Uploaded by aleyna_nur_buse_16

DERS PLANIM 6.SINIF GÜNEŞ SİSTEMİ VE GEZEGENLER

advertisement
2022-2023 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ............ OKULU 6. SINIFLAR FEN BİLİMLERİ DERSİ GÜNLÜK DERS PLÂNI
I.BÖLÜM
Dersin Adı:
Fen Bilimleri
Sınıf:
…../…../……….
6.Sınıf
Ünite No-Adı:
Güneş Sistemi ve Tutulmalar
Konu:
F.6.1.1. Güneş Sistemi
Önerilen Ders Saati:
6 Saat
II.BÖLÜM
Öğrenci
Kazanımları/Hedef
ve Davranışlar:
Ünite Kavramları ve
Sembolleri:
Uygulanacak
Yöntem ve
Teknikler:
Kullanılacak Araç –
Gereçler:
Açıklamalar:
Yapılacak
Etkinlikler:
6.1.1.1. Güneş sistemindeki gezegenleri birbirleri ile karşılaştırır.
F.6.1.1.2. Güneş sistemindeki gezegenleri, Güneş’e yakınlıklarına göre sıralayarak bir
model oluşturur.
Güneş sistemi, gezegenler, meteor, gök taşı, asteroit
Soru Cevap, Buluş, Araştırma, İnceleme, Deney
Ders Kitabı, EBA
a.
Gezegenlerin temel özelliklerine (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen)
değinilir.
b.
Gezegenlerin uyduları olduğundan bahsedilir.
c.
Gezegenlerin büyüklüklerine uzamsal olarak değinilir.
ç.
Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklık sıralamasına değinilir.
d.
Meteor, gök taşı, asteroit kavramlarına değinilir.
Her bir gezegeni temsil edecek bir öğrenci seçilir ve ‘Ben Kimim?’ oyunu oynanır.
Öğrenci evet-hayırlı sorular sorarak hangi gezegen olduğunu tahmin etmeye çalışır.
Özet:
•
•
GÜNEŞ SİSTEMİ NEDİR?
•
Bir yıldız olan Güneş ile onun etrafında dolanan gezegenler, gezegenlere ait
uydular, kuyruklu yıldızlar, asteroitler, meteorlar, göktaşı ve diğer gök
cisimlerinden oluşan topluluğa GÜNEŞ SİSTEMİ denir.
•
•
GEZEGEN NEDİR?
•
Hem bağlı olduğu bir yıldız etrafında dolanan hem de kendi etrafında dönen ve
kütlesi enerji üretmeye yetmeyecek kadar küçük olan belirli büyüklükteki gök
cisimlerine gezegen denir.
•
•
UYDU NEDİR?
•
Gezegenlerin etrafında belirli bir yörüngede dolanan, etrafında dolandıkları
gezegenden daha küçük gök cisimlerine UYDU denir.
•
Uydusu bulunan gezegenler; Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve
Neptün‘dür.
•
Uydusu bulunmayan gezegenler; Merkür ve Venüs‘ dür.
•
•
GÖK TAŞI, METEOR, YILDIZ KAYMASI VE METEORİT NEDİR?
•
Asteroit ya da kuyruklu yıldız gibi çeşitli gök cisimlerinden kopmuş küçük kaya
parçaları GÖK TAŞI olarak adlandırılır.
•
Gök taşları bazen Dünya’nın atmosferine girer. Atmosfere giren gök taşlarına
METEOR denir.
•
Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar
atmosferde yanar. Yanma sırasında arkalarında parlak bir iz oluştuğu için
yıldızlarla bir ilgisi olmadığı hâlde bu olaya YILDIZ KAYMASI da denir.
•
Kimi gök taşları ise Dünya’nın atmosferine girdikten sonra tamamen yanarak
yok olmaz. Yeryüzüne ulaşıp yere düşen bu gök taşlarına METEORİT adı verilir.
•
•
ASTEROİD NEDİR?
•
Daha çok Mars ile Jüpiter arasında dolanan metal ve kaya parçalarıdır.
•
GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLER
•
•
Güneş sisteminde 8 tane gezegen bulunmaktadır. Bunlar Güneş’e olan
uzaklıklarına göre en yakından en uzağa sırasıyla; Merkür, Venüs, Dünya, Mars,
Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün şeklindedir.
•
YAPILARINA GÖRE GEZEGENLER
•
İÇ GEZEGENLER
•
(KARASAL)
DIŞ GEZEGENLER
(GAZSAL)
•
Merkür
• Jüpiter
•
Venüs
• Satürn
•
Dünya
• Uranüs
•
Mars
• Neptün
•
GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ
•
•
MERKÜR
•
Güneş’e en yakın ve aynı zamanda en küçük gezegendir.
•
Çapı Dünya çapının %35’i kadardır.
•
Yüzey sıcaklığı 350 0C’ ye ulaşabilmektedir.
