Uploaded by kovalevayuliakovale

ihtarname-ornegi

advertisement
İHTARNAME
İHTAR EDEN
: (İhtarı çeken kişinin adı ve soyadı yazılacak)
ADRES
: (İhtar çeken kişinin adresi yazılacak)
KARŞI TARAF
: (İhtar çekilen kişinin adı ve soyadı yazılacak)
KARŞI TARAF ADRESİ : (İhtar çekilen kişinin tebliğ alacağı adres yazılacak)
İHTARIN KONUSU
: Birikmiş ....... aylık toplam..................-TL muhasebe ücretimin
faizleri ile birlikte en geç 7 (yedi) gün içinde tarafıma ödenmesi talebimi içerir.
AÇIKLAMALAR
: Sayın ..............; sizin bildiğiniz üzere tarafınızla imzalamış
olduğumuz....... tarihli sözleşme ile tarafıma her ay net...........-TL aylık hizmet bedeli
ödenmesi gerekmekteydi. Ancak ................. tarihinden itibaren hiçbir şekilde ücretim
ödenmemiştir.
Bu durumu bizinle defalarca görüşmüş ve talebimi sözlü olarak da iletmiş olmama rağmen
tarafıma hiçbir ödeme yapılmamıştır.
Bu nedenlerle; sözleşme gereğince ödemekle yükümlü olduğunuz aylık ......-TL’den, .........
aydır ödemediğiniz toplam ..........-TL’yi bu ihtarın tebliğinden itibaren en geç 7 (yedi) gün
içerisinde tarafıma ödemeniz; aksi takdirde ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile
birlikte hakkınızda icra takibi yapılacağı, mahkemeye müracaat edileceği, icra ve mahkeme
harçları, masraf ve vekalet ücreti ile yargılama masraflarının tarafınıza yükletileceği hususu
önemle ihtar olunur.
İhtar Eden
(İhtar Edenin Adı-Soyadı)
İmza
Download