Uploaded by User6688

Pardus

advertisement
Pardus (işletim sistemi)
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Panthera cinsi Panthera pardus türü için Pars ve Anadolu parsı maddelerine bakınız.
Pardus (yazıldığı gibi okunur), Türkiye'de TÜBİTAK tarafından geliştirilen
bir Linux dağıtımı olan işletim sistemi. Planlamasına 2003 yılında başlanmış
olup ilk kararlı sürümü 27 Aralık 2005’te yayınlanmıştır.[1]
Pardus adı, Anadolu Parsı'nın bilimsel adı olan Panthera pardus tulliana'dan
gelmektedir.
Pardus, ilk sürümden 2011.2 sürümüne kadar herhangi bir başka Linux
dağıtımı temel alınmadan kendine özgü projelerle geliştirilmiş olup 2013
yılında yayınlanan Pardus 2013 sürümü ile beraber Debian tabanına
geçilmiştir. 2011 yılı son aylarından itibaren TÜBİTAK bünyesinde yeniden
yapılanma çalışmaları neticesinde yönetici ve geliştirici ekip dağıtılarak tasfiye
edilmiştir.[2] 2012 yılında TÜBİTAK, Pardus projesi için tekrar geliştirici
istihdam etmiş ve o güne kadar Pardus projesi kapsamında geliştirilmiş olan
PİSİ paket yönetim sistemi, ÇOMAR yapılandırma yöneticisi, YALI kurulum
aracı, Müdür açılış sistemi, Kaptan ilk ayar sihirbazı ve diğer irili ufaklı tüm
projeler terk edilerek Debian tabanına geçilmiştir. Kararlı sürümü 25 Ocak
2013'te yayınlanan "Pardus 2013 Anadolu Parsı" sürümüyle beraber artık
Pardus, Debian tabanlı bir Linux dağıtımı haline gelmiştir. Terk edilen eski
Pardus projeleri ise gönüllüler tarafından yürütülen Pisi Linux projesi
kapsamında sürdürülmektedir.
Pardus, 2013 sürümü ile beraber artık bireysel kullanıcılara yönelik resmi bir
sürüm yayınlamamakta, Kurumsal, Sunucu ve Fatih projesi sürümü olmak
üzere 3 ayrı sürümü yayınlanmaktadır. Pardus 2013 sürümünden itibaren
bireysel kullanıcılara yönelik resmi bir sürümü bulunmamaktadır.
İçindekiler
Tarihçe
Oluşum süreci
Yeniden yapılanma dönemi
Terk edilen Pardus projeleri
Sürümler
PİSİ tabanlı sürümler
Debian tabanlı sürümler
Pardus 19.1 Masaüstü Ekran Görüntüsü
Geliştirici(ler)
Proje Durumu
TÜBİTAK
Aktif
İşletim sistemi ailesi Linux
Website
pardus.org.tr (http://pardu
s.org.tr)
Sosyal etkinlikler ve katılımlar
Google Summer of Code
CeBIT Eurasia Bilişim Fuarı
ICT SUMMIT NOW BİLİŞİM ZİRVESİ'14
BİLİŞİM’2014 TBD 31. Ulusal Bilişim Kurultayı ve CITEX’2014
Ankara Bilişim Fuarı
Kaynak türü
Açık Kaynak
Lisans
GPL
Çekirdek türü
Monolitik çekirdek
Galeri
İlk Yayınlanma
27 Aralık 2005)
Ayrıca bakınız
Hedef Kitle
Kamu Kurumları ve
Kobiler
Son kararlı sürümü
19.1 / 20 Kasım 2019)
Platform desteği
AMD64
Paket yöneticisi
Pardus Mağaza (https://gi
thub.com/yunusem/pardu
Dış bağlantılar
Kaynakça
Tarihçe
Güncelleme yöntemi
APT
Oluşum süreci
s-store)
Kullanıcı Arayüzü
2003 yılının önemli bir bölümünde TÜBİTAK tarafından ulusal bir dağıtımın
gerekliliği, dünyada benzer uygulamalar, yazılım sanayisinin mevcut durumu
ve eğilimleri araştırıldı.[1] Ülkenin bilgi teknolojisi alanındaki insan kaynağı, Desteklenen Diller
yerel yazılım sanayisinin yetenekleri ve rekabet unsurları incelendi. Tüm
bulgular ışığında, 2003 yılı yazında, bir ulusal işletim sistemi dağıtımı oluşturmanın yerinde
bir karar olduğu sonucuna varılarak somut düzeyde planlama işine girişildi.[1]
XFCE - Deepin Desktop
Environment (Qt-based)
Türkçe - English
Mevcut işletim sistemleri, başta Linux olmak üzere incelendi, açık kaynak yazılım
metodolojisi (yöntem bilimi) ve felsefesi ayrıntılı olarak çalışıldı. Hedef, bir dağıtım
oluşturmanın ötesinde, bu dağıtımı sürekli kılabilecek düzenlemeci yapıyı da kurmak
olduğundan yazılım sanayisinde, özellikle açık kaynak çerçevesinde, kullanılabilecek iş
örnekleri irdelendi.[1]
Bu incelemeler sonrasında, 2003 yılı sonbaharında, Linux temelli, açık kaynaklı,
olabildiğince GPL lisanslama yöntemini kullanan bir işletim sistemi dağıtımı
oluşturulmasına karar verildi.[1]
Pardus'un ilk kararlı sürümü olan
Pardus 1.0'da YALI kurulum
aracından bir görüntü
Pardus Projesi'nin hayata geçmesi, 2004 yılı başında teknik ekibin çekirdeğinin
oluşturulmasıyla başladı. Bu aşamada Türkiye'nin Linux geçmişi, mevcut ve planlanan dağıtımlar, açık kaynak ve Linux camiası
ve girişimleri de göz önüne alınarak, var olan bilgi birikimi ve deneyimden en üst düzeyde yararlanmanın yolları arandı. Sonuçta
ulusal işletim sistemi geliştirilmesinde görev alması en uygun kişiler Türkiye'nin dört bir yanından seçilerek TÜBİTAK/UEKAE
bünyesinde bir araya geldiler.[1]
2004 yılının önemli bir kısmı teknik seçeneklerin değerlendirilmesi ile geçti. Farklı Linux dağıtımları incelendi, mevcut
dağıtımlardaki eksiklikler, olası gelişim alanları, yapılması gerekenler ve bunların iş gücü ve kaynak gereksinimleri irdelendi.
Hedef kitlenin kim olacağı üzerinde beyin fırtınaları yapıldı, bunun sonucu olarak yol haritası seçenekleri belirlendi.[1]
2004 yılı ekim ayında bu teknik değerlendirmeler sonuçlandı ve yayınlanan Proje Ana Sözleşmesi ile amaç, yöntem ve takvim
belirlendi. Pardus'un “bilişim okur-yazarlığına sahip bilgisayar kullanıcılarının temel masaüstü ihtiyaçlarını hedefleyen” bir
işletim sistemi olmasına, “mevcut Linux dağıtımlarının üstün taraflarını kavram, mimari ya da kod olarak kullanmasına”, ancak
“otonom sisteme evrilebilecek bir yapılandırma çerçevesi ve araçları ile kurulum, yapılandırma ve kullanım kolaylığı
sağlamasına” karar verildi.[1]
Teknik hedefi ve yöntemi belirlenen tasarı hızla ilerlemeye başladı ve 1 Şubat 2005 tarihinde ilk ürün olan Pardus Çalışan CD 1.0
yayımlandı. Tasarının amaçları ve teknik yaklaşımı hakkında Linux camiası ve kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlayan Çalışan
CD (canlı CD) beklenenin üzerinde ilgi gördü. Sonrasında geliştirme daha çok özgün yenilik tasarılarına yoğunlaştırıldı ve nihayet
27 Aralık 2005'te Pardus'un ilk kurulabilir sürümü olan Pardus 1.0, ağ üzerinden yayımlanmaya başlandı. Pardus 2011.2 sürümüne
kadar kendine özgü PİSİ paket yönetim sistemini kullanan özgün bir Linux dağıtımı olarak yoluna devam etti.[1]
Yeniden yapılanma dönemi
2011 yılının son aylarından itibaren TÜBİTAK bünyesinde yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde proje yöneticileri ve
geliştirici ekip dağıtılarak tasfiye edildi.[2] İdari ve teknolojik olarak köklü değişiklikerlerin yaşandığı[3] bu süreçte son sürüm olan
Pardus 2011 sürümünün bakımı yapılmadı. Mevcut sürümlerin bakımlarının ve yeniden yapılanma çalışmalarının içeriği
konusunda resmi açıklamaların yapılmaması Pardus kullanıcıları arasında projenin sona erdiğine dair haberlerin yayılmasına
neden oldu.[4] Ocak 2012'de Pardus 2011 bireysel sürümününe güncelleme desteğinin sona erdiği, e-posta listeleri üzerinden
duyuruldu.[5]
2 Mart 2012'de projenin resmi sitesinden 23-24 Mart 2012 tarihlerinde “Pardus’un Yarını Çalıştayı” adında, projenin yeniden nasıl
sürdürüleceğine dair bir çalışma yapılacağı açıklandı.[6] Sadece davetlilere açık olan çalıştayda, Pardus hakkında kararlar alacak
bir kurul oluşturulmasına ve bu kurulun aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verildi.[7]
TÜBİTAK yönetim temsilcisi
STK temsilcisi
Kullanıcı topluluğu temsilcisi (Sezai
YENİAY seçildi [8])
Geliştirici temsilcileri (biri topluluktan
olmak üzere 2 kişi)
Pardus çözüm ortaklarından bir
temsilci
Üniversite temsilcisi (akademisyen)
Kamu kurumlarından temsilci
Ayrıca kurul üyelerinin kendi temsil ettikleri topluluklardan seçim yoluyla belirleneceği ve Pardus’un en önemli hedefinin en iyi
Türkçe desteği veren işletim sistemi haline gelmek olduğu belirtildi.[9]
19 Haziran 2012 tarihinde ULAKBİM Başkanı Dr. Ahmet Kaplan ve Pardus Proje Yöneticisi Abdullah Erol projenin hedeflerini
açıkladıkları bir basın toplantısı düzenlediler.[10][11] Abdullah Erol'un proje yöneticisi olduğu bu toplantı ile kamuoyu tarafından
öğrenildi. Toplantıda özetle FATİH Projesindeki akıllı tahtalarda Pardus kullanılacağı, yeni bir kurumsal sürüm hazırlandığı,
sunucu ve mobil sürümler yapılacağı ve özel sektörle işbirliklerine gidileceği belirtildi. Bu vaatler Pardus topluluğu tarafından
şüphe ile karşılandı.[12][13] Abdullah Erol 2016 yılı Ağustos ayında FETÖ soruşturmaları kapsamında görevinden alındı. [1] (htt
p://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/08/03/milli-yazilimda-feto-ihaneti-1470199818)
Pardus danışma kurulu ilk toplantısını 29 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da ULAKBİM'de yaptı. Ancak toplantıdan bir gün önce
projenin bir Debian derlemesini bazı ekran görüntülerini değiştirerek Pardus 2011 adı altında FATİH projesi kapsamındaki akıllı
tahtalara yüklediği ve okullara dağıttığı ortaya çıktı.[14][15]
Toplantıda TÜBİTAK'ın mevcut sözleşmeleri ve taahhütleri gereği akıllı tahtalara yüklemek ve bazı kurumlardaki masaüstü
bilgisayarlardaki Pardus sürümlerini hızlıca güncellemek için Debian dağıtımını kullandığı, Pardus için geliştirilen PİSİ gibi
projelerin bu yeni Debian sürümüne eklenemediği, akıllı tahtaların da Pardus ile çalıştırılamadığı için Debian kullanıldığı, bu
işlemler için Vestel firması ile işbirliği yapıldığı öğrenildi. (Oysa CEBİT 2011'de Pardus çalıştıran bir akıllı tahta sunulmuştu [16])
Ayrıca Danışma Kurulu'nun henüz resmi olarak kurulmamış olduğu, bunun için TÜBİTAK bilim kurulunun yetki devri işlemi
yapması gerektiği ortaya çıktı [17]. Bu şartlar altında üyeler TÜBİTAK'ın onaylanmasını istediği bazı kararları (Debian sürümü
hakkında) onaylamadı ve kurulun resmi oluşumunun tamamlamasının beklenmesine karar verildi. Ayrıca Pardus hakkında
kararları vereceği çalıştayda tespit edilmiş olan Danışma Kurulu toplanmadan ve kamuoyuna bilgilendirme yapılmadan
TÜBİTAK'ın Pardus'un yeni sürümünde Debian'ı kullanmaya karar vermiş olması ve toplantının kurulun resmi oluşumu açısından
daha erken yapılmamış olması, Pardus topluluğunda şaşkınlıkla karşılandı.[18][19] Ancak TÜBİTAK danışma kurulunu bir daha
toplamadı ve bu kurul işlev kazanamadı.
