini etkileyecek sunucu ve
sunucuya bağlı depolama birimini en geç 6 (altı) saatte emsali veya bir üst modeliyle
değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
Firma kullanılacak tüm cihazlara ait Türkçe kullanım kılavuzunu teslim etmelidir.
Yüklenici ,sattığı ürüne ait donanımsal ve yazılımsal güncellemelerden Bilgi İşlem sorumsunu
bilgilendirmelidir.
ANTİVİRÜS
1- Microsoft Windows 2000 / 2003 / XP / 2008 işletim sistemlerini desteklemelidir.
2- Microsoft Exchange Server uyumlu olmalıdır.
3- Çevrim içi ve Çevrim dışı güncelleme desteği olmalıdır.
4- 32 bit ve 64 bit platformlarına uyumlu olmalıdır.
17.KALEM ARŞİV DOLABI
Teknik Özellikler
Aksesuar Malzemeleri
(Çekmece Yan Kenarı ve
RaySistemleri, Kulp,
Kablo
Alüminyum profil veya
kapak profilleri
Ambalaj
Shiring veya balonlu naylon
_ Ray ara profilleri zemine 4.8x50mm cıvata ve 8' lik dübel ile
bağlanmaktadır. _ Dolaplar, arabaya; "çatı vida" olarak adlandırılan Q
Bağlantı Elemanları
5,5x25mm. baş altında sabit pulu ve onun altında da kauçuk contası olan
vida ile bağlamaktadır. Böylelikle gevşeme ve titreme önlenmektedir. Dolap
yan panosu ve dolaplarda birbirlerine aynı vida ile bağlanmaktadır.
Tam otomatik tesiste, yüzeyler önce yağ, pas vbg., lekelerden arındırılır,
pasivasyon ve fosfatlama işlemlerini müteakkip ön kurutma fırınına geçer,
Boya ve Vernik
bilahare elektrostatik toz boya (kalınlık 60 ilâ 80 m) ile boyanır ve 220° C' da
fırınlanır.
_ Her sıranın baş tarafındaki dolap yan panosunun üst kısmında referans
DİĞER
etiketlikleri mevcuttur
Dolap Genel Boyutları 200X62Xh 217 cm.
Sistem kaynaklı ve çift yüzlü dolapların arası kapalı olduğu için gergi teli
Gergi Özelliği
kullanılmamaktadır.
Kategorisi
8-20-1-3-1
Model
Modül Özelliği
Montaj
COMPACT ARŞİV DOLABI İKİLİ, ÇİFT YÜZLÜ, KAPAKLI, VOLANLI
İKİLİ, ÇİFT YÜZLÜ, KAPAKLI, VOLANLI
Demonte
Raf Sayısı
16
Raylar, hassas bir şekilde planyalanmış 16x45 mm. boyutlarında St. 37 lama
Ray Sistemi
demirinden üretilmiştir. Rayların, diziye göre en ön kısmında, dolap
devrilmesini önleyici düzenek vardır.
Sac Kalınlığı
1 mm DKP
Sistemin ayakları raylardan oluşmaktadır. Dolaplar ve rafları ile kapakları =
Sac, Ayak, Travers ve
1.00 mm. Soğuk haddelenmiş sac/Dolap yan panosu = 1.00 mm. Soğuk
Bağlantı Elemanı Sacları
haddelenmiş sac/Arabalar = 3.00 mm. Sıcak haddelenmiş sac/Tekerlekler =
ile Lamalar
3.00 mm. Sıcak haddelenmiş sac
Volan Özelliği
Direksiyon, dişli sistem; ve transmisyon milinden oluşmaktadır
18. KALEM
-86°C DERİN DONDURUCU
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- CİHAZIN CE BELGESİ OLMALIDIR VE BELGELENMELİDİR.
2- CİHAZIN İÇ HACMİ EN AZ 725 LİTRE OLMALIDIR.
3- CİHAZ İKİ ADET KALIN İZOLASONLU-CONTALI İÇ KAPIYA VE DÖRT ADET BÖLMEYE SAHİP
OLMALIDIR. İÇ KAPILAR TEMİZLİK VE DEFROST İŞLEMİ İÇİN ÇIKARTILABİLİR OLMALIDIR.
4- CİHAZ VAKUM İZOLASYON PANEL TEKNOLOJİ SAYESİNDE GENİŞ İÇ HACİME SAHİP OLMALIDIR,
BÖYLECE AYNI DIŞ ÖLÇÜLERDEKİ BİR CİHAZDAN YAKLAŞIK %30 DAHA GENİŞ İÇ HACİME SAHİP OLMALIDIR.
5- CİHAZ MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ, DOKUNMATİK TUŞLARDAN OLUŞAN KONTROL PANELİ ÜST
KISIMDA BULUNMALI VE DİJİTAL EKRANA SAHİP OLMALIDIR.
6- CİHAZDA CFC İÇERMEYEN SOĞUTUCU GAZ KULLANILMALIDIR.
7- CİHAZ ORTAM ISISI + 30°C’DE -86°C SOĞUTMA YAPMALIDIR. CİHAZIN SICAKLIK ARALIĞI -50°C İLE -86°C
ARASINDA AYARLANABİLİR OLMALIDIR.
8- CİHAZ KAPI KİLİTİ OLMALIDIR.
9- CİHAZLA BERABER STANDART 3 ADET RAF VERİLEBİLMELİDİR.
10- CİHAZIN YÜKSEK/DÜŞÜK SICAKLIK, GÜÇ KESİNTİSİ, FİLTRE KONTROL, SELF DİAGNOSTICS, KAPI
KONTROL, UZAK ALARM BAĞLANTISI, PARÇA DEĞİŞİM BİLGİSİ İÇİN SESLİ VE IŞIKLI ALARMLARI OLMALI VE
OTOMATİK ŞARJLI PİLLE ÇALIŞMALIDIR.
11- DOLABIN SICAKLIĞINDA SAPMA OLDUĞUNDA KULLANICIYI UYARAN SESLİ VE IŞIKLI ALARM
SİSTEMİ OLMALIDIR. CİHAZIN YÜKSEK VE DÜŞÜK SICAKLIK ALARMI AYAR NOKTASINDAN ±5ºC
DEN ±20ºC YE AYARLANABİLİR OLMALIDIR.
