2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI İNTİBAK KOMİSYONU

advertisement
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI İNTİBAK KOMİSYONU
GANO İLE YATAY GEÇİŞ KARARI (İNTİBAK). 23.08.2016
ADI:
SOYADI:
Yaprak
DOĞRUER
EVET
HAYIR
x
HAZIRLIK
MUAFİYET
DAHA
ÖNCE
YKK
ALIND
I MI
VAR
YOK
x
DERS ADI
1
ATATÜRK İLKE VE İNK.
TARİHİ-I
2
N
O
T
U
MÜFREDATI
2015
Hazırlıklı
İlahiyat (Nor.Öğrt)
YKK
TARİHİ
23.08
2016
YKK
NO
İNTİBAK
EDİLDİĞİ
SINIF
Hazırlık
+3
TABAN
PUAN
GELMİŞ OLDUĞU ÜNİVERSİTEDEN ALDIĞI DERSLER
SR.
BÖLÜMÜ:
NO:
GELDİĞİ
ÜNİVERSİTE
Hakkâri Ünv.
ÖĞRENCİNİN
ÖSYS PUANI
YATAY GEÇİŞ YAPTIĞI PROGRAMDA KARŞILIK GELEN DERSLER
DÖNE
Mİ
N
O
T
U
HARF
NOTU
DERS
KODU
DERS ADI
BA
9900000106
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
1
BA
AA
9900000206
AA
DC
9900000114
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİII
YABANCI DİL-I
2
3
ATATÜRK İLKE VE İNK.
TARİHİ-II
YABANCI DİL-I
1
DC
4
YABANCI DİL-II
BB
9900000214
YABANCI DİL-II
2
BB
5
TÜRK DİLİ I
CB
9900000113
TÜRK DİLİ I
1
CB
6
TÜRK DİLİ II
BB
9900000213
TÜRK DİLİ II
2
BB
7
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
1
CB
8
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
2
BB
9
KURAN OKUMA VE TECVİD-III
KURAN OKUMA VE TECVİD-III
3
CB
10
KURAN OKUMA VE TECVİD-IV
KURAN OKUMA VE TECVİD-IV
4
BA
11
KURAN İLİMLERİ VE TEFSİR
USULÜ-I
KURAN İLİMLERİ VE TEFSİR
USULÜ-II
HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-I
HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-II
SİYERİ-NEBİ-I
SİYERİ-NEBİ-II
OSMANLI TÜRKÇESİ VE
İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI-I
OSMANLI TÜRKÇESİ VE
İSLAMİ TÜRK EDEBİYATI-II
15020100
1101
15020100
2201
15020100
3301
15020100
4401
15020100
1102
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-I
1
CB
BB
AA
BB
15020100
1103
HADİS TARİHİ VE USULÜ-I
1
15020100
1105
SİYER
1
BA
15020100
3103
TÜRK İSLAM EDEBİYATI
3
AA
15020100
6104
OSMANLI TÜRKÇESİ (SEÇMELİ)
6
İBADET ESASLARI-I
BA
15020100
2104
15020100
4104
15020100
6103
İSLAM İBADET ESASLARI
2
BA
İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ
4
BB
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ VE HZ
PEYGAMBER (SEÇMELİ)
6
15020100
1100
15020100
2200
15020100
3300
15020100
4400
15020100
3101
ARAPÇA-I
1
CB
ARAPÇA-II
2
CC
ARAPÇA-III
3
BA
ARAPÇA-IV
4
BA
HADİS-I
3
15020100
5101
15020100
6201
15020100
3100
İSLAM HUKUK USULÜ-I
5
BA
İSLAM HUKUK USULÜ-II
6
BB
TEFSİR-I
3
15020100
7106
15020100
2101
SOSYOLOJİ TARİHİ (SEÇMELİ)
7
İSLAM TARİHİ-I
2
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İBADET ESASLARI-II
DİN PSİKOLOJİSİ
ARAP DİLİ VE BELAGATI-I
ARAP DİLİ VE BELAGATI-II
HARF
NOTU
2016.33.
128
CB
BB
CB
BA
CB
BB
BA
BB
BA
CB
CC
21
ARAP DİLİ VE BELAGATI-III
BA
22
ARAP DİLİ VE BELAGATI-IV
BA
23
HADİS-I
HADİS-II
BB
AA
24
FIKIH USUSLÜ-I
BA
25
FIKIH USUSLÜ-II
BB
26
TESİR-I
TESİR-II
AA
AA
27
DİN SOSYOLOJİSİ
BB
28
İSLAM TARİHİ-I
İSLAM TARİHİ-II
BB
AA
BB
BA
BA
AA
BA
BA
AA
BB
BA
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI İNTİBAK KOMİSYONU
GANO İLE YATAY GEÇİŞ KARARI (İNTİBAK). 23.08.2016
29
İSLAM SANATLARI VE DİNİ
MUSİKİ
AA
15020100
3102
30
İSLAM HUKUKU METİNLERİ
AA
15020100
8102
31
AHKÂM AYETLERİ
CC
32
DİN EĞİTİMİ
BB
33
İSLAM MEDENİYETİ
BA
34
PEYGAMBERLER TARİHİ
AA
ADI:
SOYADI:
ERKAN
DURMAZ
HAYIR
x
TEFSİR METİNLERİ (SEÇMELİ)
8
DİN EĞİTİMİNDE GELİŞMELER
(SEÇMELİ)
5
İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ
4
SİYER VE KAYNAKLARI
(SEÇMELİ)
7
BÖLÜMÜ:
x
AA
8
AA
CC
BB
BA
AA
MÜFREDATI
2015
Hazırlıklı
İlahiyat (Nor.Öğrt)
YKK
TARİHİ
23.08
2016
YKK
NO
İNTİBAK
EDİLDİĞİ
SINIF
Hazırlık
+3
TABAN
PUAN
VAR
YOK
15020100
4102
15020100
7117
3
NO:
EVET
HAZIRLIK
MUAFİYET
DAHA
ÖNCE
YKK
ALIND
I MI
15020100
8118
15020100
5115
TÜRK İSLAM SANATLARİ
TARİHİ
İSLAM HUKUKU METİNLERİ
(SEÇMELİ)
GELMİŞ OLDUĞU ÜNİVERSİTEDEN ALDIĞI DERSLER
2016.33.
129
GELDİĞİ
ÜNİVERSİTE
Hakkâri Ünv.
ÖĞRENCİNİN
ÖSYS PUANI
YATAY GEÇİŞ YAPTIĞI PROGRAMDA KARŞILIK GELEN DERSLER
N
O
T
U
DERS
KODU
DERS ADI
D
Ö
N
E
M
İ
AA
9900000106
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
1
AA
AA
9900000206
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-II
2
AA
3
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİII
YABANCI DİL-I
BB
9900000114
YABANCI DİL-I
1
BB
4
YABANCI DİL-II
CB
9900000214
YABANCI DİL-II
2
CB
5
TÜRK DİLİ I
CB
9900000113
TÜRK DİLİ I
1
CB
6
TÜRK DİLİ II
BA
9900000213
7
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
CC
8
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
DC
9
KURAN OKUMA VE TECVİD-III
CC
10
KURAN OKUMA VE TECVİD-IV
11
KURAN İLİMLERİ VE TEFSİR
USULÜ-I
KURAN İLİMLERİ VE TEFSİR
USULÜ-II
HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-I
HADİS İLİMLERİ VE USULÜ-II
SİYERİ-NEBİ-I
SİYERİ-NEBİ-II
OSMANLI TÜRKÇESİ VE İSLAMİ
TÜRK EDEBİYATI-I
SR.
DERS ADI
1
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
2
12
13
14
15
16
17
18
N
O
T
U
HARF
NOTU
CB
BA
TÜRK DİLİ II
2
BA
15020100
1101
15020100
2201
15020100
3301
15020100
4401
15020100
1102
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
1
CC
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
2
DC
KURAN OKUMA VE TECVİD-III
3
CC
KURAN OKUMA VE TECVİD-IV
4
CB
15020100
1103
HADİS TARİHİ VE USULÜ-I
1
1
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-I
BA
BA
BA
AA
AA
AA
15020100
1105
SİYER
1
BA
15020100
3103
TÜRK İSLAM EDEBİYATI
3
OSMANLI TÜRKÇESİ VE İSLAMİ
TÜRK EDEBİYATI-II
AA
15020100
6104
OSMANLI TÜRKÇESİ (SEÇMELİ)
İBADET ESASLARI-I
AA
İBADET ESASLARI-II
DİN PSİKOLOJİSİ
HARF
NOTU
BB
BA
15020100
2104
15020100
4104
15020100
6103
AA
AA
BA
6
AA
İSLAM İBADET ESASLARI
2
AA
İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ
4
BB
İLETİŞİM PSİKOLOJİSİ VE HZ
PEYGAMBER (SEÇMELİ)
6
BA
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI İNTİBAK KOMİSYONU
GANO İLE YATAY GEÇİŞ KARARI (İNTİBAK). 23.08.2016
19
ARAP DİLİ VE BELAGATI-I
20
AA
ARAP DİLİ VE BELAGATI-II
BA
21
ARAP DİLİ VE BELAGATI-III
BA
22
ARAP DİLİ VE BELAGATI-IV
BB
23
HADİS-I
HADİS-II
BB
AA
24
FIKIH USUSLÜ-I
CC
25
FIKIH USUSLÜ-II
BB
26
TESİR-I
TESİR-II
BB
BA
15020100
1100
15020100
2200
15020100
3300
15020100
4400
15020100
3101
ARAPÇA-I
1
AA
ARAPÇA-II
2
BA
ARAPÇA-III
3
BA
ARAPÇA-IV
4
BB
HADİS-I
3
15020100
5101
15020100
6201
15020100
3100
İSLAM HUKUK USULÜ-I
5
CC
İSLAM HUKUK USULÜ-II
6
BB
TEFSİR-I
3
SOSYOLOJİ TARİHİ (SEÇMELİ)
7
BA
BA
27
DİN SOSYOLOJİSİ
BA
28
İSLAM TARİHİ-I
İSLAM TARİHİ-II
İSLAM SANATLARI VE DİNİ
MUSİKİ
BB
AA
15020100
7106
15020100
2101
İSLAM TARİHİ-I
2
AA
15020100
3102
TÜRK İSLAM SANATLARİ TARİHİ
3
AA
15020100
8102
İSLAM HUKUKU METİNLERİ
(SEÇMELİ)
8
15020100
8118
15020100
5115
TEFSİR METİNLERİ (SEÇMELİ)
8
DİN EĞİTİMİNDE GELİŞMELER
(SEÇMELİ)
5
15020100
4102
15020100
5120
15020100
8103
15020100
7117
İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ
4
BB
TASAVUFİ KAVRAMLAR
5
AA
ŞİA TEFSİR METİNLERİ
8
BB
SİYER VE KAYNAKLARI
7
AA
29
30
İSLAM HUKUKU METİNLERİ
31
AHKÂM AYETLERİ
CC
32
DİN EĞİTİMİ
CC
33
İSLAM MEDENİYETİ
BB
34
TASAVVUF-I
35
AA
MEZHEBİ TEFSİRLER
36
BB
PEYGAMBERLER TARİHİ
ADI:
SOYADI:
MEHMET
ŞAKAR
EVET
HAYIR
x
HAZIRLIK
MUAFİYET
DAHA
ÖNCE
YKK
ALIND
I MI
VAR
AA
BÖLÜMÜ:
NO:
BA
BA
AA
AA
CC
CC
MÜFREDATI
2015
Hazırlıklı
İlahiyat (Nor.Öğrt)
YKK
TARİHİ
23.08
2016
YKK
NO
İNTİBAK
EDİLDİĞİ
SINIF
2
TABAN
PUAN
x
YOK
GELMİŞ OLDUĞU ÜNİVERSİTEDEN ALDIĞI DERSLER
2016.33.
130
GELDİĞİ
ÜNİVERSİTE
Şırnak Ünv.
