Uploaded by User7740

ARHITEKTURA BOSNE I HERCEGOVINE

advertisement
Amir Pašić: Arhitektura Bosne i Hercegovine
UVOD
ARHITEKTURA BOSNE I HERCEGOVINE
UVOD
Bosna i Hercegovina je u mnogoćemu zemlja geografskih različitosti - nalazi se u centralnom dijelu
Balkana na visokom planinskom masivu dinarskog lanca, koji leži paralelno s Jadranskom moru i
razdvaja riječne slivove Crnog mora i Jadranskog bazena. Teritorij Bosne je sjeverno i rijeke iz toga
dijela gravitiraju ka Savi, pa od nje ka Crnom moru, a iz južnog područja, Hercegovine, rijeke teku u
Jadransko more. Hercegovina, je kraško područje dolinom rijeke Neretve i njenih pritoka dobiva
klimu i vegetaciju Mediterana. Nasuprot tome, sjeverna regija, koji s gustom mrežom plovnih putova i
dolinama Une, Vrbasa, Drine i - od kojih su najpoznatiji - Bosna rijeka spušta prema Panoniji ravnici,
pripada umjerena kontinentalnoj klimi, koja u centralnom dijelu prelazi u svježu planinsku; zemljište
šuma, rudnika, pašnjaka. Dolina Sarajevo - Zenica prestavlja žarište svih komunikacija. Ovdje su
naselja od pamtivijeka, a tokom posljednjih hiljadu godina ovdje je središte društveno-političkog
razvoja Bosne i Hercegovine i njenog povijesnog, gospodarskog i kulturnog identiteta.
Bosna i Hercegovina se nalazi u centru Europe
Ne samo da su vode Crnog i Jadranskog bazena pronašle svoje linije podjele na teritoriji Bosne i
Hercegovine: od davnina su se ovdje sretale ideološki različite civilizacija, sukobile se ili stapale, i
velike države su se sukobljavale ovdje i postavljale svoje granice. Iz vremena Rima je podjela na
zapadne i istočno carstvo, preko Barbara, Bizantijskih i Franačkih potraživanja i okupacija,
nastavljajući sa Mađarskim, Osmanlijskim, Mletačkim i Habsburškim -- gotovo bez prekida ova
zemlja je činila nečiju granicu – stvorenu mačem, plačenu u krvi.
Jer upravo tih razloga umjetničko blago Bosne i Hercegovine - arhitekturu, i drugi vidovi umjetnosti
su kolektivna vrsta jedinstva suprotnosti, stvoreno i nakupljeno na marginama velikih kultura i
civilizacija, koje su pustošile ovu zemlju, ali isto tako, ostavljajući ovdje umjetnost koju karakterizira
gotovo u cijelosti preplitanje često dijametralno suprotnih utjecaja.
Imaginarna linija zapadne i srednje Europe prema Bliskom Istoku, Mediteranu i Apeninskog
poluotoku presjeca teritoriji Bosne i Hercegovine, a ruta putovanja čovjeka u tim smjerovima nužno
prati njegove klanci. Iz tog razloga dobila impulsi su nerijetko okamenjeni ovdje, iako Isto tako nova i
prepoznatljive zamisli koje su se pojavile, često su transmutirale u oblike koji su u cijelosti
nekarakteristični u zemalja izvan Bosne i Hercegovine. U ovoj zemlji, podvrgnutoj međusobnoj
asimilaciji kultura različiti oblici suživota sa brojnim krizama i prilagodbama povijesno su prisutni još
od drevnih vremena.
Amir Pašić: Arhitektura Bosne i Hercegovine
UVOD
Čovjek je naseljevao ove zemlje od paleolitskog doba; lokacija u sjevernoj Bosni gdje su
nađeni artifakti čija je starost procijenjena na više desetaka hiljada godina, a među paleolitskim
nalazima u Hercegovini brojni su oni izrazito umjetnički prirode, svrstavaju ove krajeve u značajna
mjesta klasične kulture Starog kamenog doba. Brojni lokaliteti iz doba Neolita čiji oblici često
ukazuju na veze s različitim porijekom, često pokazuju elemente odnosa između pojedinih naselja u
osnovi različitih kultura.