2012 yılı ilk yarısında Fatih Projesi kapsamında okullara gönderilen etkileşimli tahtalarda Pardus logolu Debian işletim sisteminin
kullanıldığı görüldü. 2012 yılı ikinci yarısında TÜBİTAK yeni geliştiriciler istihdam ederek yeni sürüm hazırlıklarına başladı. 25
Ocak 2013'te Debian tabanlı ilk kararlı Pardus sürümü "Pardus 2013 Anadolu Parsı" adı ile yayınlandı. Böylece Pardus projesi
kapsamında 2012 yılına kadar geliştirilmiş olan Pardus'a özgü PİSİ paket yönetim sistemi, ÇOMAR yapılandırma yöneticisi,
YALI kurulum aracı, Müdür açılış sistemi, Kaptan ilk ayar sihirbazı ve diğer irili ufaklı tüm projeler terk edilerek tamamen
Debian tabanına geçilmiş oldu. Ayrıca 2013 yılının ilk aylarında Tübitak geliştiricilerinin üye olduğu, destek kanalı olarak tanıdığı
ve onayladığı topluluk sitesi parduslinux.org (http://pardus.net.tr) açıldı.
Terk edilen Pardus projeleri
2013 yılında yayınlanan Pardus 2013 sürümü ile beraber Debian tabanına geçilmiştir. Debian tabanına geçilmeden önce Pardus
projesi kapsamında üretilen belli başlı özgün projeler aşağıda listelenmiştir. Bu projeler ile ilgili teknik dokümanlara
developer.pardus.org.tr (http://developer.pardus.org.tr/projects/index.html) adresinden ulaşabilir.
Sistemin düzgün çalışması için gerekli olan donanım, açılış, ağ, kullanıcı, zaman, görüntü gibi ayarların mümkün olduğu kadar otomatik bir
biçimde yapılmasını sağlayan yapılandırma yönetim sistemi.
ÇOMAR
PİSİ
Python dilinde yazılmış bir paket yönetim sistemi. Bağımlılıkları takip ederek paket inşa etme, kurma, kaldırma, yükseltme ve benzeri
işlevleri yerine getirir. Kullanıcılar için bir grafiksel arayüz ve kapsamlı bir komut satırı arayüzü içerir.
YALI
Pardus'un bilgisayara kurulmasını sağlayan grafiksel kurulum aracı.
Kaptan
Pardus kurulumu sonrasında kullanıcıyı karşılayarak, masaüstünün kolayca kişiselleştirebilmesini sağlayan bir ilk ayar sihirbazı.
Müdür
Python dilinde yazılmış yeni bir init sistemi. Sistemin açılış sürecini düzenler, hızlı bir şekilde açılışı gerçekleştirir. ÇOMAR ile entegre
çalışır.
Paket Yöneticisi
Pardus paket depolarına bağlanarak kullanıcının yeni paketler kurmasını, yayımlanan güncellemelerin yüklenmesini ve gerek duyulmayan
yazılımların bilgisayardan kaldırılmasını sağlayan PİSİ’nin grafiksel arayüzü.
Kullanıcı Yöneticisi
Bilgisayarı kullanacak kullanıcıların tanımlanması ve kullanıcı yetkilerinin detaylı bir şekilde ayarlanabilmesini sağlar.
Güvenlik Duvarı Yöneticisi
Bilgisayara gelen ya da giden bağlantılara engelleme/izin verme, yerel ağdan internet paylaşımını engeleme/izin verme gibi kontrollerin
yapılabilmesini sağlar.
Açılış Yöneticisi
Bilgisayar açılışında ekrana gelen işletim sistemi seçme menüsünü düzenlemeyi sağlar.
Disk Yöneticisi
Disk bölümlerinin bağlanması ve disk bölümlerinin kullanımı ile ilgili ayarlamaların yapılabilmesini sağlar.
Geçmiş Yöneticisi
Paket kurma/güncelleme/kaldırma işlemlerinin kayıtlarını tutarak, kullanıcının bir paket kurma, güncelleme ya da kaldırma işlemi sonrasında
herhangi bir sorun yaşanması halinde belirli bir tarihe geri dönebilmesini sağlar.
Servis Yöneticisi
Sistemdeki tüm servisleri listeleyerek kullanıcının istediği servisleri kolayca açmasını ya da kapatmasını sağlar.
Zemberek entegrasyonu
Açık kodlu doğal dil işleme kütüphanesi olan Zemberek yazılımının Pardus için genel yazım denetimi desteği vermesini sağlar. Böylece tüm
masaüstünde (örneğin kullanıcı e-posta programını, kelime işlemci programını kullanırken, web sayfalarında bir ileti yazarken, vb.) Türkçe
yazım denetimi sağlanmaktadır.
Pardusman
Pardus paket depolarında seçilen paketlerin kullanılarak otomatikman bir Pardus ISO dosya oluşturulmasını sağlar.
