EK-1

advertisement
EK-1
BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU
(Gerçek Kişiler İçin)
Başvuru sahibinin adı ve
soyadı:
Oturma yeri veya iş adresi:
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
No: (Elektronik ortamda
yapılacak başvurular için
doldurulması zorunludur.)
Başvuruya hangi yolla cevap almak istersiniz?
Yazılı
Elektronik
Elektronik posta adresi:
(Elektronik ortamda yapılacak
başvurular için doldurulması
zorunludur.)
İmzası:
İstenen bilgi veya belgeler:
(Not: Ayrılan bölümdeki
boşluk yetmediği takdirde,
başvuru için boş sayfa /
sayfalar kullanılabilir.)
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince
istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards