Uploaded by User14896

aile-hekimligi-ek-yerlestirme-islemleri-icin-basvuru-formudocx

advertisement
AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURU FORMU
Bayburt İli ------------ ilçesinde ---------------------------------------- kurum/kuruluşunda -----------------olarak görev yapmaktayım. …../…../2023 tarihinde yapılacak olan Aile Hekimliği tercih alımına
katılmak istiyorum.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Adı ve Soyadı
:
T.C Kimlik no
:
Sicil no
:
Hizmet Puanı
:
Doğum yeri ve tarihi :
Asli görev yeri
:
Varsa geçici görev yeri :
Varsa daha önceki görev yerleri (Şu an görev yapılan yerden başlanarak sıralama yapılacaktır):
----/----/-----------/----/-----------/----/-----------/----/-----------/----/--------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu başvurma belgesini aile hekimliği uygulaması için başvuru esaslarına uygun olarak doldurduğumu ve
bütün bilgilerin doğru olduğunu bildiririm. Verdiğim bilgilerin herhangi birinin doğru olmadığı
saptanırsa, adaylığımın veya aile hekimliği uygulaması için atanmamın geçersiz sayılacağını, koşullara
uymadığım takdirde bir hak aramayacağımı kabul eder, aile hekimliği uygulamasında görev yapabilmem
için gereğini saygılarımla arz ederim.
Adres:
Tarih :
Tel
:
e-posta:
Hizmet puanı bilgilerime itirazım bulunmamaktadır.
İmza:
Download