Ekran ayarları
Ekran kartı sürücüsü ve monitör ile ilgili tüm ayarlarının yapılması sağlayan arayüz.
Panda
Kullanıcıların NVIDIA ve ATI ekran kartları için açık kaynak kodlu ya da sahipli sürücülerden biri seçerek kullanabilmesini sağlar.
PTSP
Tulliana, Milky
Pardus
YALI
aracından
görüntü
Pardus'a özgü simge setleri. Bkz. Tulliana (http://kde-look.org/content/show.php?content=38757), Milky (http://kde-look.org/content/show.ph
p/Milky?content=133124)
2009'da Pardus
2011'de Pardus
2011'de Pardus
2011'de Pisi logosu
kurulum Paket Yöneticisi
Kaptan
Servis Yöneticisi
bir
sihirbazından
bir
görüntü
Kaptan logosu
Sürümler
Pardus'un, Pardus 2013 sürümünden itibaren Kurumsal, Sunucu ve Fatih sürümü olmak üzere 3 ayrı sürümü
bulunmaktadır. Kurumsal sürüm, kurum ve kuruluşların ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Fatih
sürümü ise FATİH Projesindeki akıllı tahtalarda kullanmak üzere hazırlanmıştır.
Renkler ve anlamları
Ana sürümler
Ara sürümler
Desteği sona ermiş
Desteği devam ediyor
Pardus 2013 sürümü öncesindeki dönemde ise; bireysel kullanıcılara yönelik "2000 serisi sürümler" ile
kurumsal kullanıcılara yönelik "Pardus Kurumsal" sürümleri adı altında iki farklı sürümü yayınlanmıştır.
PİSİ tabanlı sürümler
Sürüm
Pardus 1.0
Kod adı
Çıkış tarihi
Destek
Önemli gelişmeler
---
27 Aralık 2005
Yok
PİSİ, ÇOMAR, YALI, Kaptan, TASMA gibi araçların ilk
sürümleri yayınlandı.
Pardus 2007
---
31 Aralık 2006
Yok
Pardus açılış sisteminden sorumlu Müdür yeniden yazılarak
açılış ve kapanış süresi önemli ölçüde kısaltıldı.
Pardus Güvenlik Duvarı Yöneticisi sisteme eklendi.
NTFS disklere yazma desteği eklendi.
Açılışta başlatılan sunucu ve servislerin kolayca
yönetilebilmesi için bir Servis Yöneticisi programı yazılarak
sisteme eklendi.
LZMA sıkıştırma algoritması ile Pisi paketlerinde ortalama
%30'a varan bir yer kazancı oldu. Bu sayede son kullanıcının
indireceği yazılımların boyutu küçültüldü.
Pardus'a özgü Tulliana simge seti geliştirilerek masaüstü ve
diğer uygulamalarda Tulliana2 adlı simge seti kullanıldı.
Pardus Kurumsal
1
---
2007
Yok
İlk kurumsal sürüm
Pardus 2007.1
Felis chaus
(Sazlık kedisi)
16 Mart 2007
Yok
Paket Yöneticisi'ne büyük/küçük harf duyarlılığı olmaksızın
arama yapabilme özelliği eklendi, ayrıca paketler hakkında
özet açıklama bilgisi eklendi. Depo güuncellemeleri ve arama
işlevlerinde %40’a varan hız artışı sağlandı.
Ağ yöneticisine WPA desteği eklendi.
Pardus 2007.2
Caracal caracal
(Karakulak)
11 Temmuz
2007
Yok
Yeni Açılış Yöneticisi aracı ile, önceleri komut satırı üzerinden
yapılabilen açılış menüsü düzenleme işlemleri artık arayüz
üzerinden yapılabiliyor.
Ağ yöneticisine PEAP-MSCHAPv2 desteği eklendi.
Yok
YALI, artık kurulumdan önce tüm gerekli bilgileri soruyor sonra
kuruluma başlıyor. Ayrıca YALI, Pardus'un hangi sabit diske
kurulacağını ve bu sabit diskin açılabilir olup olmadığını
belirleyebiliyor.
Ağ yöneticisine, mevcut profilde bulunan ağları otomatik olarak
algılayabilme ve otomatik olarak o profile geçiş yapabilme
özelliği eklendi, ayrıca artık bağlantı bilgileri sistem çekmecesi
üzerinden güncel olarak takip edilebiliyor.
