Uploaded by User9827

download (3)

advertisement
YBS403U - KARAR MODELLERİ
Ünite 4 - Alıştırma Soruları
1)
Thomas Bayes tarafından geliştirilen ve karar vermede çok önemli yeri olan Bayes teoremi kaçıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır?
A ) 17. yüzyıl
B ) 18. yüzyıl
C ) 19. yüzyıl
D ) 20. yüzyıl
E ) 21. yüzyıl
Çözüm :
Bayes teoremi, 18. yüzyılda Thomas Bayes tarafından geliştirilen ve karar vermede çok önemli yeri olan sayısal bir analiz tekniğidir.
Klasik karar kuramında da kullanılmasına rağmen Bayes teoreminin gerçek yerinin modern istatistik karar kuramı olduğu ileri
sürülebilir. Doğru cevap B'dir
Doğru cevap B şıkkıdır.
2)
Bir değerin herhangi bir deneysel veri elde edilmeden önce belirlenmiş olmasına ne ad verilmektedir?
A ) Sonsal olasılık
B ) Nedensiz olasılık
C ) Başlangıç olasılığı
D ) Tahmini olasılık
E ) Verisel olasılık
Çözüm :
Bilgi öncesi olasılık denilmesinin nedeni, bu değerin herhangi bir deneysel veri elde edilmeden önce belirlenmiş olmasındandır.
Dolayısıyla bilgi öncesi olasılık, eldeki mevcut bilgi düzeyine göre belirlenen başlangıç olasılığıdır.
Doğru cevap C'dir
Doğru cevap C şıkkıdır.
3 ) Karar Ağacı oluşturulurken, nasıl bir yön izlenir?
A ) Dikey doğrultuda soldan sağa doğru
B ) Yatay doğrultuda sağdan sola doğru
C ) Dikey doğrultuda sağdan sola doğru
D ) Yatay doğrultuda soldan sağa doğru
E ) Yatay doğrultuda yukarıdan aşağıya
Çözüm : Karar Ağacı oluşturulurken, yatay doğrultuda soldan sağa doğru bir yön izlenir.
Doğru yanıt A seçeneğidir.
Doğru cevap D şıkkıdır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
4 ) Aşağıdakilerden hangisinde karar ağacının öğeleri, doğru biçimde sıralanmıştır?
A ) Karar düğümü, şans düğümü, bitiş düğümü, dal, olasılık, sonuç
B ) Karar düğümü, dal, şans düğümü, bitiş düğümü, olasılık, sonuç
C ) Karar düğümü, dal, şans düğümü, bitiş düğümü,sonuç, olasılık
D ) Şans düğümü, karar düğümü, dal, bitiş düğümü, olasılık, sonuç
E ) Karar düğümü, şans düğümü, bitiş düğümü, dal, sonuç, olasılık
Çözüm :
Karar ağacının öğeleri, karar düğümü, şans düğümü, bitiş düğümü, dal, sonuç ve olasılık biçiminde sıralanır. Karar probleminin
çözüm sürecinde beklenen değerler hesaplanarak karar ağacına eklenir.
Doğru cevap E şıkkıdır.
5)
Karar vermede kullanılan Bayes teoremi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)
Asıl uygulama alanı klasik karar kuramıdır.
B ) Asıl olarak bir sayısal analiz tekniğidir.
C)
Objektif ve subjektif olasılık bilgilerine dayanır.
D)
Maksimum kâr değeri belirlenerek sonuca gidilir.
E ) Minimum maliyet değeri belirlenerek sonuca gidilir.
Çözüm :
Bayes teoremi, 18. yüzyılda Thomas Bayes tarafından geliştirilen ve karar vermede çok önemli yeri olan sayısal bir analiz tekniğidir.
Klasik karar kuramında da kullanılmasına rağmen Bayes teoreminin gerçek yerinin modern istatistik karar kuramı olduğu ileri
sürülebilir.
Doğru cevap B şıkkıdır.
6)
Aşağıdakilerden hangisi karar ağacı üzerinde daire şeklinde gösterilir?
A ) Karar düğümü
B ) Şans düğümü
C ) Bitiş düğümü
D ) Dal
E ) Sonuç
Çözüm : Şans düğümü, karar ağacı üzerinde daire şekliyle gösterilir.
Doğru cevap B şıkkıdır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
7)
Aşağıdakilerden hangisi karar ağacı üzerinde daire şeklinde gösterilir?
A ) Karar düğümü
B ) Şans düğümü
C ) Bitiş düğümü
D ) Dal
E ) Sonuç
Çözüm : Şans düğümü, karar ağacı üzerinde daire şekliyle gösterilir.
Doğru cevap B şıkkıdır.
8 ) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Karar Ağacının Öğelerinden biri değildir?
A ) Dal Düğümü
B ) Karar Düğümü
C ) Şans Düğümü
D ) Bitiş Düğümü
E ) Olasılık
Çözüm : A
Doğru cevap A şıkkıdır.
9 ) Karar ağacında kısa düşey çizgi ile gösterilir.
Verilen tanım karar ağacının hangi öğesine aittir?
A ) Karar düğümü
B ) Karar dalı
C ) Şans düğümü
D ) Şans dalı
E ) Bitiş düğümü
Çözüm : Bitiş Düğümü: Karar ağacında kısa düşey çizgi ile gösterilir. Bitiş noktasını varış düğümü olarak kabul eden dal için nihai
sonucu belirtir. Problemin karar veya maliyet yapılı olmasına göre bu nokta üzerinde toplam kâr veya maliyet gösterilir. Karar ya da şans
dalından sonra bir bitiş düğümü varsa, bitiş düğümüne bağlanan dal, aynı zamanda bir bitiş dalı olur. Karar vericinin bu noktaya
ulaşırken izlediği yol ise senaryo olarak adlandırılır.
Doğru cevap E şıkkıdır.
10 ) Bayes teoreminin bir karar probleminin çözümünde kullanılmasında iki aşama sözkonudur. Bayes teoreminde ikinci aşamada ne
hesaplanır?
A ) Bilgi öncesi (başlangıç) standart sapma belirlenir
B ) Bilgi sonrası standart sapma belirlenir
C ) Bilgi öncesi (başlangıç) olasılık dağılımı belirlenir
D ) Bilgi sonrası dağılımı belirlenir
E ) Strateji hesaplanır
Çözüm : Bayes teoreminin bir karar probleminin çözümünde kullanılmasında iki aşama sözkonudur. İlk aşamada, elde olan subjektif ve
objektif bilgilere göre tahmin edilmek istenen parametrelere ilişkin bilgi öncesi (başlangıç) olasılık dağılımı belirlenir. İkinci aşamada ise
örnekten elde edilen ek bilgilere göre parametrelerin bilgi sonrası dağılımı belirlenir ve bu dağılıma göre maksimum kâr ya da minimum
maliyet değerini veren hareket şekli belirlenerek sonuca gidilir.
Doğru cevap D şıkkıdır.
Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali
külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Download