Uploaded by User11593

2021-2022-Akademik-Takvim

advertisement
UZEM LİSANSÜSTÜ
X
X
VETERİNER FAKÜLTESİ
X
01.09.2021-22.09.2021 Danışman Onay Başlangıç ve Bitişi
LİSANSÜSTÜ
X
X
HUKUK FAKÜLTESİ
X
01.09.2021-17.09.2021 Yeni Kayıtlanan ve Devam Eden Öğrencilerin İnternetten Ders Kayıtlarının Yapılması
YABANCI DİLLER YO
UZEM ÖNLİSANS - LİSANS
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
GENEL AKADEMİK TAKVİM
01.09.2021-17.09.2021 Devam Eden Öğrencilerin Öğrenim Ücreti ve Materyal Ücreti Taksitinin Yatırılması
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 AKADEMİK TAKVİMİ
(TIP FAKÜLTESİ HARİÇ)
Eylül 2021
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
10.09.2021 Bilgi paketi-Ders Kataloğu güncelleme son tarih
X
13.09.2021-17.09.2021 Çift Anadal ve Yandal başvuruları
X
20.09.2021-23.09.2021 Çift Anadal ve yandal başvurularının birimlerce değerlendirilmesi ve ilanı
X
28.09.2021-29.09.2021 Zorunlu Hazırlık Sınıfları Yabancı Dil Yeterlik Sınavı *
X
13.09.2021-22.09.2021 Öğrencilerin WEB’ de ders kayıtları ( Çift Anadal, yandal öğrencileri dahil)
X
13.09.2021 Klinik Öncesi Uygulama, Klinik Uygulama ve Telafi Derslerinin Başlaması
13.09.2021-23.09.2021 Danışman onay işlemleri
24.09.2021-27.09.2021
Kontenjan nedeni ile açılamayan seçmeli dersteki öğrencilerin danışmanlarca bir başka seçmeli
derse aktarılması
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
13.09.2021-24.09.2021 Katkı Payı ve Öğrenim/Materyal Giderinin Ödenmesi
X
X
17.09.2021-22.09.2021 Danışman Onay Başlangıç ve Bitişi
X
27.09.2021 Eşzamansız Uzaktan Eğitim Derslerinin Başlaması
29.09.2021 Mazeretli derse yazılma başvurularının son günü
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ekim 2021
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
01.10.2021 Yeterlik Sınav Sonuçlarının İlanı
X
X
04.10.2021 Derslerin Başlaması
04.10.2021 Eşzamanlı Uzaktan Eğitim Derslerinin Başlaması
X
X
05.10.2021 Hazırlık Sınıfları İçin Düzey Belirleme Sınavı **
X
X
06.10.2021 Yabancı Dil Muafiyet Sınavları (5/ı Dersleri İçin)***
X
X
11.10.2021 Ders Yeterlilik Sınavı Başvuru son günü (Yeni kayıt olan öğrenciler için)
X
X
X
18.10.2021-19.10.2021 Ders Yeterlilik Sınavları (Yeni kayıt olan öğrenciler için)
X
X
X
22.10.2021 Ders Yeterlilik Sınav Sonuçlarının ÖİDB’ye gönderilmesi
X
X
X
01.10.2021 Mazeretli Ders Kayıtlarının Yapılmasının Son Günü
X
X
X
X
X
Kasım 2021
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
05.11.2021 Yeterlik Sınavı İçin Enstitüye Başvuranların Son Günü
X
05.11.2021-14.01.2022 Yeterlik Sınavları
27.11.2021-05.12.2021 Ara sınav haftası
X
X
Aralık 2021
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
22.12.2021-23.12.2021 Yabancı Diller Yüksekokulu I.Arasınav
27.11.2021-05.12.2021 Ara sınav haftası
X
X
Ocak 2022
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
10.01.2022 Eşzamanlı Uzaktan Eğitim Derslerinin Bitimi
10.01.2022-23.01.2022 Güz Yarıyılı Dönem İçi Değerlendirme Sınavları
11.01.2022-14.01.2022 Uygulama Dersi Başlama ve Bitimi
X
X
X
14.01.2022 Eşzamanlı Uzaktan Eğitim Derslerinin Bitimi
14.01.2022 Tez Teslim Süreci Başvurularının Enstitüye İletilmesi İçin Son Gün
