Uploaded by resmenkemik

9 Sınıf Matematik Yazılı

advertisement
9. SINIF MATEMATİK
BİLGİ SARMAL YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
AD:
SOYAD:
NO
TARİH:
1.
PUAN:
p: 1 + 2 = 3
q: 2 – 1 = 1
r: 2 · 3 = 6
önermeleri veriliyor.
Buna göre;
I.
p / (r 0 q)
II. p 0 (r & q)
III. p & (r / q)
bileşik önermelerinden hangileri doğrudur?
2. Futbol, basketbol ve voleybol oyunlarından en az birini oynayanların bulunduğu bir grupta;
•
•
•
•
futbol ve basketbol oynayan 10 kişi,
basketbol oynayan 27 kişi,
basketbol ve voleybol oynayan 8 kişi,
sadece basketbol oynayan 12 kişidir.
Buna göre, bu grupta her üç oyunu birden oynayan kaç kişi vardır?
3. A, B ve C birer kümedir.
A = {2, 3, 4, 5, 7}
B = {0, 1, 2, 3, 5, 6}
C = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
olduğuna göre, s[(AxC)+(BxC)] kaçtır?
4. A ve B iki kümedir.
s(A) = 2.s(B)
s(A+B) = 6
s(A,B) = 30
olduğuna göre, s(B) kaçtır?
5. Rakamları farklı beş basamaklı 9x25y doğal sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 tür.
Bu sayı 3 ile tam bölünebildiğine göre, x + y toplamının en büyük değeri kaçtır?
6. 216 tane matematik, 144 tane geometri ve 126 tane analitik geometri sorusunun tamamı kullanılarak aşağıdaki koşullara göre
bir soru kitabı hazırlanacaktır.
•
•
Soru kitabı, her biri eşit sayıda soru içeren testlerden oluşacaktır.
Her testte, sadece aynı branşın soruları yer alacaktır.
Buna göre, bu kitap hazırlandığında, kitapta bulunan test sayısı en az kaç olabilir?
7. a reel sayıdır.
a a - 1 ax x + 6
x + x+1 = 2 - 4
denkleminin kökü 2 olduğuna göre, a kaçtır?
8. İzmir’den İstanbul’a iki farklı yol vardır.
1. yol
İstanbul
2. yol
İzmir
1. yol: (3x + 117) km
2. yol: (5x – 81) km
2. yol, 1. yoldan daha kısa olduğuna göre, x in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır?
9.
10.
x-1
#2
3
eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır?
2n + 3 – 2n + 1 – 2n = 160
eşitliğini sağlayan n sayısı kaçtır?
Her soru 10 puandır.
9. SINIF MATEMATİK
BİLGİ SARMAL YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
AD:
SOYAD:
NO
TARİH:
1.
PUAN:
[p / (p & q)] & q
önermesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) p
B) q
C) pl
D) ql
E) 1
2. M ve N birer kümedir.
s (M - N) s (N - M) s (M + N)
=
=
5
4
2
s(M,N) = 66
olduğuna göre, s(M) kaçtır?
A) 44
B) 42
C) 40
D) 38
E) 35
3. Bir spor okulunda yüzme ve tenis kurslarından en az birine katılan 36, en çok birine katılan 21, yalnız birine katılan 13 kişi
vardır.
Buna göre, bu spor okulunda kaç kişi vardır?
A) 43
4.
B) 44
C) 45
D) 46
E) 47
A = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 4 ve 5 bulunur, 9 bulunmaz?
A) 4
B) 6
C) 8
D) 12
E) 16
5. 1995 yılında doğan Ömer cep telefonunun pin kodunu aşağıdaki gibi 1, 2, 3 ve 4. bölümlere rakam gelecek şekilde oluşturuyor.
Pin kodunun,
1. bölümünü doğum yılının 9 ile bölümünden kalan olarak,
2. bölümünü doğum yılının 5 ile bölümünden kalan olarak,
3. bölümünü doğum yılının 4 ile bölümünden kalan olarak,
4. bölümünü doğum yılının 6 ile bölümünden kalan olarak belirliyor.
Buna göre, Ömer’in belirlediği pin kodu aşağıdakilerden hangisidir?
B) 6033
A) 6025
D) 6035
C) 6034
E) 6041
Lütfen Pin Giriniz
1. 2. 3. 4.
6.
A
B
C
D
E
Yamaç elinde bulunan 70 tane bilyeyi yukarıda verilen kutulara birer birer atacaktır. Yamaç A kutusundan başlayarak bilyeleri
sırasıyla B, C, D ve E kutularına atıyor. Daha sonra da geriye doğru sırasıyla D, C, B ve A kutularına bilye koyuyor ve işleme
bu şekilde devam ediyor.
Buna göre, Yamaç elindeki son bilyeyi hangi kutuya atar?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) E
7. Aşağıda kareler içerisinde verilen ifadelere bağlantılı bulunduğu daireler içindeki işlemler yukarıdan aşağıya doğru uygulanacaktır.
4
x+3
x+1
x
+
+
50
Yukarıda verilen işlem şemasına göre, x kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
8. m ile n reel sayılardır.
–1 < m G 3
2m – n = 7
olduğuna göre, n nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır?
A) 8
9.
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
||x + 2| – 5| = 8
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) {–5, 1}
C) {–15, 11}
B) {–1, 5}
D) {–15, –5, 1, 11}
E) {–15, –1, 5, 11}
^25h8 .510
^125h6
10.
işleminin sonucu kaçtır?
A) 52
B) 54
C) 56
D) 58
E) 510
Her soru 10 puandır.
Download