Python Programlama Dili

advertisement
Python Programlama Dili
2. Python’da Koşul ifadeleri
Python’da koşullu durumların nasıl oluşturulacağını bu bölümde öğreneceğiz. Bu iş için
kullanacağımız üç tane deyim var: if, else ve elif
2.1. if
“If” deyimi yardımıyla Python’da koşula bağlı bir durumu belirtebiliyoruz. Kullanım şeklini
anlayabilmek için bir örnek verelim:
>>> if a == b:
print "a ile b birbirine eşittir"
Yukarıda yazdığımız kod şu anlama geliyor: “Eğer a değişkeninin değeri b değişkeninin değeriyle
aynı ise, ekrana ‘a ile b birbirine eşittir,’ diye bir cümle yazdır.”
Öncelikle girintilemeden bahsedelim. Dikkat ettiyseniz yukarıda yazdığımız yarım kod içinde print
ile başlayan ifade, if ile başlayan ifadeye göre daha içeride. Bu durum, print ile başlayan ifadenin,
if ile başlayan ifadeye ait bir alt-ifade olduğunu gösteriyor. Girintileme işlemini elle yapmanız
gerekirse genel kural olarak klavyedeki TAB tuşuna bir kez basmalısınız.
Şimdi yukarıda verdiğimiz yarım programı tamamlamaya çalışalım.
Örnek 1:
# -*- coding: cp1254 -*a = 23
b = 23
if a == b:
print "a ile b birbirine eşittir."
Örnek 2:
# -*- coding: cp1254 -*parola = raw_input("Lütfen parolanızı giriniz: ")
if parola == "python":
print "Parola onaylandı! Programa hoş geldiniz!"
Burada raw_input() fonksiyonunun değerini doğrudan “parola” adlı değişkene atıyoruz.
2.2. else
else deyimi kısaca, if deyimiyle tanımlanan koşullu durumlar dışında kalan bütün durumları
göstermek için kullanılır. Küçük bir örnek verelim:
Örnek 1:
# -*- coding: cp1254 -*isim = raw_input("Senin ismin ne?")
if isim == "Ferhat":
print "Ne güzel bir isim bu!"
else:
print isim, "adını pek sevmem!"
Örnek 2:
# -*- coding: cp1254 -*parola = raw_input("Lütfen parolanızı giriniz: ")
if parola == "python":
print "Parola onaylandı! Programa hoşgeldiniz!"
else:
print "Ne yazık ki, yanlış parola girdiniz!"
2.3. elif
Eğer bir durumun gerçekleşmesi birden fazla koşula bağlıysa elif deyiminden faydalanıyoruz.
Mesela:
# -*- coding: cp1254 -*meyve = raw_input("Bir meyve adı yazınız: ")
if meyve == "elma":
print "elma bir meyvedir"
elif meyve == "armut":
print "armut bir meyvedir"
else:
print meyve, "bir meyve değildir!"
Eğer bir durumun gerçekleşmesi birden fazla koşula bağlıysa birden fazla if deyimini art arda da
kullanabiliriz. Örneğin:
# -*- coding: cp1254 -*sayi = 100
if sayi == 100:
print "sayi 100'dür"
if sayi <= 150:
print "sayi 150'den küçüktür"
if sayi > 50:
print "sayi 50'den büyüktür"
if sayi <= 100:
print "sayi 100'den küçüktür veya 100'e eşittir"
Bu program çalıştırıldığında bütün olası sonuçlar listelenecektir. Yani çıktımız şöyle olacaktır:
sayi
sayi
sayi
sayi
100'dür
150'den küçüktür
50'den büyüktür
100'den küçüktür veya 100'e eşittir
Eğer bu programı elif deyimini de kullanarak yazarsak sonuç şu olacaktır:
Öncelikle kodumuzu görelim:
# -*- coding: cp1254 -*sayi = 100
if sayi == 100:
print "sayi 100'dür"
elif sayi <= 150:
print "sayi 150'den küçüktür"
elif sayi > 50:
print "sayi 50'den büyüktür"
elif sayi <= 100:
print "sayi 100'den küçüktür veya 100'e eşittir"
Bu kodların çıktısı ise şöyle olacaktır:
sayı 100'dür
Gördüğünüz gibi programımızı elif deyimini kullanarak yazarsak Python belirtilen koşulu karşılayan
ilk sonucu ekrana yazdıracak ve orada duracaktır.
Buraya kadar Python’da pek çok şey öğrenmiş olduk. if, elif, else deyimlerini de öğrendiğimize
göre artık çok basit bir hesap makinesi yazabiliriz:
# -*- coding: cp1254 -*# bolme islemini daima ondalıklı yapmasi icin
from __future__ import division
secenek1
secenek2
secenek3
secenek4
print
print
print
print
=
=
=
=
"(1)
"(2)
"(3)
"(4)
toplama"
çıkarma"
çarpma"
bölme"
secenek1
secenek2
secenek3
secenek4
soru = raw_input("Yapılacak işlemin numarasını girin: ")
if soru ==
sayi1
print
sayi2
print
if soru ==
sayi3
print
sayi4
print
if soru ==
sayi5
print
sayi6
print
if soru ==
sayi7
print
sayi8
print
"1":
= input("Toplama için ilk sayıyı girin: ")
sayi1
= input("Toplama için ikinci sayıyı girin: ")
sayi1, "+", sayi2, ":", sayi1 + sayi2
"2":
= input("Çıkarma için ilk sayıyı girin: ")
sayi3
= input("Çıkarma için ikinci sayıyı girin: ")
sayi3, "-", sayi4, ":", sayi3 - sayi4
"3":
= input("Çarpma için ilk sayıyı girin: ")
sayi5
= input("Çarpma için ikinci sayıyı girin: ")
sayi5, "x", sayi6, ":", sayi5 * sayi6
"4":
= input("Bölme için ilk sayıyı girin: ")
sayi7
= input("Bölme için ikinci sayıyı girin: ")
sayi7, "/", sayi8, ":", sayi7 / sayi8
2.4. Python’da Girintileme Sistemi
Pek çok programlama dilinde girintileme bir tercih meselesidir. Bu dillerde yazdığınız kodlar
girintilenmiş de olsa girintilenmemiş de olsa düzgün bir şekilde çalışacaktır. Mesela aşağıdaki C
koduna bakalım:
#include <stdio.h>
int main()
{
int a = 1;
if (a == 1)
{
printf("Merhaba!\\n");
return 0;
}
}
Eğer istersek yukarıdaki kodları şöyle de yazabiliriz:
#include <stdio.h>
int main(){int a = 1;if (a == 1){printf("Merhaba!\\n");return 0;}}
Yukarıda gösterilen her iki kod da derleyiciler (compiler) tarafından aynı şekilde okunup, başarıyla
derlenecektir.
Ancak Python’la ilgilenen herkesin çok iyi bildiği gibi, Python programlama dilinde girintileme basit
bir üslup meselesi değildir. Yani yukarıdaki C kodlarının yaptığı işi Python’la yerine getirmek
istersek şöyle bir kod yazmamız gerekir:
a = 1
if a == 1:
print "Elveda Zalim Dünya"
Bu kodların sahip olduğu girintileme yapısı Python açısından büyük önem taşır. Örneğin
yukarıdaki kodları şu şekilde yazamayız:
a = 1
if a == 1:
print "Elveda Zalim Dünya"
Bu kodlar çalışma sırasında hata verecektir.
Download
Study collections