Ostaci nebrojenih gradišta u cijeloj Bosni i Hercegovini, i ponekad teške humci još uvijek
netaknute od strane modernog čovjeka, su obično pripisuje Ilirima, najstarijoj poznatoj etničkoj
skupini po imenu koja je naseljavala ovo područje. Kulturnog i umjetničkog blaga iz pojedinih mjesta,
koja pripadaju brončanog i željeznog doba, tj. od oko 2000. p.n.e. do početka kršćanske ere, su trajne
vrijednosti na europskoj i svjetskoj kulturi i umjetnosti. Plodonosna kontakata između Ilira i grčkih
kolonija na jadranskoj obali tokom posljednjih stoljeća prije Krista su ostavili mnogo zanimljivih
primjera kulturnih simbioza.
Potkraj doba prije npve ere, prirodna bogatstva zemlje privukla su Rimljane. Odupiranje Ilira
protiv Rimljana bilo je gotovo dva stoljeća duga agonija. Ostaci rimskih naselja, termalnih kupališta,
vila, hramova, skulptura i umjetničkih artefakata vrhunske vrijednosti svjedoče novu razinu
civilizacije uvedena od strane rimskih legionara i kolonista, također i nove umjetnosti koja je nastala
ovdje pod sasvim osobit uvjetima. Međutim, umjetnost je bila ne samo Rimska jer je i romanizirana
ilirska populacija ostavila pečat vlastitog duha i tradicije.
Reljef sa figurama čovjeka i žene u narodnim nošnjama (Priluka, Livna, 3.st.); Stela sa četiri figure (Zenica, 4.st)
U vrtlogu ranog Srednjeg vijeka, brojne migracije naroda zahvatile su i ovo područje sve dok
konačno originalno stanovništvo nije bilo zamijenjeno novim – Slavenima. Ovaj dugotrajan proces
koji uključuje simbiozu kulturne baštine domaćih i doseljenih populacija doveo je do nastanka
Romano-Slavenskog entiteta, koji je od plemenskih zajednica postupno prošao transformacije koji su
doveli do kasnije feudalne strukture.
Ime srednjovjekovne Bosne i njegov identitet se izričito spominje se prvi put u 948.godine
nove ere u radu De administrando imperio bizantskog cara Konstantin VII Porfirogenet-a. Implicitni
ustavnim i društveno-politički integritet Bosne datira od sredine 12-tog stoljeća. Povelja bosanski
vladara Kulin Ban-a iz 1189.godine, (orginal je čuvan u biblioteci Akademije nauka u St. Peterburgu)
nije samo važan diplomatski dokument koji govori o ustavnim i društveno-političke prilike svoga
vremena, ali i najstariji pisani dokument u dnevni, suvremeni, nacionalni jezik u cijelom slavenskom
svijetu.
2
Amir Pašić: Arhitektura Bosne i Hercegovine
UVOD
Povelja bosanski vladara Kulin Ban-a iz 1189.godine, (orginal je
čuvan u biblioteci Akademije nauka u St. Peterburgu);
Grb kralja Tvrtka I Kotromanića (desno)
Grad Vranduk
U drugoj polovici 14. st. Bosna je postala kraljevstvo te je u to vrijeme najmoćnija slavenska države
na Balkanu. Iz tog razdoblja, to jest iz 12. st. do 15. st., ovdje su sačuvani u različitim nivoima
očuvanosti ostaci građevina - oko tri stotine utvrđenim gradovima, brojnih palača i crkava - koji
pokazuju periferne uticaje mediteranske i srednjoeuropske kulture, prisustvo romaničkog i gotičkog
stila, a u određenim slučajevima i uticaje bizantske umjetnosti.
Srednjovjekovna Bosna nije bila ujedinjena u vjerskom pogledu. "Crkva bosanska" na čelu sa "didom", koegzistirala je uz dosta yna;ajnu katoličku zajednicu i male skupine pravoslavnih uz lievu
obalu rijeke Drine. Optužbe o bogumilskoj herezi služile su kao opravdanje brojnim vojnim napadima
- za pokolje, pljačke i razaranja.