ÖĞRENCİNİN
ÖSYS PUANI
YATAY GEÇİŞ YAPTIĞI PROGRAMDA KARŞILIK GELEN DERSLER
N
O
T
U
DERS
KODU
DERS ADI
D
Ö
N
E
M
İ
BA
9900000106
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
1
BA
CB
9900000206
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-II
2
CB
3
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİII
İNGİLİZCE-I
BB
9900000114
YABANCI DİL-I
1
BB
4
İNGİLİZCE -II
BA
9900000214
YABANCI DİL-II
2
BA
5
TÜRK DİLİ I
BA
9900000113
TÜRK DİLİ I
1
BA
AA
9900000213
TÜRK DİLİ II
2
AA
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
1
BB
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
2
BA
SR.
DERS ADI
1
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
2
6
7
8
TÜRK DİLİ II
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
N
O
T
U
HARF
NOTU
BB
BA
15020100
1101
15020100
2201
HARF
NOTU
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI İNTİBAK KOMİSYONU
GANO İLE YATAY GEÇİŞ KARARI (İNTİBAK). 23.08.2016
9
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
10
BA
HADİS TARİHİ VE USULÜ
AA
11
OSMANLI TÜRKÇESİ
BA
12
TÜRK DİN MUSİKİSİ
(NAZARİYATI)
CB
13
İSLAM İNANÇ ESASLARI
CC
14
İSLAM İBADET ESASLARI-I
BB
15
TEFSİR-I
AA
16
HADİS-I
AA
17
MANTIK
18
AA
İSLAM TARİHİ-I
19
AA
SİYER
BB
ADI:
SOYADI:
SİNAN
BAYRAK
EVET
HAYIR
x
HAZIRLIK
MUAFİYET
DAHA
ÖNCE
YKK
ALIND
I MI
VAR
15020100
1102
15020100
1103
15020100
6104
15020100
5121
15020100
1104
15020100
2104
15020100
3100
15020100
3101
15020100
2102
15020100
2101
15020100
7117
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-I
1
BA
HADİS TARİHİ VE USULÜ-I
1
AA
OSMANLI TÜRKÇESİ (SEÇMELİ)
6
BA
TÜRK DİN MUSİKİSİ (SEÇMELİ)
5
İSLAM İNANÇ ESASLARI
1
CC
İSLAM İBADET ESASLARI
2
BB
TEFSİR-I
3
AA
HADİS-I
3
AA
MANTIK
2
AA
İSLAM TARİHİ-I
2
AA
SİYER KAYNAKLARI (SEÇMELİ)
7
BB
BÖLÜMÜ:
NO:
MÜFREDATI
2015
Hazırlıklı
İlahiyat (Nor.Öğrt)
YKK
TARİHİ
23.08
2016
YKK
NO
İNTİBAK
EDİLDİĞİ
SINIF
2
TABAN
PUAN
x
YOK
CB
GELMİŞ OLDUĞU ÜNİVERSİTEDEN ALDIĞI DERSLER
2016.33.
131
GELDİĞİ
ÜNİVERSİTE
Şırnak Ünv.
ÖĞRENCİNİN
ÖSYS PUANI
YATAY GEÇİŞ YAPTIĞI PROGRAMDA KARŞILIK GELEN DERSLER
N
O
T
U
DERS
KODU
DERS ADI
D
Ö
N
E
M
İ
CB
9900000106
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
1
CB
CB
9900000206
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-II
2
CB
3
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİII
İNGİLİZCE-I
CC
9900000114
YABANCI DİL-I
1
CC
4
İNGİLİZCE -II
CB
9900000214
YABANCI DİL-II
2
CB
5
TÜRK DİLİ I
BB
9900000113
TÜRK DİLİ I
1
BB
BB
9900000213
TÜRK DİLİ II
2
BB
15020100
1101
15020100
2201
15020100
1102
15020100
1103
15020100
6104
15020100
5121
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
1
BB
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
2
AA
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-I
1
BB
HADİS TARİHİ VE USULÜ-I
1
BB
OSMANLI TÜRKÇESİ (SEÇMELİ)
6
BA
TÜRK DİN MUSİKİSİ (SEÇMELİ)
5
15020100
1104
15020100
2104
15020100
3100
15020100
3101
İSLAM İNANÇ ESASLARI
1
BB
İSLAM İBADET ESASLARI
2
CB
TEFSİR-I
3
CC
HADİS-I
3
AA
SR.
