B ilgilendirme - Türkiye Bankalar Birliği

advertisement
Bilgilendirme
Kime
: Banka Genel Müdürlükleri
Kimden
: Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreterliği
Konu
: IBAN (International Bank Account Number) Çalışma Grubu
Toplantısı
Tarih
: 2 Mart 2005
IBAN Çalışma Grubu 24 Şubat 2005 tarihinde, “IBAN –Türkiye Standardı”nın
uygulanmasında bankalarca karşılaşılan sorunlar ve bu sorunlara ilişkin katılımcıların
çözüm önerileri ile önümüzdeki döneme ilişkin iş planının oluşturulmasını görüşmek
üzere toplanmıştır.
Toplantıda, ayrıca SWIFT tarafından yürütülmekte olan, Avrupa Birliği’nde zorunlu
olan ve diğer Avrupa ülkelerinin bir çoğunda da kullanılmakta olan, IBAN
standardının daha çok spesifik bir versiyonu niteliğindeki ECBS (European
Committee for Banking Standards) standardının IBAN standardına uyumlu hale
getirilmesi çalışmaları, bu çalışmalar sonucunda getirilmesi düşünülen bazı
kısıtlamaların Türkiye standardına etkileri ve TC Merkez Bankası tarafından EFT
kapsamında yürütülen çalışmalar görüşülmüştür.
Yapılan görüşmelerde aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.
-
-
-
-
IBAN Türkiye standardı olarak tespit edilen hesap numarası standardının
mevcut hesap numaraları ile birlikte kullanılması gerekmektedir.
Bankaların 1 Eylül 2005 tarihine kadar IBAN geçişine ilişkin çalışmalarını
tamamlayarak IBAN standardında havale gönderme ve alma işlemlerini
yapabilmeleri gerekmektedir.
Bankaların tahsis ettikleri IBAN hesap numaralarını müşterilerin kolaylıkla
öğrenmeleri ve yaygın olarak kullanmaları için müşterilere gönderilen
ekstrelere, dekontlara, hesap cüzdanlarına vbg IBAN hesap numaralarının
yazılması uygun olacaktır.
Yapılan yeni değişikliklerle EFT sistemi içerisinde IBAN’lı ve IBAN’sız
havale yapılabilmesi mümkün olduğundan; IBAN’lı havaleleri diğer
havalelerden ayırt etmek için 90001 şube kodunun kullanılması, TC Merkez
Bankası’nın 90001 şube kodunu bu amaçla kullanılmak üzere ayırması,
katılımcıların da EFT sistemlerinde bu şubeyi tanımlaması gerekmektedir.
ECBS standardına uygun olarak IBAN standardında yapılması düşünülen
değişiklikler çerçevesinde; 16 haneli hesap numarası bölümünde alfa nümerik
karakter kullanan bankaların büyük harf kullanmalarına ve bununla ilgili
değişikliklerin IBAN-Türkiye standardında yapılarak standardın revize
edilmesine karar verilmiştir.
Daha önce yapılan toplantılarda da görüşüldüğü üzere; çeklerin üzerine IBAN
numaralarının basımının, çek okuma makinelerinin ayarlarının değişimi ile
TC Merkez Bankası ve çek takas merkezinde çekleri proses edebilecek
değişikliklerin yapılması gibi sorunlar getireceğinden dolayı, ilk aşamada,
çeklerdeki uygulamanın mevcut haliyle devam etmesine karar verilmiştir.
IBAN hesap numaraları kullanılmaya başlandıktan sonra konunun yeniden
değerlendirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.
1
-
Takasbank’ta bulunan yatırım hesaplarında herhangi bir değişiklik
olmayacağından ve bankaların Eylül 2005 itibarıyla IBAN ile yapılan
havaleleri de işleyebileceğinden dolayı Eylül 2005 tarihinden itibaren
bankaların ve aracı kuruluşların
herhangi bir para transferi talebini
gerçekleştirmesinde bir sorun olmasının beklenmediği düşünülmektedir.
TC Merkez Bankası yetkilileri, yeni EFT sisteminin Haziran 2005 tarihinde devreye
gireceğini, hesap numarası hanesinin mevcut sistemde 19 olduğunu, bunun yeni
sistemle 26’ya çıkacağını, değişikliğe uğrayacak 13 mesaj bulunduğunu ve bunlarla
ilgili detaylı bilginin bankalara ayrıca iletileceğini, 90001 şube kodunun IBAN’lı
havaleler için kullanılabileceğini ancak bunun zorunlu olmaması gerektiğini ifade
etmişlerdir.
Bankaların implementasyon çalışmalarına yeni başladıkları düşünülerek bankalar
tarafından karşılaşılacak sorunların görüşülmesi ve çalışmaların gözden geçirilmesi
amacıyla Çalışma Grubu’nun faaliyetlerine devam etmesi, gelişmeler doğrultusunda
tüm bankaların katılacağı toplantılar düzenlenmesi kararlaştırılmış ve
implementasyonla ilgili adımlar kısaca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
-
EFT sisteminde yapılacak değişiklikler (Haziran 2005),
Bankaların IBAN’lı havaleleri almaları ve göndermelerinin sağlanması ( Eylül
2005), mevcut ve IBAN'lı hesap numaralarının birlikte kullanılmaya
başlanması,
Havalelerde sadece IBAN standardının kullanılması (1 Eylül 2005 geçişinden
sonra yapılacak değerlendirme ile belirlenecektir).
Katılımcı Listesi :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Adı / Soyadı
İbrahim Çingil
Semra Yalçın
Fahri Okumuş
Ali Yılmaz
İlker Durusoy
Fulya Sevinç Oral
Tansu Aras
Türker Cem Aydoğdu
Sevda Gündüz
Öznur Evliçoğlu
Uğur Bezirganoğlu
Yeşim Cöngevel
Dilek Dalaklı
M. Cenap Işık
Günsel Topbaş
Mine Aksoy
Nilgün Özoğuz
Ali Yalçın
Bankası
T. İş Bankası A.Ş. (Başkan)
TC Merkez Bankası
TC Merkez Bankası
TC Merkez Bankası
TC Merkez Bankası
TC Merkez Bankası
Akbank T.A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Denizbank A.Ş.
Finans Bank A.Ş.
Finans Bank A.Ş.
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
T. İş Bankası A.Ş.
2
19 Murat Ürüm
20 Mustafa Şinasi Erol
21 Zeynep Günenç
22 Adnan Somuncu
23 Hikmet Gürbüz
24 Mukadder Ergül
25 Semagül Selçuk
26 Karin Harput
27 Elif Akgün
28 İffet Akbaş
29 Kenan Aygün
30 Nevin Abolmaali
31 Turgut Çapar
32Yalçın Kaya
33Hasan Kılıç
34Hüseyin Küçükköse
35Aslı Küçükgörkey
36Meral Akman
37Cemal Erdoğdu
T. İş Bankası A.Ş.
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.
Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
T. Garanti Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
T. Halk Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Ziraat - Bileşim A.Ş.
Ziraat - Fintek A.Ş.
T. Bankalar Birliği
3
Download