Uploaded by User13970

SIGMA (1)

advertisement
ALÇAK GERİLİM
DEVRE KESİCİLERİ
AG DEVRE
KESİCİLERİ
Toroidal Akım Transformatörü Seçimi
SAR103LE Özellikleri
Tip
SAR103LE
Tip
Çap
(mm)
Besleme Gerilimi
240 V AC
50 Hz
ST-55
55
C160, K160, H160
3 VA
ST-80
80
K250, H250, M250, S250
Kaçak Akım Eşik Değeri
30 mA – 30 A
ST-110
110
Zaman Gecikme Ayarı
Ani - 50 ms - 350 ms arası ayarlanabilir
K400, H400, M400, S400 K630, H630,
M630, S630
ST-160
160
S800
ST-210
210
U1600
Frekans
Güç Tüke mi
Kontak Akımı
6 A, 250 V AC
Açma Süresi
< 15 ms
Elektriksel Ömür
Uygun Devre Kesici
100.000
Mekanik Ömür
5.000.000
Montaj
DIN 35 mm ray
Akım Zaman Karakteristikleri
3
C160
1
50
40
30
20
20
10
8
6
5
4
3
10
8
6
5
4
3
2
K160
H160
80,100,125,160
ÜST LİMİT
2
ÜST LİMİT
1
50
40
30
ÜST LİMİT
32,40,50,63
20
ALT LİMİT
80,100,125,125
ALT LİMİT
10
8
6
5
4
3
www.sigmaelektrik.com
36
80
60
50
40
30
10
7
8
5
4
In
3
80
60
50
40
30
20
15
10
7
8
5
4
0.1
0.008
0.006
0.005
3
0.2
0.1
0.008
0.006
0.005
2
0.2
1.5
0.1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.8
1
0.2
0.1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
1.25
0.2
2
1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
1.5
1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
ALT LİMİT
32,40,50,63
0.8
1
2
saniye
2
1.25
10
8
6
5
4
3
20
20
15
1
50
40
30
saniye
2
1
50
40
30
dakika
dakika
saat
saat
3
2
In
ALÇAK GERİLİM
DEVRE KESİCİLERİ
3
2
K250 M250
H250 S250
1
50
40
30
20
20
10
8
6
5
4
3
10
8
6
5
4
3
ÜST LİMİT 200, 250
2
K400 - S630
H400 - H630
M400 - M630
S400 - S630
2
1
50
40
30
dakika
dakika
saat
saat
3
AG DEVRE
KESİCİLERİ
ÜST LİMİT 400 A.
2
ALT LİMİT 400 A.
1
50
40
30
1
50
40
30
20
20
0.2
0.2
0.1
0.008
0.006
0.005
0.1
0.008
0.006
0.005
7
8
5
4
3
2
1.5
0.8
1
1.25
80
60
50
40
30
20
15
10
7
8
5
4
3
2
1.5
1.25
In
HI
In
saniye
dakika
saat
0.8
1
LO
80
0.1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
60
0.1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
50
0.2
40
0.2
30
1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
20
2
1
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
15
2
10
10
8
6
5
4
3
saniye
saniye
ALT LİMİT 200, 250
10
8
6
5
4
3
www.sigmaelektrik.com
37
AG DEVRE
KESİCİLERİ
www.sigmaelektrik.com
38
ALÇAK GERİLİM
DEVRE KESİCİLERİ
Download