14.01.2022 Dönem Projelerinin Danışmana Teslimi İçin Son Gün
14.01.2022 Derslerin Bitimi
15.01.2022-30.01.2022 Yarıyıl Sonu Sınav Haftası
17.01.2022-28.01.2022 Yarıyıl sonu sınavları
17.01.2022-21.01.2022 Yarıyıl Sonu Sınavları
21.01.2022 Derslerin Bitimi
24.01.2022 -11.02.2022 Yabancı Diller Yüksekokulu Yarıyıl Tatili
25.01.2022 -26.01.2022 Hazırlık Sınıfları Yabancı Dil Yeterlik Sınavı
26.01.2022 Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyonuna Girilmesi İçin Son Gün
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26.01.2022 Tek Ders Sınavı
28.01.2022 Dönem Projesi Değerlendirme Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün
31.01.2022 Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının internetten girilmesinin son günü ve sonuçların ilanı
31.01.2022 Yarıyıl Sonu Mazeret Sınav Başvurusu Son Günü
UZEM LİSANSÜSTÜ
UZEM ÖNLİSANS - LİSANS
VETERİNER FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
LİSANSÜSTÜ
HUKUK FAKÜLTESİ
YABANCI DİLLER YO
GENEL AKADEMİK TAKVİM
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 AKADEMİK TAKVİMİ
(TIP FAKÜLTESİ HARİÇ)
X
X
X
X
X
X
31.01.2022-13.02.2022 Yarıyıl Tatili
31.01.2022-04.02.2022 Bütünleme sınavları
X
X
31.01.2022-04.02.2022 Yarıyıl Tatili
X
Şubat 2022
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
07.02.2022 Bilgi paketi-Ders Kataloğu güncelleme son tarih
01.02.2022-09.02.2022 Bütünleme sınavları
X
X
X
X
01.02.2022-11.02.2022 Bütünleme sınavları
X
01.02.2022-07.02.2022 Öğrenim Ücretlerinin II. Taksitinin Yatırılması
X
07.02.2022 Derslerin Başlaması
X
07.02.2022-11.02.2022 Öğrencilerin WEB'de Ders Kayıtları
X
07.02.2022-13.02.2022 Danışmanlar Tarafından Ders Kayıtlarının Onaylanması
07.02.2022-18.02.2022 Katkı Payı ve Öğrenim/Materyal Giderinin Ödenmesi
07.02.2022-18.02.2022 Ders Kayıtları
X
X
X
09.02.2022-11.02.2022 Yarıyıl Sonu Sınavlarının Mazeret Sınavları
X
11.02.2022 Seminer ve Bütünleme Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyonuna Girilmesi için Son Gün
14.02.2022 Bütünleme sınav sonuçlarının internetten girilmesinin son günü ve sonuçların ilanı
X
X
X
14.02.2022 Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Tek Ders Sınavına Girebilmek İçin Enstitüye Başvurlar İçin Son Gün
X
14.02.2022 Yabancı Diller Yüksekokulu Bahar Yarıyılı Derslerin Başlaması
X
14.02.2022 Derslerin Başlaması
X
14.02.2022-17.02.2022 Öğrencilerin Kesin Kayıt/Ders Kayıtlarını Yapması - Öğrenim Ücreti ve Materyal Gideri Taksitinin Yatırılması
14.02.2022-20.02.2022 Danışman Onay Başlangıç ve Bitişi
15.02.2022 Tek ders sınav müracaatları son günü
X
17.02.2022-18.02.2022 Tek Ders Sınavları
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
28.02.2022 Derslerin Başlaması
X
X
X
Nisan 2022
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
X
X
Mayıs 2022
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
27.05.2022 Teorik Derslerin Bitimi
X
X
X
25.02.2022 Mazeretli derse yazılma başvurularının son günü
27.02.2022 Öğretim Elemanlarınca Ara Sınav Sonuçlarının İnternetten Girilmesinin Son Günü
06.05.2022 Yeterlik Sınavı İçin Enstitüye Başvuruların Son Günü
16.05.2022-29.07.2022 Yeterlik Sınavları
