Uploaded by User14209

STEM Nedir

advertisement
STEM Nedir? STEM Eğitimi Öğrencilere Ne Kazandırır?
STEM Nedir? sorusunun cevabı, STEM; Bilim(Science), teknoloji(Technology),
mühendislik(Engineering) ve matematik(Mathematics) olmak üzere dört disiplini
bütünleştiren bir öğrenme, uygulama ve geliştirme yaklaşımıdır.
STEM, bu dört disiplini bir araya getiren ve problemleri çözmek için gerçek dünyadan
öğretim yöntemleri sunan ve disiplinler arası programa entegre eden bir öğretim felsefesidir.
Gelin hep birlikte STEM Nedir? daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim.
STEM Eğitimi Ne Demek?
STEM Nedir? STEM Eğitimi; Öğrencileri Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik
(STEM) olmak üzere bu dört özel disiplinde eğitmek anlamına gelir. Öğrencileri bu
alanlardan herhangi birinde eğitmek yerine, STEM eğitimi kullanılması, öğrencilerin bir
kariyere sahip olmaları ve gerçek dünya uygulamalarını göz önünde bulundurmaları ve daha
donanımlı olmaları için bu dört disiplini uygulamalı bir yaklaşımla birleştirir.
STEM eğitimi sınıfta proje tabanlı öğrenmeye odaklanır. Gerçek zamanlı uygulamalar ve
öğrenme deneyimleri sunar. Öğrenciler, STEM’ in çeşitli alanlarını, sınıf içinde ve
çevrelerindeki dünya arasında bir bağlantı kurmalarına yardımcı olacak şekilde uygularlar.
STEM Eğitimi Amaç ve Faydaları Neler?
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitimi okul öncesinden yüksek
öğretime kadar tüm sınıf seviyelerini kapsayan bir yaklaşımdır. Öğrencilerin problemlere
disiplinler arası bakış açısıyla bakmasını, yeni nesil eğitim yaklaşımıyla bilgi ve beceri
kazanmasını hedefler. STEM, bireyleri başarılı olma ve bu değişen dünyaya uyum sağlama
becerileriyle güçlendirmeyi amaçlar. Öğrenciler ezberden uzak bir şekilde araştırma ve
sorgulama yaparak öğrenirler.
Dört disiplin iç içe geçmiş şekilde günlük hayata transfer edilerek kullanıldığı için öğrenmede
kalıcılık sağlanır.
STEM, öğrencilerin aşağıda sıralanan 21. Yüzyıl becerilerinin gelişmesine katkı sağlar:
·
Fen, Matematik ve Teknoloji okuryazarlık düzeylerini artırır.
·
Eleştirel ve kritik düşünme becerisi kazandırır.
·
Günlük hayatta karşılaşacakları hayat problemlerinin farkına varmalarını sağlar.
·
Üreten birey olmalarını katkı sağlar.
·
Yaratıcılığı artırır.
·
İşbirlikçi çalışma becerisini güçlendirir.
·
Kişilerarası iletişim becerilerini geliştirir.
·
Değişime ve yeniliğe karşı merak duygusunu uyandırır.
·
Girişimcilik becerilerinin gelişmesine destek olur.
·
STEM kariyer alanlarında duyulan ihtiyacı karşılamalarını kolaylaştırır.
STEM Eğitimi Neden Önemlidir?
STEM eğitimi erken yaşta problemlere yaratıcı çözümler üreten, değişimlere uyum sağlayan,
iletişim becerileri güçlü, donanımlı ve kendine güvenen bireyler yetişmesine katkı sağlar.
STEM çalışmalarında öğrenciler, tasarladıkları STEM ürünlerinin patentini alabilecekleri gibi
iş sahasına çıktıklarında da bu alandaki kariyer fırsatlarını değerlendirebilirler.
