element ve b*le**keler

advertisement
ELEMENT
VE
BİLEŞİKELER
Element:
• Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla
kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf
maddelere element denir.
• Elementler çok sayıda atomdan oluşur ve elementleri oluşturan
atomlar aynı cins atomlardır. Çok sayıda aynı cins atom
birleşerek görünür boyuta geldiklerinde elementleri
oluştururlar.
• Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri yani
şekilleri aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir
elementin atomlarının büyüklükleri yani şekilleri farklıdır.
• Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin
katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir.
Element Çeşitleri :
1. Atomik Yapıdaki Elementler
2. Moleküler Yapıdaki Elementler
Elementlerin Özellikleri :
• Kendi özeliğini taşıyan en küçük yapı birimleri
•
•
•
•
atomlardır.
Aynı cins atomlardan oluşurlar.
Kendinden daha basit ve farklı maddelere
ayrılamazlar.
Saf maddelerdir.
Sembollerle gösterilirler.
Bileşikler :
• İki ya da daha fazla çeşit element atomunun bir araya
gelerek oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir.
• Bileşikler kendini oluşturan atomlardan
(elementlerden) farklı özelliklere sahiptirler.
• Bileşiği oluşturan atomlar kendi özelliklerini
kaybederler.
Bileşik Çeşitleri :
1. Moleküler Yapıdaki Bileşikler
2. Moleküler Yapıda Olmayan Bileşikler
Bileşiklerin Özellikleri:
• Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin (atomları)
özelliklerini göstermezler.
• Bileşiği oluşturan elementler (atomlar) kendi
özelliklerini kaybederler.
• Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda
birleşirler.
• Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur.
• Bileşikler, kimyasal tepkimelerle oluşur ve kimyasal
yollarla ayrılırlar.
• Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan
oluşurlar.
• Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve
yoğunlaşma sıcaklıkları vardır.
• Bileşikler saf ve homojen maddelerdir.
• Bileşikler formüllerle gösterilirler.
• Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir.
Download