12- CİHAZDA, ORTAM VE SİSTEMİN SÜREKLİ GÖRÜNTÜLENMESİNİ SAĞLAYAN VE BİR PROBLEM OLMADAN
ÖNCE KULLANICIYI UYARAN DURUM TUŞU (STATUS KEY) BULUNMALIDIR, BU SAYEDE CİHAZIN SÜREKLİ
TAKİBİNİ SAĞLANARAK GÜVENLİ ÇALIŞMA TEMİN EDİLMELİDİR.
13- CİHAZ GÖSTERGESİNDE ARIZA KODLARINI GÖSTERMELİ VE UZAK ALARM BAĞLANTISI
BULUNMALIDIR.
14- İLAVE ISI KONTROLÜ İÇİN DOLABIN ARKA, ALT SAĞ/SOL KÖŞELERİNDE GİRİŞ OLMALIDIR.
15- CİHAZDA MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ FİLTRE-TIKANIKLIĞI FONKSİYONU OLMALIDIR, BU
FONKSİYON SAYESİNDE SOĞUTMA DEVRİ KORUNMALIDIR. FİLTRE KOLAYLIKLA ÇIKARILIP,
TEMİZLENEBİLİR OLMALIDIR..
16- CİHAZIN KADEMELİ ÇALIŞAN HERMETİK TİP İKİ ADET KOMPRESÖRÜ OLMALI, CİHAZIN SES
SEVİYESİ MAKSİMUM 49 dBA OLMALIDIR.
17- CİHAZIN ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTLERİ, TOPRAK İLETKEN DİRENCİ VE İZOLASYON DİRENCİ
ÖLÇÜM BİLGİLERİ İÇERMELİDİR..
18- CİHAZIN STANDART MERKEZİ UZAK ALARM ÇIKIŞINA SAHİP OLMALIDIR. İSTENİLDİĞİNDE
SÖZKONUSU SİSTEME BAĞLANACAK BİR DİALLER (TELEFON ARACI) DEVRE İLE PSD’DE
MEYDANA GELEBİLECEK HERHANGİ BİR ALARM DURUMUNU KULLANICININ TELEFONUNA
SESLİ MESAJ OLARAK DİNLETEBİLMELİDİR.
19- CİHAZIN ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTLERİ KALİBRASYON SERTİFİKASINA SAHİP ÖLÇÜM
CİHAZLARI İLE YAPILMALIDIR. CİHAZIN ELEKTRİKSEL GÜVENLİK TESTLERİ, TOPRAK İLETKEN
DİRENCİ VE İZOLASYON DİRENCİ ÖLÇÜM BİLGİLERİNİ İÇERMELİDİR.YETKİLİ KURUCU TEKNİK
SERVİS TARAFINDAN ÖLÇÜM BİLGİLERİ YAPILMALI VE KULLANICIYA TESLİM EDİLMELİDİR..
20- CİHAZA İSTENİLDİĞİNDE OPSİYONEL OLARAK SICAKLIK YAZICISI VE CO2 BACK-UP SİSTEMİ
TAKILABİLMELİDİR.
21- ÜRETİCİ FİRMA EN ISO 13485’E GÖRE TÜV BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR VE BU BELGENİN
NOTER ONAYLI ÖRNEĞİNİ TEKLİFİNE EKLEMELİDİR.
22- CİHAZLA BİRLİKTE İÇİN TAM OLARAK DOLDURACAK RACK SİSTEMİ VE İÇİNDE KARTON
KUTULARI VERİLMELİDİR.
23- DOLAP FABRİKASYON HATALARA KARŞI İKİ YIL ÜCRETSİZ, TAKİP EDEN ON YIL İÇİN ÜCRETİ
KARŞILIĞINDA YEDEK PARÇA VE SERVİS,SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ
GARANTİSİNE SAHİP OLMALIDIR.
21. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINDAN ALINMIŞ SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK BELGESİ SAHİP
OLMALIDIR.
19.KALEM
SOĞUTMALISANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ
345678.
1- Cihaz mikroprosesör kontrollü ve LCD göstergeli olmalıdır.
2- Maksimum kapasitesi 4x120 ml olmalıdır.
Cihaza çok çeşitli açılır,açılı rotorlar, mikrotitre rotoru ve vemikrotüp rotoru takılabilmelidir.
Tek seferde en az 30 adet 15 ml falkon tüpü çevirebilmelidir.
Cihazda tüm ayarlar sadece 2 ayar düğmesi ile kolayca yapılabilmelidir.
Cihazda hız, RCF değeri ve çalışma zamanı ayarlanabilmeli, ayarlanan ve gerçek değerler
dijital LCD ekrandan izlenebilmelidir.
Cihazda zaman ayarı 11 saat 59 dakikaya dakikaya kadar yada süresiz olarak
ayarlanabilmelidir.
Soğutma ayarı -10 ile +40 C arasında 1 C aralıklarla yapılabilmelidir.
Cihazda ayarlanan parametreler bir program numarası altına alınıp
saklanabilmelidir. En az 50 program hafızalı olmalıdır.
9.
Cihazda rotorların hızlanma ve yavaşlaması için en az 5 farklı program seçenekleri olmalıdır.
10.
Cihazın maksimum hızı 15.300 rpmolmalıdır.Hız ayarı 1 rpm hassasiyetle yapılabilmelidir.
11.
Cihazla birlikte maksimum hızı en az 5.000 rpm ve santrifüjleme gücü 4.025 xg olan 4x120ml
kapasiteli açılır başlıklı rotor ,bu rotora uygun 24 adet 10-15 ml tüp çevirmek için 4 adet
bucket verilmelidir.
12.
Cihaz kapak kilit emniyetli olmalı, kapak kapanmadan cihazın çalışması veya cihaz çalışırken
kapağın açılması mümkün olmamalıdır.
13.
Cihaz ile istenildiğinde kısa süreli çalışma yapılabilmelidir.
14.
Cihaz içine yerleştirilen rotoru tanımalı ve aşırı hızda cihaz otomatik olarak durabilmelidir.
15.
Ayarlanan parametrelerin yetkili olmayan kullanıcılar tarafından
değiştirilmemesi için kontrol paneli kilitlenebilmelidir.
