Doğal Sayılarda Yuvarlama Problemleri

advertisement
YUVARLAMA PROBLEMLERİ
140 ‘a yuvarlanan en büyük çift
sayının , basamak değeri çarpımı kaçtır?
254? Doğal sayısının 540’ a
yuvarlanması için ? yerine yazılabilecek
rakamların sayı değeri toplamı kaçtır?
373? Doğal sayısının 740’ a
yuvarlanması için ? yerine yazılabilecek
rakamların sayı değeri toplamı kaçtır?
4543 doğal sayısına 9 düzine
eklediğimizde elde ettiğimiz sayı hangi
onluğa yakın olur?
5295 doğal sayısına 5 yüzlük 4 birlik
eklediğimizde elde ettiğimiz sayı hangi
onluğa yakın olur?
7- 560 ile 74 sayılarının toplamının en yakın
onluğa yuvarlanmış hâli hangi sayıdır?
8- 2,1,5 rakamlarını kullanarak üç
oluşturulacak üç basamaklı en küçük çift sayıyı
hangi onluğa daha yakındır?
9- Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en
büyük üç basamaklı sayı hangi onluğa daha
yakındır?
10- 850’ ye yuvarlanan üç basamaklı
sayılardan en büyük çift ve en küçük tek
sayının toplamı kaçtır?
11- Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı
en küçük tek sayı ile iki basamaklı en büyük
çift sayının toplamı hangi onluğa yakındır?
12- 900’e yuvarlanan en büyük üç basamaklı
tek sayının , sayı değerleri toplamı kaçtır?
6- 56∆ sayısı en yakın onluğa yuvarlanınca
560 olması için “∆” yerine yazılacak sayıların
en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır?
Download