16.05.2022-29.05.2022 Bahar Yarıyılı Dönemiçi Değerlendirme Sınavları
X
X
21.02.2022-25.02.2022 Ders Ekleme-Silme-Danışman Onayları
25.02.2022 Tek Ders Sınav Sonuçlarının Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün
26.04.2022 -27.04.2022 Yabancı Diller Yüksekokulu II.Arasınav
X
X
X
21.02.2022 Eşzamansız Uzaktan Eğitim Derslerinin Başlaması
21.02.2022-23.02.2022 Tek ders sınavları
16.04.2022-25.04.2022 Ara sınav haftası
X
X
17.02.2022 Mazeretli derse yazılma başvurularının son günü
17.02.2022-22.02.2022 Öğrencilerin WEB’ de ders kayıtları
17.02.2022-23.02.2022 Danışman onay işlemleri
Kontenjan nedeni ile açılamayan seçmeli dersteki öğrencilerin danışmanlarca bir başka seçmeli
24.02.2022-25.02.2022
derse aktarılması
21.02.2022 Derslerin Başlaması (X. Dönem Bahar Yarıyılı İntörn Eğitimi)
X
X
16.02.2022 Tek Ders Sınavı İçin Akademik Birime Başvurunun Son Günü
18.02.2022 Tek ders sınav sonuçlarının ÖİDB’ye gönderilmesi
X
X
15.02.2022-16.02.2022 Açılmayan Seçmeli Ders Kayıtlarının Açılan Derse Aktarılması
16.02.2022-17.02.2022 Tek ders sınavları
X
X
X
X
X
UZEM LİSANSÜSTÜ
UZEM ÖNLİSANS - LİSANS
VETERİNER FAKÜLTESİ
X
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
X
LİSANSÜSTÜ
YABANCI DİLLER YO
GENEL AKADEMİK TAKVİM
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 AKADEMİK TAKVİMİ
(TIP FAKÜLTESİ HARİÇ)
Haziran 2022
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
03.06.2022 Derslerin Bitimi
X
03.06.2022 Derslerin Bitimi (X. Dönem Bahar Yarıyılı İntörn Eğitimi)
X
04.06.2022-26.06.2022 Yıl Sonu Sınavları
X
06.06.2022 Yıl Sonu Sınavları (X. Dönem Bahar Yarıyılı İntörn Eğitimi)
X
06.06.2022-17.06.2022 Yarıyıl Sonu Sınavları
X
07.06.2022-08.06.2022 Yılsonu Genel Sınavı
X
08.06.2022 Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İnternetten Girilmesi İçin Son Gün (X. Dönem Bahar Yarıyılı İntörn Eğitimi)
X
09.06.2022 Bütünleme sınavları (X. Dönem Bahar Yarıyılı İntörn Eğitimi)
X
10.06.2022 Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnternetten Girilmesi İçin Son Gün (X. Dönem Bahar Yarıyılı İntörn Eğitimi)
10.06.2022 Derslerin Bitimi
13.06.2022-24.06.2022 Yarıyıl sonu sınavları
X
X
X
X
X
15.06.2022 Eşzamanlı Uzaktan Eğitim Derslerinin Bitimi
X
16.06.2022-17.06.2022 Uygulama Dersi Başlama ve Bitimi
X
17.06.2022 Eşzamanlı Uzaktan Eğitim Derslerinin Bitimi
X
20.06.2022 Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının İnternetten Girilmesi İçin Son Gün
X
20.06.2022-01.07.2022 Bütünleme sınavları
X
24.06.2022 Tez Teslim Süreci Başvurularının Enstitüye İletilmesi İçin Son Gün
28.06.2022 Yarıyıl sonu sınav sonuçlarının internetten girilmesinin son günü ve sonuçların ilanı
30.06.2021-04.07.2022 Bütünleme sınavları
24.06.2022 Klinik Öncesi Uygulama, Klinik Uygulama ve Telafi Derslerinin Bitimi
27.06.2022-01.07.2022 4. ve 5. Sınıf Telafi Haftası
X
X
X
X
X
Temmuz 2022
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
01.07.2022 Yarıyıl Sonu Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyonuna Girilmesi İçin Son Gün
X
03.07.2022 Öğretim Elemanlarınca Yıl Sonu Sınav Sonuçlarının İnternetten Girilmesinin Son Günü
X
04.07.2022-24.07.2022 Yıl Sonu Sınavları
X