16.
Açılır başlıklı rotorunun maksimum hızlanma süresi 22 saniyeyi ve yavaşlama süresi de 17
saniyeyi geçmemelidir.
17.
Cihaz fırçasız motor ile çalışmalıdır.
18.
Kazanı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
19.
Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye tek yetkili temsilcisi olduğuna
dair tasdikli temsilcilik belgesini teklifine eklemelidir.
20. KALEM
YANGIN ALGILAMA
ŞARTNAMESİ
VE
İHBAR
SİSTEMİ
TEKNİK
1-KAPSAM
Yangın Algılama ve İhbar Sistemi; intelligent ,mikroişlemci esaslı, dağıtılmış bilgi işlem tekniğini
kullanan bir sistem olacak, bina genelinden alınacak tüm bilgiler otomasyon merkezindeki yangın
algılama ve ihbar sistemine aktarılacaktır. Söz konusu merkezi kontrol panelinde yangın ve arıza
bilgileri izlenecektir. Yangın algılama sistemine teklif veren firmalar bu şartnamede belirtilmiş tüm
hükümleri kabul etmiş sayılır. Teklif veren firmalar şartnameye uymak durumundadır. Şartnameye
uymayan firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yangın Algılama ve İhbar Sistemi;
Bina otomasyonu sistemi
Kartlı giriş sistemi
Asansör sistemi
Müzik ve Anons Sistemi
ile yangın senaryosu gereği entegre çalışabilecek özellikte olacaktır.
Bina genelinde yer alan asansör makina dairelerine yangın ihbar sistemi ve asansör sistemi arasındaki
entegrasyon için, yine loop hattı üzerine röle modülleri bağlanacaktır. Yangın durumunda, asansörler
giriş kotuna yönlendirilecek Kontak ile asansör panelleri arasındaki bağlantılar asansör sistemi
yüklenicisine ait olacaktır.
Yangın durumunda turnikeler serbest kalacaktır. Yüklenici firma bu işlem için turnike sistemine
sadece yangın anında değişen kontak verecektir.
Kotlardaki sprinkler sistemi (su akış anahtarı ve vana müdahale anahtarı), monitör modülleri ile
yangın algılama sisteminden izlenecektir.
Yangın uyarı sistemi, sesli olacaktır.
Yangın pompalarının ve yangın hidrant vanalarının çalışıp çalışmadığına dair durum ve arıza bilgisi,
yangın algılama sisteminden izlenecektir.
Binada kurulu olan gazlı söndürme yapılacak mahallerden Gazlı Söndürme Sisteminin arıza ve alarm
bilgileri yangın algılama sisteminden monitör modülleri ile izlenecektir.
Monitör modülü ile gazlı söndürme sistemi paneli arasındaki bağlantı, algılama sistemi yüklenicisi
tarafından sağlanacaktır.
Kullanıcı yangınla mücadele edilebilmesi için gerekli talimatları hazırlamak ve uygulamak zorundadır.
Bu konuda yangın algılama sistemini kuran firmadan destek talep edebilir. Bu destek ücretli veya
ücretsiz olabilir.
YangınAlgılama ve İhbar sistemi ve sistem dizayn’ı uluslar arası standartlara uygun olarak
yapılmıştır.Bu durumda firmalar teklif edecekleri ürünlerin uluslar arası standartlarda belirtilen onay
sertifikalarını tekliflerine ilave edeceklerdir.
2- STANDARTLAR ve TESTLER
Yangın Algılama ve İhbar Sisteminin tüm ekipmanları sadece BS standardında olacak ve sadece LPCB
ve Vds onay belgelerine haiz olacaktır.
Tedarikçi firmalar ithal edilen tüm ürünlerin CE sertifikasını ibraz edeceklerdir. Kullanılan ürünlerin
üzerinde CE ibaresi var ise ilave belge aranmayacaktır. Yüklenici ,ithal edilen ürünlere ait üretici firma
tarafından haırlanmış olan AT.R ve Certificate of Comformity belgelerini ibraz edecektir.
3-YAPISAL ÖZELLİKLER
Sistem genel olarak aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır:
Yangın algılama ve ihbar paneli
1- 8X20 karakterlik Likid-kristal ekran (LCD Display) ve (opsiyonel olarak yazıcı)
2-Binaya dağılmış olan yangın algılama ve alarm cihazları (adreslenebilir detektörler, adresli kontrol
modülleri, adresli monitör (gözlem) modülleri ve adresli butonlar
3-Kablo , ilgili diğer montaj elemanları ve aksesuarlar.
Sisteme ait adresli elemanların bağlandığı çevrim (loop) hattı en az 2000 metre uzunluğunda
olabilecektir. Kablo kesitleri yangın sistemi sağlayıcısının uygun gördüğü tipte ve kesitte olacaktır.
Kontrol paneli karayolu veya demiryolu tünellerinde kullanılabileceğinden uzaktan izleme ve
müdahale yapma imkanına haiz olacaktır. Uzaktan müdahale amaçlı bağlantı direkt kablo bağlantısı
olabileceği gibi bir modem veya interface nitesi ve uzak bilgisayar yazılımı kullanılarak da
yapılabilecektir.
Sistem; 24-48V DC gerilim esasına göre çalışan bir zayıf akım sistemi olup, aşağıdaki alt sistemlerden
oluşacaktır:
Elektronik olarak adreslenebilir, 500-750-1000 nokta adres kapasitesine sahip,detektörlerin bağlı
olduğu kablo tesisatının uzun olması halinde sorunsuz çalışabilecek ,network yapılabilme özelliğine
haiz, binada kurulabilecek olan bina otomasyonu sistemine ,garajlarda ve tünellerde kullanılan
havalandırma kanalları veya jet fanlarına ,kartlı giriş sistemine entegre olabilen yangın Algılama ve
İhbar Paneli
Adresli Yangın İhbar Detektörleri
Adresli Kumanda ve Gözlem Modülleri
Adresli Alarm Butonları
Sistem modüler bir yapıda olup, dijital bilgi alış-veriş tekniğini kullanan, mikro işlemci esaslı,
adreslenebilir ,intelligent ,interaktif bir sistem olacaktır.Adresleme işlemi için detektörde veya
tabanında rotary switch,dip switch veya benzeri bir ünite bulunmayacaktır.Detektörler bir adresleme
cihazı ile elektronik olarak adreslenecektir. Detektör adresinin değiştirilmesi gereken durumlarda bu
cihaz ile yeni adresi aynı detektöre tanımlanabilecektir. Detektörlerin yetkili kişilerce sökülmesini
önlemek amacı ile üzerinde detektör kilitleme mekanizması bulunacaktır.
