Eşit Fırsat İşvereni Colgate-Palmolive Company bir eşit fırsat

advertisement
Eşit Fırsat İşvereni
Colgate-Palmolive Company bir eşit fırsat işverenidir. Colgate çalışanlarının çalıştığı tüm ülkelerde
yürürlükte olan tüm adil istihdam uygulamalarına ve eşit fırsat yasalarına uymak ve tüm nitelikli kişilere
eşit bazda istihdam fırsatları yaratmak ve tüm istihdam hüküm ve koşullarını yönetmek ColgatePalmolive Company'nin politikası ve uygulamasıdır. Colgate-Palmolive Company, herhangi bir çalışana
veya istihdam başvurusu yapan kişiye karşı ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel kimlik, cinsel yönelim, ulusal
köken, etnik köken, yaş, sakatlık, medeni durum, veya yasalarca korunan başka herhangi bir özelliğine
dayanarak ayrımcılık yapılmasını yasaklar.
Download