2 Deney Tarihi : 24.03.2011 Konu : Seri Bağlı Kırpıcı Devre Deneyin

advertisement
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Elektronik Devreler ve Laboratuvarı
2009-2010 Bahar Dönemi
Ders
Dönem
:
:
Grup No
:
Deney No
Deney Tarihi
:
:
2
24.03.2011
Konu
:
Seri Bağlı Kırpıcı Devre
1- Deneyin Konusu ve Amacı
Deneyin Konusu : Seri Bağlı Kırpıcı Devre
Deneyin Amacı: Seri bağlı kırpıcı devre kullanarak alternatif gerilim
kaynağından doğru gerilim elde etmek .
2- Deneyde Kullanılan Cihaz ve Elemanlar
1-Silisyum Diyot(1 Adet)
2-Direnç(1 Adet)
3-Alternatif Gerilim Kaynağı(1 Adet)
4-Dc gerilim kaynağı(1 Adet)
5-Osiloskop
6-Osilator
7-Deney Tablosu(1 Adet)
8-İletken Tel(2 Adet)
3- Deneyin Yapılışı ve Devre Şeması
Deneyin Yapılışı:
Direnç ve diyotu deney tablosu üzerinde birbirlerine seri olarak
bağladık .Diyotun katoduna dc kaynağımızın (+) ucunu
bağladık.Osiloskoptan chanel1 ‘i alternatif gerilim kaynağımızın (+)
ucuna bağladık.Chanel 2 ‘yi diyotumuzun anotuna bağladık.Deneyi
iyi gözlemleyebilmek için gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra
,devremizi çalıştırdık…
Deneyin Devre Şeması :
XSC1
Ext T rig
+
_
B
A
+
_
+
_
Vdc
4V
XFG1
D1
1N1199C
R1
1.50K
4- Devre Analizi
Giriş: AC,
Çıkış: DC
Sayısal Değerler:
Vsilisyum =0.7 volt.
VAC = 5 volt.
VDC = 4 volt
Direnç( R ) =1.5kΩ
Volt / Div =2
Kademe Ayarı = 0,2 ms.
Frekans = Kademe * Vm =0.2*5 = 1…
Diyot iletimde değilken (AÇIK DEVRE) :
XSC1
Ext T rig
+
_
B
A
+
_
+
_
Vdc
4V
XFG1
R1
1.50K
Direnç üzerine gerilim düşmüyor.Çıkış değerimiz=0-(-5)=5volt
Diyot iletimdeyken (KISA DEVRE):
XSC1
Ext T rig
+
_
B
A
+
_
+
_
Vdc
4V
V1
0.7 V
XFG1
Direnç üzerine gerilim düşüyor.Çıkış değerimiz(Vo):
Vo-5+4+0,7 =0 , Vo =0,3 volt
5- Ölçüm Sonuçları ve Grafiği
R1
1.50K
Download