Bu şekilde sistemle irtibatlandırılan detektörleri ve adres tahsis edilen her türlü fiziksel noktayı
(kontrol modülü, gözlem modülü, buton, korna, sensör vb.) yangın algılama ve ihbar panelinden
gözlemek, alarm ve arıza bilgilerini adresleri ile belirlemek mümkün olacaktır.Yangın algılama
panelinde bir şifre vasıtası fonksiyonları kulanılabilmeli,her adresli elemnalrın durumları tek tek
izlenebilmeli, sistemin kendi içinde meydana gelen hatalar adresi ile birlikte kullanıcıya bildirilmelidir.
Sistem adresli ve konvansiyonel detektörlerin, aynı anda bir arada kullanılmasına müsait olacak ve bu
durumda panelden herbir ihbar cihazını (detektör, buton ve benzeri) tipine ve uygulamaya göre
adresleri ile belirlemek mümkün olacaktır
Detektörler ve panel arasındaki bağlantı 2-Telli tesis edilecektir. Hat başına (her loop’a) 250
adreslenebilir eleman bağlanabilecektir.
Yüklenici binada çalışmalrını devam ettirirken gerekli güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Çalışan
personelin sosyal güvencesi bulunması zorunludur.Yüklenici firma çalışanlarının geçerli bir sosyal
kuruluşa (SSK – Bağkur ) bağlı olduğunu belgelendirmek zorundadır. Yüklenici çalışma esnasında
sebep olduğu hasarları karşılamakla yükümlüdür. Gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmamasından
dolayı meydana gelebilecek kazalardan yüklenici sorumludur.
Kontrol Paneli; yangın durumunda binadaki kişilerin paniğe kapılmamaları için yangın sisteminde
meydana gelebilecek alarm durumlarında kornalar istenirse çalmayacaktır. Sistemin bulunduğu yere
konulacak bir panel ile sirenler istenilen zaman periyodlarında otomatik veya manuel olarak
çaldırılabilecektir. Kornalar ile birlikte çalışacak elektronik çakar tip flaşörlerde kullanılabilir.
Yangın Algılama ve İhbar Sistemi, kendi kendini kontrol özelliğine sahip olacaktır.
4-SİSTEMİ OLUŞTURAN EKİPMANLAR
4.1- Yangın Algılama ve İhbar Paneli
Panel tamamen modüler bir yapıya sahip olacaktır.
Ana Panel, güç kaynağı ve akülerden teşkil edecektir.
Ana panel, var ise diğer paneller ile tamamen dijital olarak haberleşebilecek ve diğer paneller
üzerinde gerekli işlemleri, üzerindeki “kullanıcı arabirimi” vasıtasıyla yapılmasına imkan sağlayacaktır.
Başka paneller ile network kurulmaz ise bu özellik dikkate alınmayacaktır.
Panel üzerinde senaryo için kullanılabilecek zonlama özelliği olmalıdır.Bir yetki anahtarı vasıtası ile
kullanılabilen ACCEPT -- EVACUATE – SILENCE ve RESET vb yumuşak tuşlu düğmeleri bulunacaktır.
Panel üzerinde en az 8 X 20 karakterlik (daha fazla olabilir ) LCD Display ve gerek sorgulama gerekse
başka amaçlar için kullanılan bir tuş takımı ( keypad ) bulunacaktır.
Sistem üzerinde sağlıklı olduğunu belirtir bir led bulunacak ve sistemde herhangi bir alarm veya arıza
durumu bulunmadığı zamanlarda LCD üzerinde saat ve tarih gözükecektir.
Ayrıca sistemde genel alarm,genel arıza ve diğer bilgi ledleri bulunacaktır.
Kontrol paneli en az 40 alarm zonunu içinde barındıracaktır. Çalışma sıcaklığı 0 ile +55 derece arası
olacak ve koruma sınıfı IP 43 olacaktır.
Sistemde meydana gelmiş olan tüm olaylar panel üzerindeki hafızada kayıtlı olacak, istenirse bir
yazıcı bağlanarak kağıda dökülebilecektir.
4.2-Detektörler
Yangın algılama sisteminde; ofis hacimleri ve insanların bulunduğu mahallerde , depolarda ve elektrik
odalarında mutlaka yüksek performanslı optik+ısı kombine
duman detektörleri, mekanik
odalarda,kalorifer dairelerinde,insanın bulunduğu karayolu veya demiryolu tünellerinde adresli ısı
detektörleri ,garajlarda ,yüksek riskli yaşam mahallerinde ,karayolu veya demiryolu tünellerinde
kombine Isı + CO detektörleri kullanılacaktır.Tünellerde normal optik detektörler ile yapılacak
uygulama kabul edilmeyecektir.
Sistemde kullanılacak olan detektörler adresli olacak detektörün üzerinde adresleme için herhangi
bir anahtar, dip switch,rotary switch , knob benzeri bir ünite (zamanla temassızlık yaparak cihazın
çalışmasını engellemesinden dolayı tercih edilmemktedir) olmayacaktır. Özel bir programlama
vasıtası ile elektronik olarak adreslenecektir. Detektör tipleri (optik,ısı vb.) ,detektörün üzerindeki
özel tip renk kodları veya işaret ile tespit edilebilecektir.
Detektörler kontrol paneli ile yayın ve tarama yöntemi ile ve kendine özgü bir protokolle
haberleşecektir. Detektör yapısına göre bir yangın algoritmasına sahip olacaktır. Yangın durumunda,
detektörün algılama hücresinde değerlendirilen bilgiler, dijital sinyallere dönüştürülecektir. Yangın
alarmı dışındaki tüm olaylarda çeşitli arızalar, kirlilik gibi konularda da mikro işlemcisi aracılığı ile
kendisi karar verecek ve aldığı kararı kontrol paneline bildirecektir. Detektörlerin kendi kendine karar
verdikten sonra sistemin olaylara yanıt verme süresi 0.5 sn olacaktır.
