Uploaded by User13328

7.4.3 Karışımlar Konu Anlatımı

advertisement
Konu: 7.4.3 Karışımlar
İki farklı maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden bir
arada bulunması ile karışımlar oluşur.
Örnek: Tuzlu su. Tuz ve su kendi özelliklerini kaybetmeden bir arada bulunarak karışımı oluşturur.
A- Karışımların Özellikleri
1. Birden fazla maddenin karışması ile oluşur.
2. Karışımı oluşturanlar kendi özelliklerini kaybetmezler. Örnek: Tuzlu suda tuzun tadını algılarız.
3. Maddeler her oranda karışabilir. Örnek: Bir bardak
suya istediğimiz oranda şekerle karıştırabiliriz.
4. Fiziksel yolla ayrılırlar.
5. Saf madde değildir.
6. Formül veya sembolü yoktur.
7. Belirli bir erime, kaynama noktaları yoktur.
8. Yoğunlukları sabit değildir.
9. Homojen veya heterojen olabilir.
Karışımlar homojen ya da heterojen olabilir.
Homojen Karışımlara Örnekler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tuzlu su
Şekerli su (Şerbet)
Metal para
Hava
Deniz suyu
Gazoz
Sirke
Tentürdiyot
Burun damlası
Lehim (Kurşun + kalay)
Heterojen Karışım (Adi karışım)
Karışımı oluşturan maddeler her tarafa eşit olarak dağılmaz.
Heterojen karışımlara adi karışım da denir.
Heterojen karışımlara bakıldığında tek bir madde gibi
görülmez.
Yağ-su, ayran, çamur, kum-su heterojen karışımdır.
Heterojen Karışım (Su+Yağ)
Ayran, süt ilk bakışta homojen karışım gibi görünebilir.
Bir süre beklendiğinde yoğurt dibe çöker, sütün üzerinde
kaymak oluşur. Bu nedenle süt ve ayran heterojen karışımlardır.
Karışımların Çeşitleri
B- Karışım Çeşitleri
Homojen Karışımlar (Çözelti)
Karışımı oluşturan maddeler her tarafa eşit olarak dağılmıştır. Tuz-su, şeker-su, alkol-su, gazoz homojen karışımdır. Homojen karışımlara çözelti adı da verilmektedir.
Çözeltiyi oluşturan bileşenler
Çözelti = Çözücü + Çözünen
Çözelti içerisinde miktarı fazla olan maddeye çözücü,
miktarı az olana ise çözünen denir.
Şekerli su çözeltisinde, su çözücü şeker ise çözünendir.
Önemli Suyun olduğu çözeltilerde su daima çözücüdür.
Alkol ve su karışımında su çözücü, alkol çözünendir. Suyun miktarı önemli değildir.
Heterojen Karışımlara Örnekler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kum - su
Su - talaş
Ayran
Tebeşir tozu - su
Süt
Yumurta akı
Zeytinyağı - su
Benzin - su
Sis
Duman
Sprey
Türk kahvesi
Çamur
Çorba
Komposto
Meyve suyu
Salata
www.fenbilim.net V 20.0.1
Konu: 7.4.3 Karışımlar
C- Çözünme Hızına Etki Eden Faktörler
1. Sıcaklık
Sıcaklık artırıldığında, çözücü ve çözünen maddelerin
taneciklerinin hızı artar.
Bu nedenle çözünme hızı artar. Sıcak çay içerisinde
şeker atıldığında daha hızlı çözünür.
Not: Sıcaklığın artmasıyla katı ve sıvıların çözünme hızı
artarken, gazların çözünme hızı azalır.
2. Karıştırma
Karıştırılma veya sallama çözünme hızını artırır.
Şeker su içerisinde karıştırıldığında daha hızlı çözünür.
Not: Karıştırma, gazların çözünme hızını azaltır.
3. Tanecik Boyutu ( Temas Yüzeyi )
Çözünen maddelerin küçültülmesi veya toz haline getirilmesi çözünme hızını artırır.
Tanecik boyutu küçültülerek çözücü ile olan temas yüzeyi
artırılmış olur.
Suyun içerisinde pudra şekeri daha hızlı çözünürken, toz
şeker orta, kesme şeker geç çözünür.
Element, Bileşik ve Karışım Arasındaki Benzerlikler ve
Farklılıklar
Element, Bileşik ve Karışımın Karşılaştırılması
www.fenbilim.net V 20.0.1
Download