Firma Bilgi Formu

advertisement
FİRMA BİLGİ FORMU
FİRMA ADI
: ……………………………………………………………………………….
FİRMA ADRESİ
: ……………………………………………………………………………….
MERKEZ
TELEFON
: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………...
: ……………………………
FAX
: ……………………………….
E-MAIL
:
ŞUBE
TELEFON
: ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………...
: ……………………………
FAX
: ……………………………….
E-MAIL
:
YAZIŞMALARDA KULLANILMASI İSTENEN ADRES:
MERKEZ
ŞUBE
FİRMA SIFATI
İhracatçı
Aracı İhracatçı
İmalatçı
Sektörel Dış Ticaret Şirketi
İmalatçı – İhracatçı
Dış Ticaret Sermaye Şirketi
FİRMA YETKİLİSİ
: ………………………………… e-posta: ………………………………....................................
KURULUŞ YILI
: …………………………………………………………………………………………………………………..
FAALİYET ALANI
: ………………………………………………………………………………………………………………….
SANAYİ SİCİL NUMARASI
: ……………………………………………………………………………………………………………………
TİCARET SİCİL NUMARASI
: ……………………………………………………………………………………………………………………
VERGİ DAİRESİ
: …………………………… TEK VERGİ NUMARASI: ………………………………………………..
SGK SİCİL NO
: ………………………………………………………………..………………………………………………….
BAĞLI OLDUĞU GRUP
: …………………………………………………………………………………………………………………….
ÇALIŞAN SAYISI
: …………………………………………………………………………………………………………………….
BANKA HESAP BİLGİLERİ (TÜRK LİRASI)
o
HESABIN BULUNDUĞU BANKA
: ………………………………………………….
o
HESABIN BULUNDUĞU BANKA ŞUBESİ – KODU
: …………………………………………………
o
IBAN NUMARASI
: …………………………………………………
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19
34768 Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No: 845859
www.eximbank.gov.tr
YÖNETİM KURULU BAŞKANI, ÜYELERİ, GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI’NIN
ADI SOYADI
UNVANI
ORTAKLARI (%10’DAN FAZLA PAYA SAHİP)
ADI
ORTAKLIK PAYI (%)
% 10’UNDAN FAZLA HİSSESİNE SAHİP OLUNAN MİLLİ İŞTİRAKLER
İŞTİRAĞİN UNVANI
İŞTİRAK PAYI (%)
HİSSE ORANINA BAKILMAKSIZIN YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN ŞİRKET YA DA DİĞER İŞTİRAKLER
ŞİRKETİN/İŞTİRAĞİN ADI
PAYI (%)
HİSSE ORANINA BAKILMAKSIZIN FİRMA ORTAKLARININ YURTDIŞINDA SAHİP OLDUĞU ŞİRKETLER
ŞİRKETİN UNVANI
PAYI (%)
HİSSE ORANINA BAKILMAKSIZIN SAHİP OLUNAN MİLLİ İŞTİRAKLERİN YURTDIŞINDA SAHİP OLDUĞU ŞİRKET YA DA DİĞER
İŞTİRAKLER
ŞİRKETİN/İŞTİRAĞİN UNVANI
PAYI (%)
FİRMA ORTAKLARIN İHRACAT YAPTIĞI KAN YA DA SIHRİ HISIMLIK İLİŞKİSİ BULUNAN YURTDIŞINDAKİ GERÇEK KİŞİLER YA
DA SÖZ KONUSU GERÇEK KİŞİLERİN SAHİBİ OLDUĞU TÜZEL KİŞİLER
GERÇEK KİŞİ TACİRLERİN ADI
TUZEL KİŞİLERİN UNVANI
FİNANSAL GÖSTERGELER
(TÜRK LİRASI)
NET SATIŞ HASILATI
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
MALİ BİLANÇO/AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ
31/12/20..
31/12/20..
Firma Kaşe ve İmzası :
Tarih : ....../......./......
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
Saray Mahallesi Ahmet Tevfik İleri Caddesi No:19
34768 Ümraniye İSTANBUL / Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul, Sicil No: 845859
www.eximbank.gov.tr
31/12/20..
Download