Pardus 2007.3
Lynx lynx
(Vaşak)
19 Kasım 2007
---
27 Haziran
2008
Yok
Kullanıcı Yöneticisi'nde yetki denetim sistemi geliştirildi artık
tüm kullanıcıların yetkilerini detaylı bir şekilde
düzenlenlenebiliyor, Pardus'un parola sorma ve yetkilendirme
davranışını kolayca özelleştirilebiliyor.
Pisi'ye geçmiş yönetimi desteği eklendi. Yeni Geçmiş
Yöneticisi aracı ile sisteme kurulan eski paketlere dönmek,
sistemin o anki anlık görüntüsünü kaydetmek ve bu görüntüler
arasında geçiş yapabilmek mümkün.
Kullanıcıların monitör ve ekran kartı ayarlarını yapabilmelerini
sağlayan Görüntü Yöneticisi yazılımı sisteme eklendi.
Otomatik yazıcı tanıtma özelliği eklendi.
ÇOMAR, Müdür, dbus altyapısı kullanılarak tamamen yeniden
yazıldı.
Pardus 2008.1
Hyaena hyaena
(Çizgili sırtlan)
15 Eylül 2008
Yok
Kablosuz ağlar için Ad-Hoc ve 802.1x desteği getirildi.
KDE3 ve KDE4 tabanlı iki ayrı canlı CD yayımlandı.
Pardus 2008.2
Canis aureus
(Altın çakal)
30 Ocak 2009
Yok
Paket Yöneticisi'ne delta paket ve ters bağımlılık güncelleme
desteği getirildi.
Paket Yöneticisi'ne hatalı indirilen paketlerin tekrar
indirilebilmesi desteği eklendi.
17 Temmuz
2009
Yok
Pardus 2008
Pardus 2009
---
Masaüstünde KDE 3 yerine yeni nesil KDE 4 masaüstü
ortamına geçildi.
Geliştirilen önbellek sistemi ile Paket Yöneticisi ve PiSi artık
çok daha hızlı çalışıyor. PiSi'nin paketleme sisteminde yapılan
iyileştirmelerle artık paketler ortalama %20 daha küçük.
Delta paket desteği artık öntanımlı olarak açık geliyor. Delta
paket desteği sayesinde artık güncellemelerde bir paketin
tümü değil sadece değişen kısmı güncellenecek, böylece
güncellemelerin boyutu küçülecek ve güncelleme süresi
kısalacak.
Yalı ve PiSi'de yapılan iyileştirmeler ile Pardus kurulumu
yaklaşık olarak 2 kat hızlandı.
Yalı'ya sistem kurtarma özelliği eklendi. Pardus yüklü bir
sistemde yapılan son güncellemeleri geri almak, silinen
önyükleyiciyi tekrar yüklemek vb. kurtarma ve sorun giderme
işlemleri artık yeni Yalı ile yapılabiliyor.
Ağların ve servislerin masaüstünden kontrol edilebilmesini
sağlayan Ağ Plasma Programcığı ve Servis Plasma
Programcığı öntanımlı olarak kurulu geliyor.
Yeni Pardus aracı Sistem Yöneticisi ile artık sistem genelinde
klavye haritası, sistem dili, zaman dilimi gibi temel ayarları
daha rahat yapılabiliyor.
Önceki sürümlerde denetim merkezi olarak kullanılan TASMA,
yerini KDE 4’ün System Settings yazılımına Pardus'a özgü
yönetim araçlarının eklenmesiyle oluşturulan Sistem Ayarları
aracına devretti.
Ekran kartı ve monitör ayarları için kullanılan Görüntü
Yöneticisi yazılımı, yerini Sistem Ayarları içinde bulunan Ekran
ayarları modülüne bıraktı.
Ext3 dosya sistemi yerine yeni nesil Ext dosya sistemi olan
Ext4, Pardus 2009 ile birlikte öntanımlı olarak geliyor. Ayrıca
Yalı kurulum ekranında kullanmak isteyen kullanıcılar için
XFS, ReiserFS ve deneysel Btrfs gibi dosya sistemleri de ana
sistem bölümü olarak seçilebiliyor.
Masaüstü ve diğer uygulamalarda yaklaşık bin simgeden
oluşan Pardus'a özgü yeni Milky simge seti kullanılıyor.
Pardus 2009.1
Pardus 2009.2
Anthropoides
virgo
(Telli turna)
Geronticus
eremita
(Kelaynak)
15 Ocak 2010
3 Haziran 2010
Yok
Pardus ISO kalıplarına melez (hibrid) kalıp özelliği eklendi.
Böylece Pardus ISO kalıplarını CD’ye basma zorunluluğu
ortadan kalktı. Artık Pardus ISO dosyası, CD'nin yanı sıra
DVD, USB bellek gibi ortamlara da yazılabiliyor.
