kişisel bilgiler - Psikolojik Eğitim Gelişim ve Destek Derneği

advertisement
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı:
Ali Engin Uygur
TC Kimlik No:
37234670204
Doğum Yeri, Tarihi:
İstanbul, 29.05.1984
Medeni Durumu:
Bekar
Askerlik Durumu:
Sağlık Teğmen (Psikolog) olarak tamamlandı,
26.07.2013 – 26.07.2014
Abide Sit. A-Blok 3/27 Mesut Cemil Sok. Şişli
Adres:
İstanbul
GSM:
0533 366 41 03
E-mail:
[email protected]
Web:
www.alienginuygur.com
EĞİTİM BİLGİLERİ
2017- Devam
2014 – 2016
2010 – 2015
2003 – 2007
Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Doktora)
Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Yüksek Lisans) /
Tez Konusu: “Değerler Sisteminin (Dini Başa Çıkma, Affedicilik ve
Şükredicilik Açısından) Anksiyete Duyarlılığı Üzerindeki Yordayıcı Etkisi:
Metakognisyonların Aracı Rolü”
T.C. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Din Psikolojisi Bölümü
(Yüksek Lisans) / Tez Konusu: “Alfred Adler’in Bireysel Psikoloji Teorisi’nin
Din Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi”
2002 – 2003
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü (Lisans)
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce Hazırlık, Lisans)
1996 - 2002
Eminönü Cağaloğlu Anadolu Lisesi
1995 – 1996
Eminönü Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Almanca Hazırlık)
1
STAJ ve İŞ DENEYİMİ
İş Deneyimi:
Oca. 2017Devam
Agu. 2016 –
Devam
Agu. 2015 –
Agu. 2016
Tem. 2013 –
Tem. 2014
Agu. 2008 –
Ekm. 2012
Okan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü
Öğretim Görevlisi
 Gelişim Psikolojisi (Lisans Dersi)
İkon Psikiyatri Kliniği
Klinik Psikolog
 Bireysel Psikoterapi
 Rorschach, MMPI, Nöropsikolojik Testler gibi Psikometrik Testlerin Uygulaması
Moral Psikiyatri Kliniği
Klinik Psikolog
 Bireysel Psikoterapi
 Rorschach, MMPI, Nöropsikolojik Testler gibi Psikometrik Testlerin Uygulaması
T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Ulş. Per. Okl. ve Eğt. Mrk. Eğt. A. K.lığı Alaşehir/Manisa
Sağlık Teğmen Psikolog, Rehberlik ve Danışma Merkezi
 Bir yıllık askerlik süresince 1125 danışan görüşmesi yaptım
 Askeri personele ‘Madde Bağımlılığı’ ve ‘Askeri Ortama Uyum Güçlüğü’ konulu
konferanslar verdim
Saatcity.com
Kurucu Ortak, E-Ticaret Sitesi
 Müşteri ve tedarikçi ilişkileri ile satın alma süreçlerine öncülük ettim
 Dördüncü yılın sonunda siteyi başarılı şekilde satarak bu alandan çıkış yaptık
Oca. 2008 –
Balıklı Rum Hastanesi
Tem. 2008
Psikolog, Anatolia Klinikleri Psikiyatri Servisi (Kapalı Servis, Erkek Katı)

Motivasyonel Görüşme ve Takip süreci
Balıklı Rum Hastanesi
Tem. 2007 –
Oca. 2008
Psikolog, Anatolia Klinikleri Madde Bağımlılığı Servisi

Madde Bağımlılığı ve Ayık Yaşama Geçiş konularında Motivasyonel Görüşme ve Takip
süreci
2
Alan Stajı / Öğrenci Deneyimi:
NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi
Stajer Psikolog,

Tem. 2015


Madde Bağımlılığı, Kadın-Erkek kapalı Psikoz Servisleri ve Açık Klinikte düzenlenen vizit,
günaydın toplantıları, grup terapileri, etkileşim ve bağımlılık grupları, ergo terapi, spor
faaliyetleri gibi pek çok aktiviteye katılım
Polikliniklerde psikiyatrist ve psikologlar tarafından düzenlenen çocuk-ergen ve yetişkin
psikiyatri muayeneleri, bireysel psikoterapi, hastanede uygulanan psikolojik test ile
ölçeklerin uygulama ve raporlanması
Hastanede uygulanan TMU, EKT, EEG, MR gibi tedavi ve gözlem yöntemlerinin
gözlemlenmesi
Çapa Hastanesi
Haz. 2015 –
Stajer Psikolog, Nöroloji Servisi
Tem. 2015
Nöropsikoljk testlerin hasta üzerinde uygulanması ve raporlanması
Balıklı Rum Hastanesi
Kas. 2006 –
Tem. 2007
Stajer Psikolog, Anatolia Klinikleri Psikiyatri Servisi

