Uploaded by User12382

Yeni Zengin Metin Belgesi

advertisement
Gılgamış: Ölümsüzlüğü arayan bir kralın öyküsüdür. Destana konu olan kral Gılgamış İÖ. 3000 yıllarının ilk
yarısında Mezopotamya'daki Uruk kentinde hüküm sürmüştür. Ölümsüzlüğün ve bilginin peşindeki insanı
yücelterek anlatan Gılgamış Destanı, günümüze kalabilmiş, bilinen en eski destandır.
Akadca yazılmış tufan tableti
Hammadde
Kil
Boyut Uzunluk: 1.524 cm (600 in)
Genişlik: 1.333 cm (525 in)
Derinlik: 317 cm (125 in)
Oluşturulma
MÖ 7. yüzyıl
Keşfedilme
Ninova
Günümüzdeki konumu 55. oda, British
Museum, Londra
Download