Detektörler üzerinde led bulunacaktır. Bu led haberleşme ve alarm durumuna göre ayrı özellikleri
belirleyecektir. Led’ in yanıp sönmesi normal çalışma durumunu ve kontrol paneli ile haberleşmede
bir sorun olmadığını gösterecektir. Yangın algılama durumunda led sürekli yanmaya başlayacaktır.
Her detektör, normal çalışma, arıza, kirlilik ve alarm bilgilerini kontrol paneline aktaracaktır. Bu
bilgiler özel bir şifre kullanılarak izlenebilecek ve kağıda döktürülebilecektir.
Detektörler, hızlı ve yavaş olarak değişen çevre şartlarına göre kendisini ayarlayacaktır. Ayarlama
yetersiz kaldığı durumlarda yazılım vasıtası ile detektör bir üst seviyeye alınarak daha uzun süre
hizmet vermesi sağlanacaktır.
Detektör 3 ayrı hassasiyet seviyesine sahip olacaktır. Değişik tipteki detektörler tüm tabanlara monte
edilebilecektir (CO Detektörleri dahil). Detektörler 2 telli ve T bağlantıya uygun olacaktır. Devreye
alma işleminde, detektörler tabanlara takılmadan önce loop kablosunun sağlamlığı test edilecektir.
Bu nedenle detektör tabanında herhangi bir elektronik malzeme bulunmayacaktır.
Bu bölümde istenen teknik özellikler aşağıda tanımlanan adresli detektörlerin genel özellikleri
olacaktır.
Her bir hat (loop) üzerindeki elektronik adresli detektörlerin sayısı 250 olacaktır. 99 ve altı adres
bağlanabilen sistemler tercih edilmeyecektir.
Detektörler hat üzerinden gönderdikleri adres ve ölçme değeri bilgilerine ilaveten, ne tip detektör
veya ne tip modül (iyonizasyon, optik ısı ,röle modülü ,kontak modülü v.s.) olduklarını da yangın
paneline iletebileceklerdir. Ancak panel bu bilgileri operatöre bildirilmeyecektir.İstenirse özel bir şifre
ile bu bilgilere ulaşılabilmesi tercih sebebi olacaktır.
4.3- Adresli Optik+Isı Kombine Duman Detektörleri
Optik+ısı kombine duman detektörleri optik bir algılama hücresine sahip olup; algılama, yanlış
alarmları önleyecek tesadüfi çoklu ışık darbeleri prensibine göre olacaktır.Detektöristenir ise sadece
ısı detektörü veya sadece optik detektör gibi çalışabilecektir. Bu durum yazılım ile tespit edilecek ve
operatör tarafından değiştirilemeyecektir.
Optik+ısı kombine duman detektörleri sinek, böcek gibi haşere girişine tamamıyla kapalı olacaktır.
Detektörler dekoratif olabilmesi için low profile olacak ve detektör tabanı ile birlikte toplam 55mm
den daha yüksek olmayacaktır.
Teknik Özellikler
Çalışma gerilimi
: 18-35V DC
Çalışma sıcaklığı
: -10°C - +49°C
Bağıl nem oranı
: 0 - 93 % RH
Hassasiyet
: 3 kademe ( Low-Normal-High)
Çalışma Akımı
: 100 Mikro amper
4.4 -Adresli Isı ve CO + ısı Detektörleri
Bu detektörler bölüm 4.2 ve 4.3 'de ele alınan teknik özelliklerin tümüne sahip olacaktır.
Kombine (Isı+CO) detektörler garaj kısımlarında kullanılacaktır. Bu nedenle bu detektörler hem ısıya
hem de karbonmonoksit gazına duyarlı olacaktır. Isının yükselmesi haricinde garaj kısımlarında
meydana gelebilecek CO gaz seviye yükselmesi durumunda operatöre bilgi verebilecek ve bu bilgi
neticesinde kontrol paneli havalandırma fanlarını devreye sokabilecek veya ortamdaki CO gazını
dışarıya tahliye edebilecektir.
Algılama sistemi, negatif sıcaklık katsayısı sensörü (NTC) vasıtasıyla sıcaklığın ölçülmesi prensibi ile
çalışacaktır.
Teknik Özellikleri
Çalışma gerilimi
:18-35V DC Nominal
Çalışma sıcaklığı
: -10°C – +38°C
Bağıl nem oranı
: 0 - 95 % RH
Sensör tipi
: Rate of rise + CO sensör
Çalışma Akımı
: 100 Mikro amper
5-Akıllı Modüller
5.1 --
Tek Girişli Modüller
Akıllı, tek girişli modül en az 2 değişik çalışma moduna sahip olacaktır.
Modülün çalışma modu ortam koşullarına uyum sağlamak için sahada programlanabilecek ve
istenirse herhangi bir anda değiştirilebilecektir. Bu değişiklik yetkili şahıslar tarafından
yapılabilecektir. Bu modülün çalışabilmesi için ekstra bir güç kaynağına ihtiyaç olmayacaktır.
Tek girişli modül aşağıdaki çalışma modlarında görev yapabilecektir:
a) İzlenilmek istenen ve içerisinde kontak barındıran her türlü cihazların izlenmesi için kullanılacaktır.
b) Gecikmeli su akış anahtarı izlemek için kullanılacaktır
c) Su akış vanasının açık-kapalı durumu izlenecektir.
Giriş devresi açık devre kısa devre durumunda ayrı mesajlar ile operatöre bilgi verebilecek özellikte
olacaktır. Bu modüllerin çalışabilmesi için ilave güç kaynağına ihtiyaç duyulmayacaktır. Tek girişli
modüller istendiğinde açık veya istendiğinde kapalı kontakları izleme özelliğine sahip olacaktır.
Teknik Özellikleri :
Çalışma Gerilimi
: 18-35V DC Norminal
Sukunet Akımı
: 100 mikroAmper
Alarm Akımı
: 60 miliamper
Bağıl Nem
Çalışma Sıcaklğı
: % 0 - % 93 RH
: -10°- +49°C
5.2-Tek Kanallı Alarm (korna-siren vb) Modülleri
Akıllı, tek girişli modül en az 2 değişik çalışma moduna (sürekli veya kesik kesik ) sahip olacaktır.
