Uploaded by User12859

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

advertisement
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
1914-1918
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI
• İTİLAF DEVLETLERİ
• İNGİLTERE
• FRANSA
• RUSYA
• __ABD
• __YUNANİSTAN
İTTİFAK DEVLETLERİ
ALMANYA
AVUSTURYA MACARİSTAN
BULGARİSTAN
OSMANLI DEV.
1914
• CİHAD-I EKBER
• SARIKAMIŞ
• BASRA HAREKATI (İNGİLTERE)
1915
• ÇANAKKALE CEPHESİ
• SEVK VE İSKAN KANUNU
• GİZLİ ANTLAŞMALAR
• İSTANBUL ANT
• LONDRA ANTLAŞMASI
1916
• KAFKAS CEPHESİ
• IRAK CEPHESİ (KUTÜLAMARE)
• KANAL HAREKATI (OSMANLI)
• GİZLİ ANTLAŞMALAR
• SYKES-PİCOT
• FR: SURİYE, LÜBNAN, KİLİKYA, MUSUL
• İNG: ÜRDÜN, IRAK, KUZEY FİLİSTİN
1917
• BOLŞEVİK DEVRİMİ RUSYA SAVAŞTAN ÇIKIYOR
• YUNANİSTAN SAVAŞA GİRİYOR
• ABD SAVAŞA GİRİYOR
1918
• WİLSON PRENSİPLERİ
• MÜTAREKELER
• MONDROS 30 EKİM 1918
Download