Uploaded by User15140

Test Teknikleri

advertisement
TEST
TEKNİKLERİ
Yazılım Yaşam Döngüsü
(SDLC)
Bir yazılımın, üretimine başlanmasından
itibaren, geliştirilmesi, dağıtılması, kullanılması,
bakımı ve sonlandırılması gibi geçirdiği
aşamaların tümüdür.
Yazılım Test Yaşam
Döngüsü
(STLC)
Geliştirilen yazılımın, kalite hedeflerinin
karşılandığından emin olmak için belirli bir
sırayla yürütülmesi gereken adımları olan bir
test sürecidir. Bu süreçte her faaliyet planlı ve
sistematik bir şekilde yürütülür.
Test Süreci
Test süreci boyunca ürünün kendisinden beklendiği
gibi davranıp davranmadığı kontrol edilir. Bu
sayede yazılım hatalarının ve eksikliklerinin erken
tespit edilmesi kaliteyi arttırır, maliyetleri azaltır ve
kullanıcıların güvenini sağlar. Bu süreç yazılım
tamamlandıktan sonra da devam eder.
Test Teknikleri
Bir sistemin, gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını tespit etmek amacıyla kullanılan yöntemlerdir.
Kara Kutu Testi
Yapısal bilgileri ve iç
bileşenleri bilmeksizin
yazılımın işlevselliğini
kontrol eden test tekniğidir.
Beyaz Kutu Testi
Yazılım kodunun iç yapısı
bilinerek, ölçümlenerek
yapılan testlerdir.
Test Tekniklerinin Türleri
1
Fonksiyonel Testler
Uygulamanın her bir işlevinin
istenilen şekilde çalışıp
çalışmadığını doğrulayan
testlerdir. Bu testlerin en önemli
amacı uygulamanın ana
işlevlerinin kullanıcı dostu
olmasıdır.
2
Fonksiyonel Olmayan Testler
Yazılımın işlevsel olmayan
özelliklerini değerlendirmek için
kullanılan testlerdir. Bu testler
kullanıcı deneyimini, sistem
performansını ve yazılımın farklı
koşullar altında nasıl tepki
vereceğini değerlendirmek için
önemlidir.
Fonksiyonel Testler
Birim Testi
Yazılımın fonksiyon, sınıf, arayüz gibi en
küçük parçalarının test edilmesidir.
Entegrasyon Testi
Farklı bileşenlerin bir arada doğru şekilde
çalışıp çalışmadığını ve etkileşimlerin
beklenen sonuçları üretip üretmediği
kontrol edilen testlerdir.
Duman Testi
Projede en önemli işlevlerin doğru
çalışmasını sağlamayı amaçlar.
Uygulamanın teste devam edecek düzeye
gelip gelmediği kontrol edilir.
Kullanıcı Kabul Testi
Yazılımın kullanıcı ve müşteri tarafından
kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek
için gerçekleştirilen son testlerdir
Keşif Testi
Herhangi bir test senaryosuna bağlı
kalmaksızın yazılımları serbestçe
keşfederek bulunan bugların
raporlanmasıdır.
Sanity Testi
Uygulama üzerindeki küçük bir hata
giderildiğinde veya küçük değişiklikler
ardından yapılan testlerdir.
Regresyon Testi
Yazılım üzerinde yapılan değişiklik
sonucunda uygulama kodunun bozulup
bozulmadığını kontrol etmek için yapılan
testlerdir. Değişiklik sonrasında mevcut
özelliklerin çalışıp çalışmadığı kontrol
edilir.
Fonksiyonel Olmayan Testler
Güvenilirlik Testi
Kullanılabilirlik Testi
Uygulamanın müşterinin güvenilirlik
gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı
test edilir.
Bu test sırasında kullanıcı arayüzlerinin
kullanılma kolaylığı test edilir.
Performans Testi
Yük Testi
Bir sistemin bazı yönlerinin belirli bir iş
yükü altında ne kadar hızlı performas
gösterdiği belirlemek için yapılan
testlerdir.
Beklenen iş yükü altında uygulamanın
performansının değerlendirildiği
testlerdir.
Erişilebilirlik Testi
Engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik
olarak uygulamanın test edilmesidir.
Stres Testi
Aşırı yük altında uygulamanın
dayanılıklığının ve sınırlarının test
edilmesidir.
Sonuç
1
Erken Hata Tespiti
2
Maliyeti Azaltma
3
Müşteri Memnuniyeti
4
Kaliteli Yazılım
MELİSA
CEYLAN
TEŞEKKÜRLER
Download