Uploaded by User14372

01. AUTOCAD E GIRIS VE YENILIKLERyeni

advertisement
Autocad Giriş
Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM
AUTOCAD
DERS NOTLARI
1.BÖLÜM
- AUTOCAD GİRİŞ -
2014
www.aemtem.org.tr
Sayfa 1
Autocad Giriş
Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
1. AUTOCAD GİRİŞ
1983’te çıkan ilk sürümü 1.4’ten bu yana bir çok meslek grubunun katkılarıyla 30 yıl boyunca gelişmeler
kaydetmiş ve günümüzdeki halini almıştır . Bu programı kullanabilecek meslek grupları;
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Mimar-Peyzaj Mimarlığı
Harita Mühendisliği
Mobilya Sektörü
Bu meslek gruplarında çizim vazgeçilmez unsur olduğu için AutoCAD programı her zaman tercih edilen bir
araç haline geldi. AutoCAD her sürümünde kendisini üstün özeliklerle yenileyerek istenilen çizimleri daha hızlı ve
güvenilir olarak yapılmasına olanak sağlamaktadır.
Aşağıda programın arayüzü görülmektedir.
Şekil 1: Autocad 2014 Arayüz Görünümü
www.aemtem.org.tr
Sayfa 2
Autocad Giriş
Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
2. AUTOCAD 2014 YENİLİKLER
Akıllı komut satırı
Dosya sekmeleri
Kroki çizimi dosyalarını (SKP) içe aktar
Autodesk ReCap point cloud aracı
Metin hizalama
Tasarım besleme
Facebook'ta paylaşın
Coğrafi konum koordinat sistemi ve canlı haritalar
Exchange uygulama yöneticisi
Göze çarpan uygulamalar menü sekmesi
Güvenli yükleme
3. ACAD ARAYÜZÜ
3.1. Kullanıcı Koordinat Sistemi İkonu (User Coordinate System (UCS) Icon): Çizimin yönelimini gösterir.
AutoCAD çizimleri, görünmez ızgara veya koordinat sistemi üzerine konulur. Koordinat sistemi, X, Y, ve (3B için) Z
koordinatlarına dayanır. AutoCAD, sabit bir Yer (World) koordinat sistemi (WCS), hareket edebilir kullanıcı koordinat
sistemine (UCS) sahiptir. UCS yerleşimi ve yönelimini görselleşmesine yardım için çizim alanının sol alt köşesinde
UCS ikonu gösterilir.
3.2. Model Sekmesi/ Layout Sekmesi: Model (çizim) boşluğu ve kağıt (layout) düzlemi arasında çiziminizi
değiştirir. Tasarımlar genelde model boşluğunda oluşturulur ve sonra çizdirmek için layout oluşturulur ve kağıt
düzlemindeki çizim bastırılır. Sekmeler arasında gezinti tuşlarıyla gezilir.
3.3. Komut Satırı: İletileri ve mesajları gösterir. Çizim sırasında komut satırı sürekli olarak takip edildiğinde
çalışmalar hiçbir sorunla karşılaşılmadan tamamlanabilir.
3.3.1. Komutları başlatmak için dört yol vardır :
Menü çubuğundan veya kısa yol menüsünden
Ribbon bar üzerindeki komut sekmelerinden
Komut satırına komut adı yazılarak
Komutun kısa yolu ile
3.4. Durum Çubuğu: Genel çizim yardımlarını açmak için kullanılabilen düğmeleri içerir.
Şekil 2: Acad 2014 Durum Çubuğu
www.aemtem.org.tr
Sayfa 3
Autocad Giriş
Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
4. ÇİZİM YÖNTEMLERİ
Autocad’te 5 türlü çizim yöntemi vardır.
4.1. Mutlak Koordinatlara Göre Çizim: Yeryüzündeki koordinat sistemi gibi acad ekranında da sabit koordinat
sistemi vardır. Bu yöntemle çizim yapmak için gitmek istediğimiz noktanın mutlak koordinatlarını veririz.