Modülün çalışma modu ortam koşullarına uyum sağlamak için sahada programlanabilecek ve
istendiğinde herhangi bir anda değiştirilebilecektir. Bu değişiklik yetkili şahıslar tarafından
yapılabilecektir.
Bu modül aşağıdaki çalışma modlarında görev yapabilecektir:
a) 24VDC polarize sesli/veya ışıklı alarm cihazları
Çıkış devresi açık devreye veya toprak kaçaklarına karsı süpervize edilecektir.
Teknik Özellikleri :
Çalışma Gerilimi
: 18-35V DC Nominal
Sukunet Akımı : 100 mikroAmper
Alarm Akımı
: 60 miliamper
Bağıl Nem
: % 0 - % 93 RH
Çalışma Sıcaklığı
: -10°C - +49°C
5.3-Röle (Kontrol) Modülleri
Akıllı, üzerinde bir tek röle bulunduran ve sistemdeki senaryoya uygun olarak çalışabilen modüller
gerektiğinde korna modülü olarak da kullanılabilecektir. Bu modülün çalışabilmesi için ekstra bir güç
kaynağına ihtiyaç olmayacaktır.
Modülün çalışma modu ortam koşullarına uyum sağlamak için sahada programlanabilecek ve
istendiğinde herhangi bir anda değiştirilebilecektir. Bu değişiklik yetkili şahıslar tarafından özel yazılım
kullanılarak yapılabilecektir.
Bu modül aşağıdaki çalışma modlarında görev yapabilecektir:
Teknik Özellikleri :
Çalışma Gerilimi
: 18-35V DC Nominal
Sükunet Akımı : 100 mikro Amper
Alarm Akımı
: 60 mili amper
Bağıl Nem
: % 0 - % 93 RH
Çalışma Sıcaklığı
: -10°C - +49°C
Kontak Gerilimi : 240 VAC / 24 Vdc
Kontak Akımı
: 2A max
6-Yangın İhbar Butonları
Adresli, mikroişlemci kontrollü olan yangın ihbar butonu ABS tipi sert plastik malzemeden sıva altı ve
sıva üstü montaja elverişli yapılmış olacaktır. İhbar butonunda “BREAK GLASS” ve “PRESS HERE” gibi
kullanıma ilişkin yazısı olacak, aynı zamanda özel test anahtarı ile cam kırılmaksızın test etme olanağı
sağlayacaktır. İnsan eline zarar vermemesi için buton üzerinde bulunan camın üzeri bir PVC ile kaplı
olacaktır.
Teknik özellikleri :
Çalışma Gerilimi : 18-35Vdc nominal
Sükunet Akımı
: 100 mikro Amper
Alarm Akımı
: 60 mili amper
Çalışma Sıcaklığı : -10°C - +49°C
Bağıl Nem
: %0 - %93 RH
Malzeme ve Renk : ABS sert plastik - Kırmızı Renkli
7- Elektronik Siren
Alarm durumunda sesli olarak en az 1m'de 107 dB gücünde ve farklı 32 ses tonunda ses sinyali verme
özelliğinde olacaktır.
Alarm durumunda düşük akım çekecektir. Kırmızı renk de imal edilmiş ve şık bir görüntüye sahip
olacaktır.
Teknik özellikleri :
Çalışma Gerilimi
: 18 - 35 VDC
Alarm Durumunda Çekilen Akım
: 10 mA
Ses Şiddeti
: 1m'de en az 107dB
8- Elektronik çakar tip flaşörler
Alarm durumunda çakar ışık vasıtası ile sinyal verme özelliğinde olacaktır.
Alarm durumunda düşük akım çekecektir. Kırmızı renk de imal edilmiş ve şık bir görüntüye sahip
olacaktır. Bu flaşörler her açıdan görülebilmesi için yuvarlak tipte olacak ve her açıdan görülebilmesi
için uygun yerlerde ve uygun yüksekliklerde olacaktır. Döner tip flaşörler kabul edilmeyecektir.
8- KABLOLAR
Algılama ve ihbar hatları için 1X2X0.8 +0.8 jy(st)y dış kılıfı kırmızı renkli ,korna hatları için 1X2X1 veya
1,5 yine dış kılıfı kırmızı renkli kablolar kullanılacaktır. Kablolar oksitlenmemesi için kalaylı olmak
zorundadır.
Adresli elemanların bağlanacağı loop kabloları ofis katlarında asansör hollerinde bulunan elektrik
şaftlarından faydalanılarak çekilecektir. Her loop ‘a max 250 adresli eleman bağlanacak şekilde loop
dizaynı yapılacak, ofis içlerine sistem tesis edileceği zaman dikeyden herhangi bir kablo çekilmesine
gerek kalmayacaktır. Ofis içlerindeki adresli elemanların takıldığı loop kablosu ,dikey olarak çekilmiş
olan loop kablolarına özel bir bağlantı kutusu ile bağlanacaktır. Katta yapılabilecek bir tadilatta ilgili
kat rahatlıkla bu kutularda bulunan bağlantı sökülerek izole edilebilecek, tadilatlı katın izole edilmesi
loop üzerinde bulunan diğer adresli elemanların çalışmasını etkilemeyecektir.
Ofis katları haricinde bulunan yerler (garaj katları, kalorifer daireleri, zemin katın tamamı, asansör
makine dairesi , diğer genel kullanımdaki yaşam mahalleri ) sistem ilk tesis edileceği zaman devreye
alınabilecek şekilde kablo altyapısı hazırlanacak ve kablo çekme işlemi devam ederken bu kısımlar
sırasıyla devreye alınacaktır.
9-BAĞLANTI KUTULARI
Sisteme bağlı olan kabloların muhtelif yerlerde eklenmesi durumunda kullanılacak olan modüllerdir.
Modül kullanılmadan kablo eki yapılmayacaktır.