DERS ADI
1
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
2
6
TÜRK DİLİ II
N
O
T
U
HARF
NOTU
7
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
BB
8
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
AA
9
10
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
HADİS TARİHİ VE USULÜ
BB
BB
11
OSMANLI TÜRKÇESİ
12
TÜRK DİN MUSİKİSİ
(NAZARİYATI)
BB
13
İSLAM İNANÇ ESASLARI
BB
14
15
16
İSLAM İBADET ESASLARI-I
TEFSİR-I
HADİS-I
BA
CB
CC
AA
HARF
NOTU
BB
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI İNTİBAK KOMİSYONU
GANO İLE YATAY GEÇİŞ KARARI (İNTİBAK). 23.08.2016
17
MANTIK
18
BB
İSLAM TARİHİ-I
19
CC
SİYER
BB
ADI:
SOYADI:
MÜCAHİT
TERZİOĞLU
EVET
HAYIR
x
HAZIRLIK
MUAFİYET
DAHA
ÖNCE
YKK
ALIND
I MI
VAR
15020100
2102
15020100
2101
15020100
7117
MANTIK
2
BB
İSLAM TARİHİ-I
2
CC
SİYER KAYNAKLARI (SEÇMELİ)
7
BB
BÖLÜMÜ:
NO:
YKK
TARİHİ
23.08
2016
YKK
NO
İNTİBAK
EDİLDİĞİ
SINIF
2
TABAN
PUAN
x
YOK
MÜFREDATI
2015
Hazırlıklı
İlahiyat (İkinci Öğrt)
GELMİŞ OLDUĞU ÜNİVERSİTEDEN ALDIĞI DERSLER
2016.33.
132
GELDİĞİ
ÜNİVERSİTE
Şırnak Ünv.
ÖĞRENCİNİN
ÖSYS PUANI
YATAY GEÇİŞ YAPTIĞI PROGRAMDA KARŞILIK GELEN DERSLER
N
O
T
U
DERS
KODU
DERS ADI
D
Ö
N
E
M
İ
CB
9900000106
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
1
CB
CB
9900000206
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-II
2
CB
3
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİII
İNGİLİZCE-I
CC
9900000114
YABANCI DİL-I
1
CC
4
İNGİLİZCE -II
CB
9900000214
YABANCI DİL-II
2
CB
5
TÜRK DİLİ I
BB
9900000113
TÜRK DİLİ I
1
BB
BB
9900000213
TÜRK DİLİ II
2
BB
BB
15020100
1101
15020100
2201
15020100
1102
15020100
1103
15020100
6104
15020100
5121
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
1
BB
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
2
AA
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-I
1
BB
HADİS TARİHİ VE USULÜ-I
1
BB
OSMANLI TÜRKÇESİ (SEÇMELİ)
6
BA
TÜRK DİN MUSİKİSİ (SEÇMELİ)
5
İSLAM İNANÇ ESASLARI
1
BB
İSLAM İBADET ESASLARI
2
CB
TEFSİR-I
3
CC
HADİS-I
3
AA
MANTIK
2
BB
İSLAM TARİHİ-I
2
CC
SİYER KAYNAKLARI (SEÇMELİ)
7
BB
SR.
DERS ADI
1
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
2
6
7
8
9
10
TÜRK DİLİ II
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
HADİS TARİHİ VE USULÜ
11
OSMANLI TÜRKÇESİ
12
TÜRK DİN MUSİKİSİ
(NAZARİYATI)
13
14
İSLAM İNANÇ ESASLARI
İSLAM İBADET ESASLARI-I
N
O
T
U
HARF
NOTU
AA
BB
BB
BA
BB
BB
CB
15
TEFSİR-I
CC
16
HADİS-I
AA
17
18
19
MANTIK
İSLAM TARİHİ-I
SİYER
BB
CC
BB
15020100
1104
15020100
2104
15020100
3100
15020100
3101
15020100
2102
15020100
2101
15020100
7117
HARF
NOTU
BB
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI İNTİBAK KOMİSYONU
GANO İLE YATAY GEÇİŞ KARARI (İNTİBAK). 23.08.2016
ADI:
SOYADI:
SONGÜL
POLAT
EVET
HAYIR
x
HAZIRLIK
MUAFİYET
DAHA
ÖNCE
YKK
ALIND
I MI
VAR
BÖLÜMÜ:
NO:
MÜFREDATI
2015
Hazırlıklı
İlahiyat (İkinci.Öğrt)
YKK
TARİHİ
23.08
2016
YKK
NO
İNTİBAK
EDİLDİĞİ
SINIF
2
TABAN
PUAN
x
YOK
GELMİŞ OLDUĞU ÜNİVERSİTEDEN ALDIĞI DERSLER
2016.33.
