AKT 105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ( 3 – 2 – 4 )

advertisement
AKT 105 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ( 3 – 2 – 4 )
2016 - 2017 Güz Dönemi
Öğretim Sorumlusu
e-Posta
Dr. Murat BÜYÜKYAZICI
297 6160 / 128
[email protected]
Öğretim Yardımcısı
Telefon
e-Posta
Arş Gör. Furkan YILDIRIM
Ders Saatleri
Telefon
297 6160 / 120
[email protected]
Şube 1
Teorik anlatım
Uygulama
Pazartesi
Perşembe
( 09 : 00 – 11 : 50 )
( 15 : 00 – 16 : 50 )
Amfi M6
BilgLab.
Şube 2
Teorik anlatım
Uygulama
Perşembe
Cuma
( 09 : 00 – 11 : 50 )
( 09 : 00 – 10 : 50 )
4. Derslik
BilgLab.
Ders içeriği
Bilgisayar ve Java programlama genel bilgi. Java programlama dili temel öğeleri. İşleyiş akış
denetimleri. Karar verme ve döngü yapıları. Yöntemler. Sınıf ve Nesnesel programlama.
Diziler. Metin dosyaları ile giriş/çıkış işlemleri.
Introduction to computers and Java. Basic elements of Java. Flow of control. Repetition
structures. Methods. Classes and object-oriented programming. Arrays. Reading and writing
data to files.
Ders kitabı

Walter Savitch, JAVA: An Introduction to Computer Science & Programming, 3rd. Ed.,
Pearson Education, International Edition, 2004, ISBN:0-13-121727-5
Diğer kaynaklar





Y. Daniel Liang, Introduction to Java Programming, Comprehensive Version 7/E, Prentive
Hall, 2009.
Elliot B. Koffman, Ursula Wolz, Problem Solving with Java, Addison Wesley, 2002.
David M. Arnow, Gerald Weiss, Introduction to Programming Using Java, Addison Wesley,
1998
David D. Riley, The Object of Java, Addison Wesley, 2002.
Yazıcı, A., Doğdu, E, vd., JAVA Bilgisayar Programlamaya Giriş, Palma Yayıncılık, Ankara,
2008.
Dersin amacı



Java dilini kullanarak, programlama temel mantığını vermek,
Yapısal programlamada kullanılan çeşitli yöntem ve algoritmalarının öğrenilmesini sağlamak,
Java dilinin özelliklerini kullanarak nesnesel programlama tekniğinin başlangıç seviyesinde
öğrenilmesini sağlamak.
Dersin kazandıracağı bilgi ve beceriler

Yapısal programlama tekniklerini kullanarak, aktüerya ve sigortacılık alanlarında karışılacakları
problemleri bilgisayar ortamında çözebilmeleri için algoritma geliştirebilmelerini sağlamak.
Haftalık ders uygulama planı
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
NOT
Ders Konuları
Bilgisayar ve Java Programlama Genel Bilgi
İlkel veri türleri, dizgiler (strings) ve ekran girdi/çıktı işlemleri
İlkel veri türleri, dizgiler (strings) ve ekran girdi/çıktı işlemleri
Akış Denetimi: ( if-else)
Akış Denetimi: (switch)
Akış Denetimi: Döngü yapıları (while, do-while, for)
Sınıf ve Metot tanımlama
Sınıf ve Metot tanımlama
“Metot”larla programlama
“Metot”larla programlama
1 Boyutlu diziler ve dizinli değişkenler
2 Boyutlu diziler ve dizinli değişkenler
2 Boyutlu diziler ve dizinli değişkenler
1 hafta ara sınav için ayrılmıştır.
Sınav tarihi ileride açıklanacaktır.
Başarı Değerlendirme
Ara sınav
% 30
Ödevler
% 10
Genel sınav
% 60
Derslere Devam

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri
uygulanır.

Dersle ilgili not ve duyurulara www.aktuerya.hacettepe.edu.tr sayfasından
Bilgi Sistemi  Dersler  AKT 105 Bilgisayar Programlama  Ders Duyuruları seçerek
ulaşabilirsiniz.
Diğer
Download