Intelektualna klima, estetske i umjetničke ideje međusobno tolerantnog srednjovjekovnog bosanskog
društva, su zabilježene u malom broju iluminiranih rukopisi i tekstova koji su sačuvani.
3
Amir Pašić: Arhitektura Bosne i Hercegovine
UVOD
Divoš gospel, 16.st., biblioteka manastira Cetinje,
Apostol Luka, minijatura iz Siloanskog jevanđeljam kasno 14.st., Muzej
Stare Srpsko-pravoslavne crkev u Sarajevu –Art in Bh
Oni se naviše odražavaju, međutim, u umjetnosti stećeka - jedinstvenih kamenih nadgrobnih
spomenika, koji se 70.000, u manjim i većim grupama, nalaze se u cijeloj zemlji. U svojim reljefima i
natpisima, u simultanoj kompaktnosti epskog i likovnog uklesanim u grubom kamenu, ogleda se u
cijelosti realnost života u bosanskim krajevima dolinama, na periferiji velikih europskih kultura.
Stećci: Čengića bara kod Kalinovika, i Boljuni kod Stoca
Sredinom 15. st. Osmanska vojska ušle na teritoriju Bosne. 1463.godine Bosansko kraljevstvo
je palo, bosanski, hercegovački i drugi sandžaci-provincije su nastale kao vojne i upravne jedinice u
okviru Osmanskog carstva- Sredinom 16. st., Bosna je postala beylerbeylik, pokrajina s najvišim
vojnim i upravnim rangom unutar organizacija Osmanskog carstva. Tek 1592.godine Osmanlije su
zauzele cijelu teritoriju današnje Bosne i Hercegovine.
Do 1463.godine srednjovjekovno feudalno društvo u Bosni i Hercegovini bilo je strukturalno
uništeno. U novim okolnostima znatan udio bivših feudalaca, posebno sitni plemići, prilično su se
brzo i uspješno prilagodili otomanskom Spahi-Timar feudalnom sistemu. Od samog početka
Osmanske vladavine trajala je islamizacije što je vodilo zasnivanju nove civilizacije - islamske i
orijentalne, ali koja je ovdje, usred postojanja srednjovjekovne osobene Bosanske tradicije, a na
krajnjem periferiji Osmanskog Carstva, te u direktnom kontaktu sa dnevnim Mediterana i središnje
Europe, stekla obilježja pomirenje i spajanje suprotnosti. Struktura ove civilizacije, osobito njen
urbani aspekt, razvila je svojstvenu bosansko-orijentalne formu, sa jasno vidljivim regionalnim
varijacijama.
4
Amir Pašić: Arhitektura Bosne i Hercegovine
UVOD
Religijski pluralizam srednjovjekovne Bosne je do
određene mjere ustrajao; Crkve bosanska je nestala,
katolicizam je bio u rukama franjevaca, koji su od
sultana Mehmeda II dobili posebno jamstvo da mogu
slobodno obavljati svoj rad (Ahitnama sa Milodraža
iz maja 1463.godine - čuva se u Fojničkom
samostanu), u pravoslavnoj krugovima sitne feudalci
su se također prilagodili novom feudalnom sistemu,
barem u početku, dok je sama crkva organizacija
vidno oporavljena sa obnovom Pećke patrijaršije
1557.godine. Društveno i ekonomski, Islam, službena
religija Otomanskog carstva, bio je u izuzetno
povoljnom i povlaštenom položaju. Tokom druge
polovice 16. stoljeća enklave Jevreja - izbjeglica iz
Španjolske pojavile su se u zemlji, posebno u
Sarajevu, koji u svojoj izolaciji razvio osobit stil
života i kreativnih umjetnosti.
Atitname Sultana Mehmeda Fatiha izdato u maju 1463.godine
se pripadnici različitih vjera često su bili bliski srodnici. Određene državni funkcionari gradili
su džamije u svom matičnom distriktu, ali također i crkve u spomen svojih kršćanskih majki. U
kasnijim razdobljima, međutim, u uvjetima pojačane socio-ekonomska polarizacija, vjerske razlike
često postaju predmet manipulacije, tako da su tokom 19. st. su utrle put rastu nacionalnih
pluralizama.