133
GELDİĞİ
ÜNİVERSİTE
Şırnak Ünv.
ÖĞRENCİNİN
ÖSYS PUANI
YATAY GEÇİŞ YAPTIĞI PROGRAMDA KARŞILIK GELEN DERSLER
N
O
T
U
DERS
KODU
DERS ADI
D
Ö
N
E
M
İ
AA
9900000106
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
1
AA
BA
9900000206
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-II
2
BA
3
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİII
İNGİLİZCE-I
BB
9900000114
YABANCI DİL-I
1
BB
4
İNGİLİZCE -II
BA
9900000214
YABANCI DİL-II
2
BA
5
TÜRK DİLİ I
CC
9900000113
TÜRK DİLİ I
1
CC
AA
9900000213
TÜRK DİLİ II
2
AA
15020100
1101
15020100
2201
15020100
1102
15020100
1103
15020100
6104
15020100
5121
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
1
AA
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
2
BA
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-I
1
CC
HADİS TARİHİ VE USULÜ-I
1
CB
OSMANLI TÜRKÇESİ (SEÇMELİ)
6
BA
TÜRK DİN MUSİKİSİ
5
15020100
1104
15020100
2104
15020100
3100
15020100
3101
15020100
2102
15020100
2101
15020100
7117
İSLAM İNANÇ ESASLARI
1
BB
İSLAM İBADET ESASLARI
2
CC
TEFSİR-I
3
CC
HADİS-I
3
CC
MANTIK
2
CC
İSLAM TARİHİ-I
2
AA
SİYER KAYNAKLARI (SEÇMELİ)
7
DC
SR.
DERS ADI
1
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
2
6
TÜRK DİLİ II
N
O
T
U
HARF
NOTU
7
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
AA
8
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
BA
9
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ
CC
10
HADİS TARİHİ VE USULÜ
CB
11
OSMANLI TÜRKÇESİ
12
TÜRK DİN MUSİKİSİ
(NAZARİYATI)
DC
13
İSLAM İNANÇ ESASLARI
BB
14
15
İİSLAM BADET ESASLARI-I
TEFSİR-I
BA
CC
CC
16
HADİS-I
CC
17
MANTIK
CC
18
İSLAM TARİHİ-I
AA
19
SİYER
DC
HARF
NOTU
DC
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI İNTİBAK KOMİSYONU
GANO İLE YATAY GEÇİŞ KARARI (İNTİBAK). 23.08.2016
ADI:
SOYADI:
AYŞE
BEKMEZCİ
EVET
HAYIR
x
HAZIRLIK
MUAFİYET
DAHA
ÖNCE
YKK
ALIND
I MI
VAR
NO:
DERS ADI
1
İSLAM İNANÇ ESASLARI
2
3
4
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-I
HADİS TARİHİ VE USULÜ-I
YKK
NO
İNTİBAK
EDİLDİĞİ
SINIF
3
TABAN
PUAN
N
O
T
U
2012
Hazırlıklı
GELDİĞİ
ÜNİVERSİTE
Iğdır Ünv.