Şekil 3: Koordinat Düzlemi
2 Boyutlu çizimlerde; x,y koordinatlarını bilememiz gerekir. Komut satırına yazdığımız ilk sayı x yönü doğrultusunu
ifade eder. Yazılan 2. sayı ise y yönünü ifade etmektedir. Böylece mutlak koordinat sistemine göre çizim yapmış
oluruz. En eski yöntemlerden olduğundan artık çok fazla kullanılmamaktadır.
Örneğin
; Specify first point: 300,50 yazdığımızda:
Çizgimiz X yönünde 300 noktasına Y yönünde 50 noktasına gidecektir.
Command: Line
Specify first point: 50,50
Specify next point or [Undo]: 300,50
Specify next point or [Undo]: 300,150
Specify next point or [Close/Undo]: 250,150
Specify next point or [Close/Undo]: 250,250
Specify next point or [Close/Undo]: 200,250
Specify next point or [Close/Undo]: 200,350
Specify next point or [Close/Undo]: 100,350
Specify
next
point
or
[Close/Undo]:
50,50
şeklinde yazılarak yapılabilir.
Şekil 4
www.aemtem.org.tr
Sayfa 4
Autocad Giriş
Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
4.2. İzafi Koordinatlara Göre Çizim: Bu çizim şekli bir öncekine göre biraz daha kolaydır. Burada dikkat
etmemiz gereken koordinatları girerken her zaman (@ işareti) kullanmamız ve en son bulunduğumuz noktayı temel
alıp ona göre koordinat yazmamız gerekir.(@ işareti son bulunduğumuz noktadan itibaren demektir)
Command: Line
Specify first point: 50,50
Specify next point or [Undo]: @250,0
Specify next point or [Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0
Specify next point or [Close/Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0
Specify next point or [Close/Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-100,0
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,-300
şeklinde yazılarak yapılabilir.
Şekil 5
4.3. İzafi kutupsal koordinatlara göre (Açı Kullanarak)
Çizim : Burada yine @ işaretini kullanarak son noktaya göre çizim
yaparız, ama farkı önce çizgi boyunu sonra yatayla yaptığı açıyı
gireriz. Yazılan sayının açı olduğunu belli etmek için <
işareti
kullanmamız gerekir.
Örneğin ; <45: 45º demektir.
@ 5<45 ise: 5 birim boyunda ve 45 º çizilecek demektir
Şekil 6: Koordinat düzleminde açı
www.aemtem.org.tr
Sayfa 5
Autocad Giriş
Ahmet Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Command: Line
Specify first point: 50,50
Specify next point or [Undo]: @ 250<0
Specify next point or [Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: @50<180
Specify next point or [Close/Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: @50<180
Specify next point or [Close/Undo]: @100<90
Specify next point or [Close/Undo]: @100<180
Specify next point or [Close/Undo]: C (Close)
Şekil 7
4.4 Koordinatsız Çizim (Sadece mesafe girerek): En kolay ve en çok tercih edilen sistemdir. Çizginin
başlangıç noktası olarak bir noktaya tıklarız ve faremizi çizgi yönünde hareket ettirip yön belirleyerek klavyeden
çizgi uzunluğunu yazıp Enter tuşuna basarız. Sonra tekrar yön belirleyip mesafeyi girerek Enter tuşuna basarız. Hızlı
ve kolay bir çizim şeklidir. Derslerimiz boyunca kullanacağımız yöntem çoğunlukla budur.
4.5 Açı kullanarak Çizim: Bu çizim yönteminde ise, açılı çizim yapılırken açı yönünü belirlediğimiz değerde
sabitledikten sonra mesafeyi yazarak enter yaparız.
Çizginin başlangıç noktası olarak bir noktaya tıklarız. 600 lik bir çizgi çizilecekse komut satırına <60 yazıp enter
tuşuna basarız. Mouse’u hareket ettirdiğimizde bu açı yönünde çizginin sabitlendiğini görülür. İstenilen mesafe
girilerek enter tuşuna basılır. Diğer nokta içinde önce açı girilerek enter’a basılır ve mesafe girilerek açılı çizgi çizilir.
www.aemtem.org.tr
Sayfa 6
Download