U takvim okolnostima, u manje dostupnim područjima, dio onoga što je uglavnom narodna umjetnost
razvijala se više ili manje nepromijenjeno od one srednjovijekovne.
Za vladavine Osmanlija, preko hiljadu objekata monumentalnog karaktera podignuto je na
teritoriji Bosnia i Hercegovine, a brojne gradske aglomeracije (Sarajevo, Mostar, Travnik, Banja
Luka, Foča, Tebinje, Počitelj) govore o izuzetno vrijednom urbanom načinu življenja. Najbrojnije su
džamije, gdje posebno mjesto zauzimaaju Karadžobegova u Mostaru, Aladža u Foći, Gazi
Husrevbegova u Sarajevu i Ferhadija u Banja Luci. Brojni su objekti javnog karaktera ali svako treba
istaći mostove u Mostaru i Višegradu.
Sarajevo krajem Osmanske uprave
5
Amir Pašić: Arhitektura Bosne i Hercegovine
UVOD
Umjetnost i umjetnički obrt u Osmanskom periodu, počevši od urbanog, uglavnom svjetovni ili
sekularni objekti su u suštini zajednički za sve - isti graditelji izgradili gradove i mostove, hanove i
bezistane, pa čak i crkve i džamije. Stoga nije ni čudo da se elementi islamske arhitekture i dekoracija
pojavljuju na Moštanici, Ozrenu, Paprači pa čak i u Staroj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu, a da se u
istočnoj Hercegovini romaničko-gotički zvonici pojavljuju u funkciji džamijskih munara. Domača
gradska arhitektura bila je diferencirana daleko više u skladu s klasnim članstvom vlasnika kuće nego
sa njegovom nacionalnom i vjerskom pripadnosti. Zanatlije koji su izrađivali metalne proizvodi kao
što su lonci i tave, oruđe, oružje i nakit za sve, radili su po poruđbini i posebne proizvode za sakralne
svrhe svih konfesija.
Međutim, ako ćemo nastojati govoriti o crkvenom svijetu, prostorne i plastične koncepcije
bogomolja, njihovih interijera, fresaka i slika, pismenosti i knjige, koja su tokom 400 godina
Osmanske vladavine bile, gotovo isključivo, u vlasništvu klera, onda konfesionalne i nacionalne
diferencijacije postati daleko više nego samo primjetna. Osim toga, razlike su toliko veliki da do
određene mjere su definirane posebnim kulturama, kulturama kojae su prožeta međusobno, ali su u
isto vrijeme svjesno različite, a razlike su se ogledala i u svjetovnom životu. U okviru onoga što je u
suštini isti okvir bosansko-orijentalne civilizacije, četiri neravnomjerno intenzivna trendovi kulturnog
pluralizma stvara mozaik osnova koja je bila temelj za nove vrijednosti sekulariziranom 20. stoljeća.
1878.godine Osmanska vladavina je bila zamijenjena sa okupacijom Austro-Ugarske
monarhije. Uz snažne ekonomske injekciju (razvoj industrije, transportne mreže) u davno posustalu
feudalnu privredu Osmanlija, dolaze i nova usmjerenja donesena iz središnjice europske civilizacije,
sa kulturnim i umjetničkim trendovima. U periodu od 40 godina umjetnost, a posebno arhitektura se
karakterizuje po prihvaćanju historicizma i eklekticizma, a početkom 20.stoljeća Secesija postaje
glavni trend u umjetnosti. U početku zanemariv broj domaćih umjetnika postupno preuzima
inicijativu u daljnjem trendovima od umjetnika, posebno arhitekata (Vancaš, Pospišil, Paržik) koji su
došli sa novim vlastima iz Beča, Praga i drugih gradova monarhije.