Bireysel Psikoterapi, Psikolojik Değerlendirme, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavisi üzerine
9 ay süren Hastane Stajı
DİĞER BİLGİLER
Psikoterapi Süpervizyonu:


(2015-Devam) Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyonu - Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
(2014-2015)
Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyonu – Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, ACT
Eğitimler;








2016- Metacognitive Therapy Master Program, Hannover Medical School (2 yıl, Devam ediyor) – Adrian Wells,
Hans Nordahl
2016- Social Mind – (University of Cambridge)
2016- ACT ve RFT ile Terapist Becerilerini Geliştirme (12 Saat) – Niklas Törneke
2016- ACT, Psychological Flexibility and Chronic Pain – Lance McCracken
2016- Metacognitive Therapy for Generalized Anxiety and Obsessve Compulsive Disorder – Adrian Wells
2016- Core Principles&Techniques of Metacognitive Therapy – Adrian Wells, Hans Nordahl
2016- Bilişsel Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi (42 Saat) – Prof. Dr. Hakan Türkçapar
2015- (Devam Ediyor) Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (1080 saat) / Teorik (288 Saat) – Uzm. Dr. Tahir Özakkaş
3












2015- Şema Terapi: Model ve Teknikler (40 Saat) – Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
2015- Şema Terapi: Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Uygulanması (16 Saat) - Dr. H. Alp
Karaosmanoğlu
2015- Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması (12 Saat) - Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
2015- Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması (13 Saat) - Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
2014- Travma ve Kognitif Terapi (13 Saat) - Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
2014- Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (12 Saat) - Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
2014- Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri (13 Saat) - Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
2014- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 2. Modül: Cinsel İşlev Bozuklukları (48 Saat) - CETAD
2014- Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi 1. Modül: Cinsellik Kavramı (24 Saat) - CETAD
2007- Kognitif ve Travma Terapilerinin Entegrasyonu (12 Saat) – Dr. Melis Gazioğlu, PsyD
2007- Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması (12 Saat) -Dr. Emel Stroup, ABPP, ACT
(2007 yılında aldığım bu eğitimi ara verdiğim için 2014’te tekrar ettim)
2007- Gestalt Psikoterapi ve Kendilik Psikolojisi (10 Saat) – Uzm. Klinik Psk. Hande Kılınç Kunt
Psikolojik Test Eğitimleri:



2015- MMPI Eğitimi – Türk Psikologlar Derneği
2015- Nöropsikolojik Testler Eğitimi (50 Saat) – Türk Psikologlar Derneği
2015- Rorschach: Bütünleyici Sistem Test Eğitimi (36 Saat) - Prof. Dr. Kadir Özer
Kongreler:



2016- EABCT The 46th European Association Of Behavioural And Cognitive Therapies Congress, Stockholm
2016- The 3rd International Conference Metacognitive Therapy, Milan
2015- Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 4. Ulusal Kongresi
Akademik Çalışmalar:


2016- Psychometric Properties Of The Behavioral Activation For Depression Scale–Short Form (BAD-SF)
2016- Stroop- Relational Frame Theory Version Questionnaire; Measurement of Language Effect
Sosyal Sorumluluk Projeleri:

Ay Vakfı (Eğitim Araştırma ve Yardım Vakfı) Kurucu Üye
Dernek Üyelikleri:




Türk Psikologlar Derneği
Psikoterapi Enstitüsü Derneği
ACBS- Association for Contextual Behavioral Science
SEPI – Society fort he Exploration of Psychotherapy Integration
Bilgisayar Bilgisi:



Word (İyi Düzeyde)
Excell (İyi Düzeyde)
Photoshop (Orta Düzeyde)
4


Arama Motoru Optimizasyonu (Orta Düzeyde)
Google Analytics (Orta Düzeyde)
Yabancı Diller:


İngilizce (İyi Düzeyde)
Almanca (Orta Düzeyde)
5
Download