COME428 Java Programlama

advertisement
COME428
Java Programlama
(Teorik + Uygulama) Kredi : (3+0)3 - AKTS : 6
Ders Koordinatörü : Öğr.Gör. Bülent HAZNEDAR
Ön Şartlı Dersler :
Ders Dili : en
Dersi
Verenler:
_______________________________________________________________________________
Öğr.Gör. Bülent HAZNEDAR
Dersin Yardımcıları:
_______________________________________________________________________________
Dersin
Amacı:
_______________________________________________________________________________
Bu ders nesneye yönelik programlamaya çokça kullanılan Java programlama dili kullanarak kavramsal ve
uygulama tabanlı bir giriş niteliğindedir. Nesneye yönelik programlama ile ilişkilendirilen temel kavramlar (örnek olarak
nesneler, sınıflar, protokol, sıradüzen, kalıt, sarma, çok biçimlilik, kodun tekrar kullanımı, arayüzler, beraber çalışma
v.b.) Java Programlama dili kullanılarak tanıtılacak ve örneklerle açıklanacaktır. Bu ders öğrencilere Java dili ve nesne
tabanlı program geliştirme konusunda daha ileri çalışmaları destekleyecek şekilde sağlam bir temel verir.
Dersin
Öğrenim Çıktıları:
_______________________________________________________________________________
1. Öğrenciler program tasarımında soyutlama kullanımının temel prensiplerini bileceklerdir.
2. Öğrenciler yükleme kavramını bileceklerdir.
3. Öğrenciler sınıflar, sınıf yapıcılar ve diğer araçları kullanarak nesne tabanlı programlamayı bileceklerdir.
4. Öğrenciler kalıt kavramını bileceklerdir.
5. Öğrenciler arayüz kavramını bileceklerdir
Dersin
içeriği:
_______________________________________________________________________________
Bu ders öğrencilere Java programlama dilini kullanarak nesne tabanlı programlamanın temel kavramlarını
öğretir.
Haftalık Program
_____________________________________________________
1. - Java tanıtımı * Ön çalışma - Dersin kitap üzerinden okunması
_____________________________________________________
2. - Nesne tabanlı tasarım * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap üzerinden incelenmesi
_____________________________________________________
3. - Sınıflar * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap üzerinden incelenmesi
_____________________________________________________
4. - Sınıf yapıcılar nesne oluşturulması ve silinmesi * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap
üzerinden incelenmesi
_____________________________________________________
5. - Kalıt * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap üzerinden incelenmesi
_____________________________________________________
6. - Soyut sınıflar, arayüzler ve çoklu kalıt * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap üzerinden
incelenmesi
_____________________________________________________
7. - Çok biçimlilik ve sanal fonksiyonlar * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap üzerinden
incelenmesi
_____________________________________________________
8. - Ara Sınav * Ön çalışma _____________________________________________________
9. - Kural dışı durum işleme * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap üzerinden incelenmesi
_____________________________________________________
10. - Java Collections Framework (containers) * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap
üzerinden incelenmesi
_____________________________________________________
11. - Akışlar, serileştirme ve dosya giriş/çıkış * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap
üzerinden incelenmesi
_____________________________________________________
12. - Tasarım kalıplarına giriş * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap üzerinden incelenmesi
_____________________________________________________
13. - Grafik arayüz programlama araçları * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap üzerinden
incelenmesi
_____________________________________________________
14. - Proje sunumu * Ön çalışma - Geçen hafta ve bu haftaki konuların kitap üzerinden incelenmesi
Kaynaklar
Ders Kitabı:
Core Java, Volume IFundamentals, 8/e, Horstmann
Diğer Kitaplar:İnternet
Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme Türü
Adet
Arasınav
Final Sınavı
1
1
40
60
Toplam:
Ders Kategorisi
Yüzde(%)
4
200
Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS Tablosu / İşyükü
Aktiviteler
Dönemlik İşyükü
Ders Saati
Laboratuar
sınıf Dışı Ders Çalışması
Ara Sınav
Final Sınavı
42
42
84
2
2
Toplam İş yükü(saat)
Toplam İş yükü / 30 saat
172
6
Dersin Program Çıktılarına Katkısı
Katkı Düzeyi
1
2
3
Program Öğrenme Çıktıları
4
5
X
1 - Bilim, matematik ve mühendislik bilgisini ilgili alana
uygulayabilmek.
X
2 - Problemin analizi, deneyin yürütülmesi, ve çözüme uygun
gereksinimlerin tespiti/tanımlanması, aynı zamanda veri analizi ve
yorumlaması yapabilme.
X
3 - Bilgisayar tabanlı bir sistemin, işlemin, bileşenlenin veya
programlamanın
ekonomik/sosyal/çevresel/siyasal/ahlaki/sağlıklı/güvenli/üretilebilirlik/
sürdürülebilirliği gibi ihtiyaçları karşılayaçak şekilde tasarımı,
uygulanması ve değerlendirilmesi.
X
4 - Bir sınıf ortamında veya değişik alanları kapsayan proje
gruplarında ortak bir hedefe ulaşmak için etkin olarak görev
alabilmek.
X
5 - Mühendislik problemlerini tespit edebilme, formüle edebilme ve
çözümleyebilme.
6 - Profesyonellik, ahlak, yasal, güvenlik, sosyal mesele ve soysal
sorumluluk anlayışı.
7 - Bilimsel ve sosyal konularda etkin olarak iletişimde bulunmak ve
yazabilmek.
X
8 - Küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal meselelerde mühendislik
çözümlerine etkisini anlayabilecek engin bir eğitime sahip olabilmek.
X
10 - Çağdaş meseleler hakkında bilgi sahibi olmak ve takip
edebilmek.
X
11 - Mühendislik uygulamaları için gerekli güncel mühendislik
teknikleri, becerileri ve araçları kullanabilmek.
Download