Sarajevo krajem austro-ugarske uprave
Od atentata u Sarajevu 1914.godine, prvog svjetskog rata, razdoblja Kraljevine Srba, Hrvata i
Slovenaca, kasnije Kraljevine Jugoslavije, a potom Drugoga svjetskog rata – period je karakteriziran
intenziviranjem socio-ekonomskih, klasnih, nacionalnih, vjerskih i drugih antagonizama. Ali i pod tim
uslovima bilo je prisutno stvaralačko djelovanje brojnih progresivno orijentirana osoba evidentirano u
svih oblastima djelovanja. Brojni su primjeri arhitekture, posebno u Sarajevu, koja prati tada
savremene europske trendove).Nakon četiri godine oslobodilačkog rata, u novoj Jugoslaviji, Bosna i
6
Amir Pašić: Arhitektura Bosne i Hercegovine
UVOD
Hercegovina je zauzimala posebno mjesto kao zajednica naroda i narodnosti koji nastanjuju ovu
zemlju. Postignuti su brojni impozantni rezultati u svim oblastima života, kulturi (film, muzika,
slikarstvo, a u arhitekturi period oko 1980.godine (Bijela džamija u
Partizanski spomenik u Mostaru (arhitekt Bogdan Bogdanović, 1965)
Bijela džamija u Visokom
Visokom, arhitekte Zlatka Ugljena, Aga Khan-ova nagrada za Arhitekturu 1983.godine), dobiva
najveći staralački zamah, posebno vezan za Zimske Olimpijske igre održane u Sarajevu 1984.godine.
Također, izuzetna briga bila je posvećivana očuvanju kulturno-historijskog nasljeđa (Aga Khan
nagrada za konzervaciju Starog grada u Mostaru 1986.godine).
Nakon izvanrednih rezultata, period 1992-1995.godina donosi najmračnije doba naše historije kada je
u organizovanoj agresiji glavna meta agresora bilo etničko čiščenje teritorija i zatiranje tragova
življenja Bošnjakog naroda. Uz ogromne ljudske žrtve, uništeno je i preko hiljadu Islamskih objekata
spomeničkog karaktera.
Nakon 1995.godine, na manje ili više organizovan način uz podršku stranih zemalja značajan broj
objekata je obnovljen (Stari most sa Starim gradom u Mostaru), ali još nije ni blizu obnova
multikulture na koju smo bili ponosni.
Stari grad u Mostaru: potpuno uništen 1995, i obnovljen 2005
7
Amir Pašić: Arhitektura Bosne i Hercegovine
UVOD
Centar Sarajeva, 2011: hotle Holiday Inn, Avaz Tower, UNIS towers
Preporučena literatura:
Basler Đuro (1972): Arhitektura kasnoantičkog doba u Bosni i Hercegovini, Sarajevo; Basler Dj,
Begić A., Čelić Dž., Kajmaković Z.: (1987) Art of Bosnia and Herzegovina, Sarajevo; Benac
A.-Basler Dj.: (1984) Kulturna istorija BiH, Sarajevo; Hrasnica, Mehmed: (2003) Arhitekt Josip
Pospišil-život i djelo, Sarajevo; Klaić, Nada (1994) Srednjovjekovna Bosna, Zagreb; Klaić,
Vjekoslav, (1990) Povijest Bosne, Sarajevo; Kurto, Nežad, (1998) Arhitektura BiH, Razvoj
bosanskog stila, Sarajevo; Kurto, Nedžad: (1997) Sarajevo MCDLXII-MCMXCII, Sarajevo;
Krzović, Ibrahim: (2004) Arhitektura secesije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo; Lovrenović,
Dubavko: (2009)
Stećci - bosansko i humsko mramorje srednjeg vijeka, Sarajevo;
Kreševljaković, Hamdija: (1991) Izabrana djela I-IV, Sarajevo; Čelić, Džemal, Mujezinović,
Mehmed: (1969) Stari mostovi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo; Pašić, Amir: (2005)
Celebrating Mostar, Mostar; Pašić, Amir: (1991) Islamsko stambeno graditeljstvo, Zagreb; Pašić,
Amir: (1994) Islamic Architecture in Bosnia in Hercegovina, Istanbul; Redžić, Husref: (2009)
Srednjovjekovni gradovi u Bosnia i Hercegovini, Sarajevo; Štraus, Ivan: (1998) Arhitektura
Bosne i Hercegovine 1945-1995, Sarajevo; Vego, Marko (1959): Naselja srednjovjekovne
bosanske države, Sarajevo.
8
Download