STEM eğitimi ve teknolojinin uygulanması, her öğrenciye yaratıcılığını kullanma, eleştirel
düşünme becerisini geliştirme ve sayısal düşünme becerisi kazandırır. STEM’ i geleneksel
eğitimden ayıran nokta, harmanlanmış öğrenme ortamı ile problem çözme becerisinin gerçek
hayattaki uygulamalarına odaklanarak, öğrencilere bilimsel yöntemin günlük hayata nasıl
uygulanabileceğini göstermesidir. Bu becerilerin kazandırılması için STEM eğitimine erken
çocukluk döneminde başlanması önemlidir.
Teknolojinin de içinde bulunduğu projeler ve faaliyetler ile bilimin uygulanmasını
vurgulamak ve öğrencileri gelecekteki derslere hazırlamak için STEM eğitimi önem arz
etmektedir.
STEM Etkinlikleri Ve Uygulamaları
STEM etkinlikleri öğrencilere eğlenceli uygulamalar geliştirelebilme ortamı yaratarak,
öğrencilerin yeni problemlere çözümler tasarlayarak ve yeni icatlar yaratarak kavramsal bir
bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik anlayışı geliştirmelerine ve uygulamalarına
yardımcı olur. Üniversiteye ve gelecekteki kariyere hazırlanmak için her yaştan öğrencinin bu
tür bir eleştirel düşünme tarzına dahil olması önemlidir. Öğrencilerin robotları kodlamasını,
yeni yapımlar tasarlamasını, oyun ve simülasyonlarla oynamasını, bilimsel verileri
toplamasını ve analiz etmesini sağlayan ortamlarda uygulamalar gerçekleştirilir.
STEM eğitimine bir başka disiplin olan ART disiplini eklenerek sanatın da içine dahil
edilmesine STEAM denir. STEAM ise bu önemli alanlarda öğrendikleri ile sanat
uygulamaları, tasarım ilkeleri ve standartları arasında bir bağ kurarak inovasyon dolu
öğrenme ortamı sağlar.
STEM Eğitimi Okul Öncesi
STEM eğitimi, okul öncesi yaş dönemindeki çocuklarda uygulanması kolay olan bir
eğitimdir. İşin sırrı ise STEM eğitimi çocukların gerçek dünya hakkındaki doğal ve doğuştan
gelen meraklarından yararlanır. Sadece araştırmalarına izin vererek, onları gerçek dünya
hakkında sorular sormaya teşvik ederek, çocukları STEM’ e dahil etmiş oluyoruz.
STEM Eğitimi İlkokul
İlkokul seviyesinde, STEM alanlarına ve mesleklerine ilişkin farkındalık arttırılarak yaş
seviyelerine uygun günlük hayattan tasarımlar içeren STEM uygulamalarına odaklanılır. Bu
ilk adım, STEM konularının hepsini birbirine bağlayan, yapılandırılmış sorgulamaya dayalı
ve gerçek dünyada problemleri çözmeye odaklı öğrenme sağlar.
STEM Eğitimi Ortaokul
Bu aşamada uygulamaların seviyesi daha zor ve sıkıdır. İnşa etmeye dayalı uygulamalar
oluşturulur. STEM alanları ve mesleklerinin yanı sıra bu alanların akademik gereksinimleri
konusunda öğrenci bilinci de artmaktadır. STEM ile ilgili alanlarda öğrenci keşfi, özellikle
inovasyon bu seviyede başlar.
STEM Eğitimi Lise
Lise düzeyinde çalışma programı, konuların zorlu ve titiz bir şekilde uygulanmasına
odaklanır. Öğrenciler tüm STEM alanlarını içeren büyük projelerin içinde bulunabilir, kendi
tasarımlarını veya robotlarını oluşturarak patentlerini alabilirler. STEM alanlarında ve
mesleklerinde fark yaratacak istihdam fırsatları elde edebilirler. Bu nedenle okul içi ve okul
dışı STEM etkinlikleri arasında köprü kurmaya daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.
Download