Kein Folientitel

advertisement
IIFT de ANA ve sitoplazmik bileşenlere
karşı antikorlar ve patternleri
EUROIMMUN
Hangi substratı kullanmalıyız?
Optimum substrat: HEp-2 ya da HEp-20-10 hücreleri + Primat KC
HEp-2 ya da
Primat Karaciğeri
HEp-20-10
EUROIMMUN
Karakteristik floresan patternleri
Hücre çekirdeği
homojen
granüler
noktasal
nükleolar
Sitoplazma
granüler
ince granüler
periferal
Mitoz
filamentöz
pozitif
EUROIMMUN
Beurteilungskriterien
in der
ANA
: Değerlendirme Kriteri
ANA-Diagnostik
Interfaznükleinin görüntüsü
HEp2
Karaciğer
 homojen
 granüler
 nukleerdot
 nukleolar
 periferal
EUROIMMUN
ANA : Değerlendirme Kriteri
Mitotik hücrelerin değerlendirilmesi
 Kromozom bandı pozitif
(HEp2)
 Kromozom bandı negatif
(HEp2)
K.B. homojen
K.B. noktalı
EUROIMMUN
Beurteilungskriterien
in der
ANA
: Değerlendirme Kriteri
ANA-Diagnostik
Mitozda kromozomal bandlar
1. Profaz
2. Metafaz
3. Anafaz
4. Telofaz
Interfaz:
EUROIMMUN
hücre çekirdeği homojen
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-Sentromer
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Pattern Nükleer dots
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Pattern Nukleoli /Nukleolar
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-Mitokondri (AMA)
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri:
EUROIMMUN
Pattern fine granular
(Anti-SS-A/SS-B)
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Pattern coarse granular
(Anti-RNP/Sm)
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-nükleer membran (periferal)
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Pattern hom+nukleolar /granular+nukleolar
(Anti-Scl-70)
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri:
EUROIMMUN
Anti-Fibrilarin+NOR
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-ribosomal-P-Proteins
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-Spindel fibriller
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-Vimentin
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Midbody
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Proliferating cell nuclear antigen (PCNA)
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-Jo-1
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-F-Aktin
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-Mitosin (CENP F)
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri:
EUROIMMUN
Anti-Golgi aparatı
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-Lizozom
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
EUROIMMUN
Anti-Ku
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-RNA-Polymerase I
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
Anti-Tropomyosin
HEp-2-Hücreleri/Primat karaciğeri
EUROIMMUN
PCA, ASMA,LKM,AMA
EUROIMMUN
BIOCHIP Mosaic: Basic Profile 3
HEp-2 hücreleri (human)
böbrek (sıçan)
karaciğer (primat)
mide (sıçan)
EUROIMMUN
ANA on Mosaic Basic Profile 3
HEp-2 hücreleri
sıçan böbreği
primat karaciğeri
sıçan midesi
EUROIMMUN
PCA on Mosaic Basic Profile 3
HEp-2 hücreleri
sıçan böbreği
primat karaciğeri
sıçan midesi
EUROIMMUN
ASMA on Mosaic Basic Profile 3
HEp-2 hücreleri
sıçan böbreği
primat karaciğeri
sıçan
midesi
EUROIMMUN
LKM+LSP on Mosaic Basic Profile 3
HEp-2 hücreleri
sıçan böbreği
primat karaciğeri
sıçan midesi
EUROIMMUN
AMA/ANA on Mosaic Basic Profile 3
(gold standard: rat kidney)
HEp-2
hücreleri
sıçan
böbreği
primat
karaciğeri
sıçan
midesi
EUROIMMUN
ANCA
EUROIMMUN
ANCA
ANCA = Anti-Neutrophil Cytoplasm Autoantibodies
cANCA:
Sitoplazmada
granüller
(Cytoplasm)
Nötrofil
granülositler
pANCA:
Çekirdeğin
etrafında
granüller
(perinüklear)
EUROIMMUN
ANCA EUROPLUSTM: FA 1201-23
IIFT ile Tarama
granülositler (ethanol-fikse)
granülositler (formalin-fikse)
PR3 (EUROPLUS)
primat karaciğeri
HEp-2
MPO (EUROPLUS)
EUROIMMUN
cANCA
granülositler (EtOH)
Primat karaciğeri
granülositler (HCHO)
HEp-2 hücreleri
PR3 (EUROPLUS)
MPO (EUROPLUS)
EUROIMMUN
P-ANCA formalin-rezistans
granülosit (EtOH)
granülosit (HCHO)
PR3 (EUROPLUS)
Primat karaciğeri
HEp-2 hücreleri
MPO (EUROPLUS)
EUROIMMUN
ANA
granülosit (EtOH)
Primat karaciğeri
granülosit (HCHO)
HEp-2 hücreleri
PR3 (EUROPLUS)
MPO (EUROPLUS)
EUROIMMUN
ANA & P-ANCA formalin-reziztans
granülosit (EtOH)
Primat karaciğeri
granülosit (HCHO)
HEp-2 hücreleri
PR3 (EUROPLUS)
MPO (EUROPLUS)
EUROIMMUN
P-ANCA formalin-duyarlı
granülosit (EtOH)
granülosit (HCHO)
PR3 (EUROPLUS)
Primat karaciğeri
HEp-2 hücreleri
MPO (EUROPLUS)
EUROIMMUN
Endomisyum+Gliadin
EUROIMMUN
EUROPLUS® Sistemi
Endomisyum / Gliadin
Primat Karaciğeri
Primat Karaciğeri
Gliadin
EUROIMMUN
EUROPLUS® Sistemi
Endomisyum / Gliadin
Gliadin
Primat Karaciğeri
EUROIMMUN
EUROPLUS® Sistemi
Endomisyum / Gliadin
Primat Karaciğeri
EUROIMMUN
Gliadin
EUROPLUS® Sistemi
Endomisyum / Gliadin
Primat Karaciğeri
EUROIMMUN
Gliadin
EUROPLUS® Sistemi
Endomisyum / Gliadin
Primat Karaciğeri
EUROIMMUN
Gliadin
Download