10-GARANTİ KOŞULLARI
Tedarikçi firma teklif etmiş olduğu sistemlere en az 1 yıl garanti verecektir. Garanti süresi içerisinde
arıza yapan elemanlar bedelsiz olarak yenisi ile değiştirilecektir. Dış etkenler nedeni ile meydana
gelen hatalar hariç.
11-KULLANIM TALİMATLARI ve SERTİFİKALAR
Sistem devreye alındıktan sonra sistem ile ilgili kullanım talimatları 2 nüsha olarak teslim edilecek ve
kullanıcın tespit ettiği kişilere ücretsiz olarak sistem ile ilgili operatör eğitimi verilecektir.
Kullanıcı tarafından talep edilmesi halinde,teklif edilmiş olan tüm sistemler ile ilgili uluslar arası onay
sertifikaları kullanıcıya teslim edilecektir.
Firmalar montajını yapmış oldukları elemanların yerlerini ve kablo detayını gösterir projeleri (mimari
projeler işveren tarafından yükleniciye sağlanır ise ) işverene as-built olarak 2 kopya olarak
verecektir. Yüklenici firma bu iş için herhangi bir ücret talep etmeyecektir.
21. KALEM
MERKEZİ SAAT SİSTEMİ ŞARTNAMESİ
1.
KAPSAM
A.Komplekste her birimde ayrı olmak üzere aşağıda belirtilen özelliklerde ve şartlarda MERKEZİ SAAT SİSTEMİ
temin ve tesis edilecektir.
B. Referanslar : Teklif edilen sistem; Üretici firmanın seri üretimi ve son modeli olacaktır. Üretici firma ve/veya
Distrübütör firma tesis ettiği saat sistemlerine ait referans listesini malzeme seçiminde idareye verecektir. (Tesis
ettiği sistemlerin marka, model, tesis yılı ve tesis edildiği yerler belirtilecektir.
C. Standardlar : Tesis edilecek sistem; IEC standartında ve BS, DIN veya NF normlarından birisine haiz olup,
CE uyumluluk belgesine sahip olmalıdır.
Şebeke besleme gerilimi ve frekansı ile fiş-priz sistemi Avrupa ve Türk Standartlarına uygun olacaktır.
Sistemde kullanılan tüm elektronik devreler tamamen katı hal devrelerinden (Full Solid - State) imal
edilmiş ve sistem modüler yapıda olacaktır.
Sistem elemanları teknik hususlar bölümünde detaylı olarak belirtilmektedir. Sistem ileriye yönelik olarak
%20 kapasitede genişleyebilir yapıda olacaktır.
D. Teknik Hususlar : Sistem; Ana Merkezi Saat Ünitesi, Tali Saat Üniteleri ve kablolardan oluşacaktır.
2.
ANA SAAT ÜNİTESİ
Ana saatler zaman sinyallerini Uluslar arası belli merkezlerden (tercihen uydu GPS) yayınlanan sinyallerle
çalışacak olup, sistemin tam performansta çalışması için gerekli olabilecek Ana saatlere GPS anteni her hangi bir
ara üniteye gereksinim kalmadan direk bağlanmalıdır, GPS antenin montaj aparatları vb. her türlü malzeme,
ekipman vb. temin ve tesis edilecektir.
GPS anteni üzerinde LED ışık bulunmalıdır. LED ışık çalışma durumuna hakkında kullanıcıya bilgi verebilmelidir.
(sinyal var ise yanıp sönmeli vb.)
Ana saat üniteleri otomatik yaz/kış saat ayarlarına sahip olmalıdır.
Ana saat üniteleri analog ve dijital tipteki tali saatlere sinyal gönderebilecek ve çalıştırabilecek özellikte olmalıdır.
Tali saatleri durdurma, ilerletme ve senkronizasyon kontrolleri ana saat ile yapılabilmelidir.
Ana saatler üzerinde arkadan aydınlatmalı 2 satır her satırda 24 karakterli LCD ekran bulunmalıdır.
Normal çalışma modun da LCD ekranda saat, dakika, saniye ve tarih bilgileri görünmeli ve 1 metre mesafeden
okunabilmelidir.
Programlama ve teknik menüleri şifreli giriş ile girilmeli ve yetkisiz kişilerin müdahale etmesi önlenmelidir.
3 adet kuru kontağa sahip olmalıdır. Bu kontaklardan bir tanesi alarm mesajlarının diğer sistemlere iletilmesi için
programlanabilmelidir.
Kuru kontaklardan en az 240V’ta 1A akım akıtılabilmelidir.
Kısa devre, aşırı yük vb. durumlarda alarm sinyali vermelidir.
Ana saatin çıkışları aşırı yük ve kısa devre durumlarına karşı korumalı olup bu durumlarda her hangi bir arızaya
sebebiyet vermemelidir.
Ana saat en az 0,5A 24v impulse tipi çıkışa sahip olmalıdır.
Ana saat en az 1 adet Afnor (kodlu zaman sinyali) çıkışına sahip olmalıdır.
Ana saat en az 1 adet kablosuz saat sistemi çıkışına sahip olmalıdır. Bu çıkışa bağlanacak antenler vasıtasıyla
869Mhz frekansında yayın yaparak analog ve dijital tüm saatlere saat sinyali gönderebilecektir.
Tali saatler kablosuz tercih edilecekse kablosuz saatlerde kapsama alanı kolaylıkla genişletilebilmeli ve tali
saatlerde sınırsız sayıda saat merkezi saate kolaylıkla kablosuz olarak bağlanabilmeli ve her hangi bir el ile
müdahaleye gerek kalmadan otomatik ana saate senkronize olmalıdır.
Ana saat en az 1 adet USB girişine sahip olmalı ve USB girişlerinde flaş bellek yardımı ile anasaatlerde
yapılacak programlamaların kolayca yüklenmesine olanak sağlamalıdır. (1 adet 1 GB flash bellek ana saat ile
birlikte verilmelidir.)
Ana saatin kuru kontaklarının programlamasının yapılabildiği ve teknik tüm ayarlarının yapılabildiği Windows
tabanlı programı ile birlikte gelmeli ve kolayca kullanılmalıdır.
Ana saat enerji ve GPS antenle ilgili durumları gösteren ikonlara veya LED uyarıcılara sahip olmalıdır.
Ana saat üniteleri 110V-230V 50 Hz gerilim arasında problemsiz çalışabilmelidir.
