ek6-bagıs ve yardımlara ılıskın polıtıka – ust sınır tanımlı

advertisement
BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN POLİTİKA
Park Elektrik ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine ve geleceğine katkı
sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile
sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı, iş yaptığı ülkenin ve bölgenin soyal gelişimine
destek sağlayacak bağış ve yardımlarda bulunma ilkesine sahiptir.
Park Elektrik, yapılan bağış ve yardımlarda şirketin vizyon, misyon ve etik kurallarını
göz önünde bulundurarak; Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflarına, Eğitim Kurum
ve Kuruluşlarına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bir hesap döneminde üst sınır olan 5
milyon TL’ yi geçmeyecek şekilde bağış ve yardımlarda bulunmaktadır. Bu konuda
yatırımcılarına her genel kurulda TTK ve SPK mevzuatları doğrultusunda
bilgilendirme yapmaktadır.
Download