PowerPoint Sunusu

advertisement
YÖNTEMBİLİM
KUR’ANİ IŞIĞIN YAYINIMI:
İmani davetinin külli yasalarının ilamı
İslam davasının umumi umdelerinin ilanı
Ezan-ı Muhammedi (A.S.M) in
Yöntembilimsel Tahlili:
NAMAZA ÇAĞRISINDAKİ
Kudsi SÖZLER
Mübarek TÜMCELER
TEKBİRLER
ALLAHÜ
EKBER
ilahe
ALLAHÜ
EKBER
allah
ALLAHÜ
EKBER
La
ALLAHÜ
EKBER
illa
ŞEHADETLER
EŞHEDÜ EN
LA İLAHE İLLALLAH
EŞHEDÜ
ENNE
MUHAMMEDEN
RASÜLULLAH
EŞHEDÜ
ENNE
MUHAMMEDEN
RASÜLULLAH
EŞHEDÜ EN
LA İLAHE İLLALLAH
HAYYE A’LA-S-SALAH
ŞEHADET
GAYBUBET
HAYYE A’LE-L-FELAH
?
FELAH
x
?
SALAH
x
HAYYE
A’LA
****
x
FELAH
?
x
SALAH
?
SON
TEKBİRLER
ALLAH Ü EKBER
ALLAH Ü EKBER
TEHLİL
Kelime-i Tevhid
LA İLAHE
İLLALLAH
şehadet
tekbir
felah
tekbir
salah
şehadet
şehadet
felah
tekbir
salah
tekbir
şehadet
SALAH
Nedir ?
SALAH
Nedir ?
İLK 4
TEKBİR
Ne anlama gelmektedir ?
SON 2
TEKBİR
Ne amacı göstermektedir ?
TAPINIŞ
Yakarış
Dört KULLUK Çağrsı
Yalvarış
KURTULUŞ
Dört
ŞEHADET
Kimi göstergelemektedir ?
FELAH
Nedir ?
Tek
TEHLİL
Kimi görüngülemektedir ?
FELAH
nedir
BİRİNCİ
YORUM
kainat
Rububiyet
Hafıziyet
Kitab
Salahat
Risalet
Velayet
Halasiyet
Salavat
Akıl
Nakil
Ubudiyet
İKİNCİ
YORUM
Kibriya
halk
Nübüvet
inzal
Tevhid
Ulviyet
Azamet
Adalet
Ahiret
emr
irsal
Kemal
ÜÇÜNCÜ
YORUM
Hamd
asar
Külfet
ayat
Hizmet
istiane
ibadet
Ücret
Nimet
ayan
alem
Dua
DÖRDÜNCÜ
YORUM
Tekvin
Kudret-Hayat
Şerait
Şeriat
Hakk
Halk
Vucub
İrade
Kelam
İmkan
İlim
Sem’-Basar
Soruların
Cevabı
NEDİR ?
DİN NEDİR ?
Download