•
Uydu ve halkası yoktur.
•
Karasal yapıdadır.
•
İç gezegendir.
•
•
VENÜS
•
Güneş’e en yakın ikinci gezegendir.
•
Çapı Dünyanın çapının %95’i kadardır.
•
Yüzey sıcaklığı 460 0C’ye ulaşabilmektedir.
•
Uydusu ve halkası yoktur.
•
Halk arasında Çoban Yıldızı olarak bilinir.
•
Karasal yapıdadır.
•
İç gezegendir.
•
•
DÜNYA
•
Günes’e yakınlık olarak üçüncü sıradadır.
•
Canlı yaşamının olduğu bilinen tek gezegendir.
•
Yüzey sıcaklığı canlı yaşamı için uygundur.
•
Bir tane uydusu vardır.(Ay)
•
Halkası yoktur.
•
Karasal yapıdadır.
•
İç gezegendir.
•
•
MARS
•
Güneş’e en yakın dördüncü gezegendir.
•
Çapı Dünya’nın çapının yaklaşık %50 ‘si kadardır.
•
Yüzey sıcaklığı -140 0C ‘ye ulaşabilmektedir.
•
İki tane doğal uydusu vardır.( Phobos ve Deimos)
•
Halkası yoktur.
•
Halk arasında “Kızıl Gezegen” olarak bilinir.
•
Karasal yapıdadır.
•
İç gezegendir.
•
•
JÜPİTER
•
Güneş’e uzaklık olarak beşinci sırada yer alır.
•
Güneş sistemindeki en büyük gezegendir.
•
“Dev Gezegen” olarak bilinir.
•
Yüzey sıcaklığı -110 0C’ye ulaşabilmektedir.
•
Bilinen 79 doğal uydusu vardır.(Bazıları; Europa, Callisto, Io, Ganimede)
•
İnce bir halkası vardır.
•
Gazsal yapıdadır.
•
Dış gezegendir.
•
Üzerinde bulunan büyük kırmızı leke devasa bir fırtınadır.
•
•
SATÜRN
•
Güneş’e uzaklık olarak altıncı gezegendir.
•
Çapı Dünya’nın çapının yaklaşık 10 katıdır.
•
Yüzey sıcaklığı -140 0C’ye ulaşabilmektedir.
•
Günümüz itibariyle bilinen 82 uydusu vardır. (Tethys, Dione, Rhea, Titan,
Lapetus..)
•
Halk arasında “Halkalı Gezegen” olarak bilinir.
•
Gazsal yapıdadır.
•
Dış gezegendir.
•
•
URANÜS
•
Güneş’e uzaklık olarak yedinci sıradadır.
•
Çapı Dünya’nın çapının yaklaşık dört katıdır.
•
Yüzey sıcaklığı -195 0C ‘ye ulaşabilmektedir.
•
Günümüzde bilinen 27 doğal uydusu vardır.(Miranda, Ariel, Oberon, Titania…)
•
Halkası vardır.
•
Güneş sisteminde yatay olarak dönen tek gezegendir.
•
•
NEPTÜN
•
Güneş’e en uzak gezegendir.
•
Çapı Dünya’nın çapının yaklaşık 4 katıdır.
•
Yüzey sıcaklığı -215 0C ‘ye ulaşabilmektedir.
•
Günümüzde bilinen 14 uydusu vardır.(Nereid, Proteus, Triton…)
•
Halkası vardır. Uranüs’ün ikizi olarak bilinir.
•
Gazsal yapıdadır.
•
Dış gezegendir.
•
Yüzeyinde bulunan metan gazı mavi rengini verir.
•
GEZEGENLERİN BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE SIRALAMASI
•
Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars, Merkür
•
III.BÖLÜM
*Boşluk dolduralım
*Eşleştirelim
Ölçme ve Değerlendirme:
Ölçme ve değerlendirme için projeler, kavram haritaları, tanılayıcı dallanmış
ağaç, yapılandırılmış grid, altı şapka tekniği, bulmaca, çoktan seçmeli, açık uçlu,
doğru-yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, iki aşamalı test gibi farklı soru ve
tekniklerden uygun olanı uygun yerlerde kullanılacaktır.
IV.BÖLÜM
Dersin Diğer Derslerle İlişkisi:
Öğretmen gerektiği yerlerde Astronomlardan ya da Coğrafya
öğretmeninden bilgi alışverişi yapabilir.
V.BÖLÜM
Planın Uygulanmasıyla İlgili Diğer Açıklamalar:
Fen Bilimleri Öğretmen Adayı
061802057 Aleyna Nur Haccar
Planın uyguanması sırasında yaşanabilecek
aksaklıkların giderilmesi için önceden tedbirler
alınmalı, bölgesel farklılıklara göre plan esnetilmelidir.
Uygundur
.......................
Okul Müdürü
Download