Uploaded by User9811

TÜBİTAK

advertisement
2018-2019
EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
YAPRAKLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ
4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI
"PROJE HAZIRLAMA"
DERS DIŞI(EGZERSİZ)
ÇALIŞMA YILLIK PLANI
COĞRAFYA ÖĞRETMENİ
BÜLENT OLCAN UYANIK
2018-2019 EGİTİM - ÖĞRETİM YILI YAPRAKLI ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ DERS DIŞI (4 SAAT)
4006 TÜBİTAK BİLİM FUARI PROJE HAZIRLAMA EGZERSİZ YILLIK ÇALIŞMA PLANI
AY
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
TARİH
SAAT
SÜRE
İŞLENECEK KONULAR
14/02/2019
15/02/2019
15.00-16.30
15.50-17.20
2
2
HİPOTEZİN GELİŞTİRİLMESİ
21/02/2019
21/02/2019
15.00-16.30
15.50-17.20
2
2
HİPOTEZİN GELİŞTİRİLMESİ
28/02/2019
01/03/2019
07/03/2019
08/03/2019
15.00-16.30
15.50-17.20
15.00-16.30
15.50-17.20
2
14/03/2019
15.00-16.30
2
15/03/2019
15.50-17.20
2
21/03/2019
22/03/2019
15.00-16.30
15.50-17.20
2
2
28/03/2019
29/03/2019
04/04/2019
05/04/2019
15.00-16.30
15.50-17.20
15.00-16.30
15.50-17.20
2
2
2
2
MATERYAL VE YÖNTEMLER
DENEYİN (GEREKİYORSA) YAPILMASI
VERİLERİN TOPLANMASI
MATERYAL VE YÖNTEMLER
DENEYİN (GEREKİYORSA) YAPILMASI
VERİLERİN TOPLANMASI
DENEYİN (GEREKİYORSA) YAPILMASI
VERİLERİN TOPLANMASI
VERİNİN ANALİZ EDİLMESİ VE BİR SONUCA
VARILMASI
11/04/2019
12/04/2019
15.00-16.30
15.50-17.20
2
2
VERİNİN ANALİZ EDİLMESİ VE BİR SONUCA
VARILMASI
18/04/2019
19/04/2019
15.00-16.30
15.50-17.20
2
2
VERİNİN ANALİZ EDİLMESİ VE BİR SONUCA
VARILMASI
25/04/2019
26/04/2019
03/05/2019
15.50-17.20
2
2
2
2
FUAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
02/05/2019
15.00-16.30
15.50-17.20
15.00-16.30
09/05/2019
10/05/2019
16/05/2019
17/05/2019
23/05/2019
24/05/2019
30/05/2019
31/05/2019
15.00-16.30
15.50-17.20
15.00-16.30
15.50-17.20
15.00-16.30
15.50-17.20
15.00-16.30
15.50-17.20
2
2
2
2
2
2
2
2
FUAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
2
2
MATERYAL VE YÖNTEMLER
MATERYAL VE YÖNTEMLER
VE
VE
VE
FUAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
FUAR İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI
PROJENİN FUARDA SERGİLENMESİ
SERGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2018-2019 eğitim yılında yapılacak çalışmaların
planlanması ve yeni ekiplerin oluşturulması
NOT: Çeşitli nedenlerle zamanında yapılamayan çalışmalar ve çalışma yerinde yapılan değişiklikler
okul idaresinin bilgisi dâhilinde yapılacaktır.
Bülent Olcan UYANIK
Coğrafya Öğretmeni
11/02/2019
Ali CİVCAR
Okul Müdür
Download