Ana saatler her hangi bir elektrik kesintisinde cihaz üzerinde yapılan ayarların saklanması için backup bataryası
bulunmalıdır. Elektrik kesintisinden sonra ana saatler her hangi bir müdahaleye gerek kalmadan otomatik yeniden
çalışmaya başlamalıdır.
Tüm sistem 365 gün / 24 saat çalışma esasına uygun olacaktır.
Koruma sınıfı en az IP41 olacaktır.
3.
DİGİTAL TALİ SAAT ÜNİTELERİ
Sistemdeanasaatilesenkronizeçalışan, üzerindeisteğebağlıolaraksaat, dakika, ve saniyebilgilerinigösteren
LEDmodüllüdijitaltekveyaçiftyüzlütalisaatünitelerikullanılacaktır. KademeliBrightness (parlaklık) kontrolüolmalıdır.
5 Dildeprogramlanabilirolacaktır. Dijitalsaatlertercihen 5mm çaplıLED’lerdenimaledilmiş 7
segmentligöstergelerdenoluşmalıbirveyadahafazlaLED’dinarızayapmasıcihazınçalışmasınıengellememelidir.
İdareninseçimidoğrultusundakullanılacakalanınboyutunagöre 50mm veya 70mm
seçilebilmelidir.Okunabilirlikmesafesi 20 metredenazolmamalıdır. En az IP30 korumasınıfındaolmalıdır.
Dışkasası ABS Plastik kasa (tercihensiyahrenkli) olmalıdır. Duvarayadatavanaasmaaparatıolacaktır.
4.
KABLOLAR
Besleme Hatları olarak üretici firma önerileri doğrultusunda veya güç hesaplarına bağlı olarak tespit
edilecek kablo kesitlerinde tesis edilecektir. Kablolar kablo rafı vb. gibi kısımlarda tesis edilecekler ise
NYM tipinde olacaktır.
5.
MONTAJ
Firma uygulama projeleri doğrultusunda sistemin montajına başlayacak ve sistemi çalışır durumda
teslim edecektir.
Sistemin Montaj işleri İdare ve İmalatçı veya Distrübütör firma yetkilileri önerileri doğrultusunda
yürütülecektir.
6. YEDEK PARÇALAR - SERVİS VE GARANTİ
Üretici firma ve Distrübütör firma Sistemde kullanılan malzemeler için gerekli yedek parçaları ve / veya
sisteme dahil ünitelerden her birini 10 yıl süre ile (Garanti süresi dışında) bedeli karşılığında temin
etmekle yükümlü olacaktır. Sistem 2 yıl süre ile Üretici firma ve Distrübütör firma garantisi altında
olacaktır. Firmalar Garanti süresi ve şartları içinde yapacakları her türlü müdahale için ayrıca ek bir ücret
talep etmeyeceklerdir.
7. EĞİTİM
Firmalar İdarece belirlenecek kişi ya da kişilere bir defaya mahsus ve 3 saatden az olmamak üzere ücretsiz
kullanım eğitimi verecektir
23. KALEM
PROJEKSİYON SİSTEMİ
Teknik Özellikler
DİĞER
BEARPAW 2400 CU PLUS OPTİC ÇÖZÜNÜRLÜK 1200X2400 DPI,
MAX.19200X19200 DPI, A4 TARAMA ALANI, USB
GARANTİ SÜRESİ
2 YIL
MARKA
MUSTEK
MODEL
BEARPAW 2400 CU PLUS
ORİJİNAL ÜRÜN
KODU
BEARPAW 2400 CU PLUS
TARAMA
ÇÖZÜNÜRLÜK
1200X2400 DPI
TARAMA KAĞIT
BOYUTU
A4
AĞIRLIK
3,5Kg
BAĞLANTI
TERMİNALİ
1XUSB TYPE B
BİLGİSAYAR
UYUMLULUĞU
PC & MAC UYUMLU
BOYUTLAR
228X295X77 mm
ÇIKIŞ
TERMİNALLERİ
YOK
DAHİLİ
AKSESUARLAR
GÜÇ KABLOSU 1.8 mt ,COMPUTER KABLO 1.8 mt , UZAKTAN KUMANDA VE
PİLLERİ TAŞIMA ÇANTASI , ŞİFRE KORUMA STİCKER , KULLANICI KILAVUZU
DİĞER
2 YIL CİHAZ GARANTİSİ 1 YIL YADA 1000 SAAT LAMBA GARANTİSİ , ŞİFRE
KORUMA , KULLANICI LOGO , DİRECT POWER ON/OFF , 8RENK MODU
POİNTER , E-ZOOM ,A/V MUTE , KAYNAK ARAMA , DONDURMA
GARANTİ SÜRESİ
2 YIL
GİRİŞ
TERMİNALLERİ
1xPC D-SUB 15-PİN (RGB),1xUSB 2.0 TYPE B , 1xRCA VİDEO ,1xSVİDEO,1xCOMPENENT (D-SUB 15-PİN)1xHDMI,2xRCA ,İNPUT AUDİO,1xUSB
2.0 TYPE A
GÖRÜNTÜ
TEKNOLOJİSİ
3LCD
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ
37db / 29db
HOPARLÖR
1W
IŞIK GÜCÜ
(ANSİLÜMEN)
2500 ANSİ LÜMEN
KONTRAST ORANI
2000
LAMBA ÖMRÜ
5000 SAAT
LENS KAYDIRMA
,,,
MARKA
EPSON
MENÜ DİLİ
TÜRKÇE (35 DİL SEÇENEĞİ )
MİN.PROJEKSİYON
MESAFESİ
MODEL
0,96mt--30"
EB-X8
ORİJİNAL ÜRÜN
KODU
EB-X8
PROJEKSİYON
ÇALIŞMA METODU
ÖN-ARKA-TAVANA ASILABİLİR
PROJEKSİYON LENSİ F=1.58-1.72 f=16.9 MM-20.28 MM
RESİM BOYUTU
30" TO 300"
VİDEO UYUMLULUĞU NTSC/ NTSC4,43 / PAL / M-PAL/ N-PAL /PAL60/SECAM
ZOOM/FOCUS
MANUEL ZOOM MANUEL FOKUS
Download