Yok
KDE'nin KRunner yazılımı ile bütünleşik çalışan plasmarunner-pisi sayesinde artık KRunner aracı açılıp sistemde
kurulu olmayan fakat Pardus depolarındaki bir paket
tarafından sağlanan bir program adı yazıldığında, söz konusu
yazılımın hangi paket içinde yer aldığını belirten bir girdi
görünüyor. Bu girdi seçilerek ilgili paket otomatik olarak
yüklenebiliyor.
Pardus'un hem kurulan hem de çalışan sürümleri, standart
CD'lere sığamayacak kadar büyük olduğu için optik sürücü
olarak artık DVD kullanılıyor.
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin yürüttüğü proje
kapsamında Pardus'a 64 bit mimari desteği eklendi. Kurulan
DVD ve Çalışan DVD'nin 32 bit ve 64 bit mimarili işlemcilere
yönelik, ayrı ayrı sürümleri yayımlandı.
YALI artık LVM/RAID ve UUID desteği sunuyor.
Kaptan ile artık, simge seti belirlenebiliyor. Ayrıca istenirse
Kaptan, web kamerası aracılığıyla kullanıcının fotoğrafını
çekip KDE içinde kullanıcı resmi olarak ayarlayabiliyor.
OpenOffice.org yerine, The Document Foundation tarafından
OpenOffice.org temel alınarak geliştirilen açık kaynak kodlu
LibreOffice öntanımlı ofis seti olarak yüklü geliyor.
Kullanıcılar Paket Yöneticisi'ndeki paketleri oylayabiliyor ve
ekran görüntülerine bakarak tercih yapabiliyor. Ayrıca Paket
Yöneticisi'nin sistem çekmecesi entegrasyonu iyileştirildi.
Sistem Ayarları'na eklenen Panda isimli yeni Pardus aracı
sayesinde, kullanıcılar NVIDIA ve ATI ekran kartları için açık
kaynak kodlu ya da sahipli sürücülerden birini seçebiliyor.
Öntanımlı ağ yöneticisi olarak GNOME NetworkManager'a
geçildi. Artık HSPA/CDMA/VPN ağları da destekleniyor.
Amarok yerine, onun 1.4 sürümü temel alınarak hazırlanan
platform bağımsız müzik çalar Clementine kurulu geliyor.
Pardus 2009 ile gelen "Sistem Yöneticisi" aracı kaldırıldı.
Pardus 2011
---
20 Ocak 2011
Yok
Pardus Kurumsal
2
---
16 Şubat 2011
Bilinmiyor
Pardus'un bireysel sürümlerinden Pardus 2011'deki gelişme
ve iyileştirmelerin tamamına yakını Kurumsal 2 sürümünde de
yer alıyor. Bunlara ek olarak;
Lider-Ahenk gibi ölçeklenebilir merkezi yönetim araçları
bulunuyor, sunucu-istemci mimarisi(PTSP) destekleniyor.
Masaüstü ortamı olarak KDE‘nin kararlılık ve güvenilirlik
açısından kendini ispatlamış olan önceki nesil KDE 3.5.10
sürümü kullanıldı.
Üç yıl için planlanan uzun dönem destek (LTS) garantisi
sunuldu.
Pardus 2011.1
Dama dama
(Alageyik)
12 Temmuz
2011
Yok
YALI'ya Sistem Kurtarma menüsü yeniden eklendi.
Çıkarılabilir USB bellekleri daha kolay biçimlendirmek için
hazırlanan QuickFormat görüntülere eklendi.
Pardus 2011.2
Cervus elaphus
(Kızıl geyik)
19 Eylül 2011
Yok
NetworkManager, ModemManager altyapıları güncellenerek
çeşitli bağlantı problemleri giderildi.
Debian tabanlı sürümler
Sürüm
Pardus 2013
Kurumsal 5
Pardus 17.0
Kod adı
Çıkış Tarihi
Destek
Notlar
Anadolu Parsı
12 Nisan 2015
Yok
Debian tabanlı ilk sürüm. Debian'ın x nolu sürümü temel
alındı.
Kurumsal kullanıcılar, KOBİ'ler ve öğrenciler hedef
alınarak hazırlandı.
Yok
Debian tabanlı sürüm. Sürüm notları yayınlandı. (http://ww
w.pardus.org.tr/web/guest/kurumsal_5_surum_notlari)
Kurumsal kullanıcılar, KOBİ'ler ve öğrenciler hedef
alınarak hazırlandı.