ÖĞRENCİNİN
ÖSYS PUANI
YATAY GEÇİŞ YAPTIĞI PROGRAMDA KARŞILIK GELEN DERSLER
N
O
T
U
DERS ADI
D
Ö
N
E
M
İ
0200001101
İSLAM İNANÇ ESASLARI
1
BA
AA
0200001103
KURAN OKUMA VE TECVİD-I
1
AA
AA
0200001104
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-I
1
AA
AA
0200001105
HADİS TARİHİ VE USULÜ-I
1
AA
BA
0200001106
BA
BA
SİYER
6
AA
7
TÜRK DİN MUSİKİSİ
(NAZARİYATI)
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
8
9
HARF
NOTU
SİYER
1
0200001107
TÜRK DİN MUSİKİSİ (NAZARİYATI)
1
BA
9900000106
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-I
1
BA
TÜRK DİLİ I
AA
9900000113
TÜRK DİLİ I
1
AA
YABANCI DİL-I
BB
9900000114
YABANCI DİL-I
1
BB
BA
0200002103
İSLAM İBADET ESASLARI
2
BA
0200002104
İSLAM AHLAK ESASLARI VE
FELSEFESİ
2
İSLAM TARİHİ-I
2
AA
AA
10
İSLAM İBADET ESASLARI
11
İSLAM AHLAK ESASLARI VE
FELSEFESİ
13
MÜFREDATI
İlahiyat (Normal Öğrt)
DERS
KODU
HARF
NOTU
5
12
2016.33.
134
23.08
2016
GELMİŞ OLDUĞU ÜNİVERSİTEDEN ALDIĞI DERSLER
SR.
BÖLÜMÜ:
YKK
TARİHİ
x
YOK
130201
1015
İSLAM TARİHİ-I
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
AA
AA
AA
AA
0200002105
AA
0200002203
KURAN OKUMA VE TECVİD-II
2
AA
14
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-II
AA
0200002204
TEFSİR TARİHİ VE USULÜ-II
2
15
HADİS TARİHİ VE USULÜ-II
CC
0200002205
HADİS TARİHİ VE USULÜ-II
2
CC
BB
0200003103
MANTIK
2
BB
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİ-II
2
TÜRK DİLİ –II
2
AA
YABANCI DİL-II
2
BA
AA
16
MANTIK
17
ATATÜRK İLKE VE İNK. TARİHİII
18
19
20
TÜRK DİLİ –II
YABANCI DİL-II
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
DD
9900000206
DD
AA
9900000213
BA
9900000214
AA
0200002102
SOSYOLOJİYE GİRİŞ
3
CC
21
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI-I
CC
0200003106
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI-I
3
22
TEFSİR-I
AA
0200003107
TEFSİR-I
3
AA
23
İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ
BA
0200003109
İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ
3
BA
CB
0200003110
FELSEFE TARİHİ-I
3
CB
AA
0200003111
HADİS-I
3
AA
AA
0200003205
İSLAM TARİHİ-II
3
AA
AA
0200003303
AA
24
25
26
FELSEFE TARİHİ-I
HADİS-I
İSLAM TARİHİ-II
27
KURAN OKUMA VE TECVİD-III
28
TÜRK İSLAM SANATLARI
TARİHİ
29
30
31
32
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
DİN PSİKOLOJİSİ
TÜRK İSLAM EDEBİYATI
DİN SOSYOLOJİSİ
KURAN OKUMA VE TECVİD-III
3
0200004106
TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ
3
AA
9900001060
PSİKOLOJİYE GİRİŞ
3
AA
BA
0200003100
DİN PSİKOLOJİSİ
4
BA
AA
0200003105
TÜRK İSLAM EDEBİYATI
4
AA
AA
0200004100
DİN SOSYOLOJİSİ
4
AA
AA
AA
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI İNTİBAK KOMİSYONU
GANO İLE YATAY GEÇİŞ KARARI (İNTİBAK). 23.08.2016
33
34
İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ
KELAM TARİHİ
AA
0200004103
BA
0200004107
İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ
4
AA
KELAM TARİHİ
4
BA
BA
35
İSLAM HUKUKU-I
BA
0200004108
İSLAM HUKUKU-I
4
36
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI-II
AA
0200004206
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI-II
4
AA
37
TEFSİR-II
AA
0200004207
TEFSİR-II
4
AA
BA
0200004211
HADİSI-II
4
BA
AA
0200004403
KURAN OKUMA VE TECVİD-III
4
AA
38
39
HADİSI-II
KURAN OKUMA VE TECVİD-III
Download