04.07.2022 Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnternetten Girilmesi İçin Son Gün
X
04.07.2022-08.07.2022 Bütünleme sınavları
X
05.07.2022 Tek ders sınav müracaatları son günü (X. Dönem Bahar Yarıyılı İntörn Eğitimi)
X
06.07.2022 Tek ders sınavları (X. Dönem Bahar Yarıyılı İntörn Eğitimi)
X
13.07.2022-29.07.2022 Bütünleme sınavları
X
14.07.2022 Seminer ve Bütünleme Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyonuna Girilmesi için Son Gün
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Tek Ders Sınavına Girebilmek İçin Enstitüye Başvurlar İçin Son
18.07.2022
Gün
08.07.2022 Tek Ders Sınav Sonuçlarının ÖİDB'ye Gönderilmesi (X. Dönem Bahar Yarıyılı İntörn Eğitimi)
21.07.2022 Bütünleme sınav sonuçlarının internetten girilmesi ve sonuçların ilanı
X
X
X
X
25.07.2022 Dönem Projelerinin Danışmana Teslimi İçin Son Gün
25.07.2022 Tek ders sınav müracaatları son günü
X
25.07.2022-29.07.2022 Tek ders sınavları
27.07.2022-28.07.2022 Tek ders sınavları
X
X
X
X
29.07.2022 Dönem Projesi Değerlendirme Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi İçin Son Gün
X
X
Ağustos 2022
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
01.08.2022
01.08.2022-14.08.2022
Tek ders sınav sonuçlarının ÖİDB’ ye gönderilmesi
X
Bütünleme sınavları
05.08.2022 Tek Ders Sınav Sonuçlarının Enstitüye Gönderilmesi İçin Son Gün
07.08.2022 Öğretim Elemanlarınca Bütünleme Sınav Sonuçlarının İnternetten Girilmesinin Son Günü
X
X
X
08.08.2022 Tek ders sınav müracaatları son günü
12.08.2022 Tek Ders Sınavları
X
17.08.2022 Tek Ders Sınav Sonuçlarının ÖİDB'ye Gönderilmesi
17.08.2022 Tek Ders Mezuniyet Sınavı
X
X
X
X
Ek sınav sonuçlarının ÖİDB’ ye gönderilmesi
X
X
X
X
Tek ders sınav başvurularının son günü
X
X
Tek ders sınavları
X
X
Tek ders sınav sonuçlarının ÖİDB’ ye gönderilmesi
X
X
Eylül 2022
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
09.09.2022
12.09.2022-23.09.2022
28.09.2022
Ekim 2022
Başlangıç - Bitiş Tarihi Etkinlik Adı
04.10.2022
05.10.2022-06.10.2022
07.10.2022
* Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan bölümlere yeni kayıt olan, Zorunlu Hazırlık Sınıfı olan bölümlere daha önceki yıllarda kayıt yaptıran ve Hazırlık Sınıfında başarısız olan, geçmiş yıllarda İsteğe
Bağlı Hazırlık Sınıfı okuyup başarısız olan tüm öğrenciler bu sınava gireceklerdir.
** Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık sınıflarına devam edecek öğrencilerin yabancı dil düzeylerini belirlemek için yapılan sınavdır.
*** 2547 sayılı kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi gereğince verilmesi zorunlu olan tüm fakülte ve yüksekokullarda yabancı dil derslerinden muaf olmak içindir.
08.07.2021 tarihli ve 2021/150 sayılı Senato Kararıyla kabul edilmiştir.
UZEM LİSANSÜSTÜ
X
X
UZEM ÖNLİSANS - LİSANS
VETERİNER FAKÜLTESİ
X
X
LİSANSÜSTÜ
X
X
HUKUK FAKÜLTESİ
X
Ek sınav tarihleri (Lisans -Önlisans öğrencileri için)
YABANCI DİLLER YO
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
GENEL AKADEMİK TAKVİM
Ek sınav müracaatlarının son günü (Lisans -Önlisans öğrencileri için)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 AKADEMİK TAKVİMİ
(TIP FAKÜLTESİ HARİÇ)
Related documents
Download