1-2-gelirlerin-ekonomik-siniflandirilmasi-tablosu-10-2016

advertisement
TABLO 1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :40.2
Adı :
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
Yılı : 2016
10
Ay :
Ekonomik
Kodlar
600
GELİRİN TÜRÜ
8.479.395,11
GELİRLER HESABI
600
03
600
600
03
600
600
04
600
600
05
03
Para Cezaları
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
06
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
5.695,20
Kira Gelirleri
5.695,20
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04
02
8.460.000,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve
Diğer Gelirler
05
Cari Yıl (N)
13.699,91
199,59
13.500,32
GELİRLER TOPLAMI :
25/11/2016 10:29
8.460.000,00
8.479.395,11
Sayfa 1 / 1
Download