Kurumsal eğitimler ile kullanımı yaygınlaştırıldı.(Kurumsal
eğitimler (http://www.pardus.org.tr/pardus-egitimleri))
Var
Sürüm notları yayınlandı (http://www.pardus.org.tr/pardus
17-surum-notlari/).
Kurulum kılavuzu yayınlandı (http://www.pardus.org.tr/wpcontent/uploads/2017/07/pardus17-kurulum-kilavuzu.pdf).
Debian Stretch (https://wiki.debian.org/DebianStretch)
temel alındı.
Son kullanıcının karşılaştığı birçok grafiksel arayüzdeki
kullanım senaryosu sorunları giderildi.
Birçok sistem performansını etkileyen paket
güncelleştirmesi ve optimizasyonu yapıldı.
300 ün üzerinde paketi ve yamasını içeren güvenlik
güncelleştirmeleri sisteme eklendi.
Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 60.3.0 a
güncellendi.
Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu
60.2.1 e güncellendi.
Öntanımlı media oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.3 e
güncellendi.
Öntanımlı ofis doküman uygulaması Libreoffice
versiyonu 6.1.3 e güncellendi.
Yalın Sunucu sürümünde openssh-server öntanımlı
olarak yüklü gelmesi sağlandı.
İnternet ortamı olmayan kurulum senaryolarında, kurulum
sonrası kaynak listesi bozukluğu giderildi.
Açılış ekranı öntanımlı arka planı değiştirildi.
Anadolu Parsı
onyedi
3 Temmuz 2017
Pardus 17.4
onyedi
3 Kasım 2018
Var
Pardus 17.5
onyedi
3 Mart 2019
Var
Son kullanıcının karşılaştığı birçok grafiksel arayüzdeki
kullanım senaryosu sorunları giderildi.
Birçok sistem performansını etkileyen paket
güncelleştirmesi ve optimizasyonu yapıldı.
200 ün üzerinde paketi ve yamasını içeren güvenlik
güncelleştirmeleri sisteme eklendi.
Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 60.5.1 ‘e
güncellendi.
Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu 60.5.1
‘e güncellendi.
Öntanımlı media oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.6 ‘ya
güncellendi.
Öntanımlı ofis döküman uygulaması Libreoffice versiyonu
6.1.5.1 ‘e güncellendi.
Öntanımlı uygulama mağazası pardus-store versiyonu
0.3.1~beta4‘e güncellendi ve içerik yönetimi uzaktan
güncelleme almaksızın dinamik olarak * düzenlenebilir
hale getirildi.
Öntanımlı giriş ekranı kabuğu lightdm-gtk-greeter ve arka
uçta kullanıcı yönetimi sistemleri ile haberleşen sssd de
bulunan hatalar düzeltildi ve ldap merkezi kullanıcı
yönetimi sistemi ile hatasız çalışabilir hale getirildi.
Canlı açılan sistem üzerinden yükleme işlemi terk edildi
ve sadece kurulum ortamının açılarak yüklenebilmesi
tercihi sabit kılındı.
Uzun vade destek verilecek olan disk kalıplarındaki
isimlendirmelere LTS etiketi yerleştirildi.
Pardus un türemiş olduğu debian dan farkının canlı olarak
gözlemlenebileceği paket takipçisi 11.03.2019 tarihinde
tracker.pardus.org.tr adresinden yayına alınacaktır.
Pardus 19.0
Pardus 19.1
ondokuz
ondokuz
3 Ağustos 2019
20 Kasım 2019
Var
Sürüm notları yayınlandı (https://pardus.org.tr/pardus-suru
m-notlari-19-0).
Kurulum kılavuzu yayınlandı (https://pardus.org.tr/pardus19-kurulum-kilavuzu).
Var
Güncelleme bildirim deskteği Xfce ve Gnome sürümlerine
eklendi.
Pinta ve GIMP resim düzenleyici uygulaması Xfce ve
Gnome sürümlerinde yüklü halde gelecektir.
Gnome arayüzünde iyileştirmeler yapıldı.
Pardus Mazağa uygulamasında iyileştirmeler yapıldı.
Kurulu sisteme 200 ‘ün üzerinde paket ve yama içeren
güncelleştirmeler getirilmiştir.
Depoda 2000 ‘in üzerinde paket güncellenmiştir.
Öntanımlı internet tarayıcısı Firefox versiyonu 68.2 a
güncellendi.
Öntanımlı e-posta istemcisi Thunderbird versiyonu
68.2.2 e güncellendi.
Öntanımlı media oynatıcısı olan VLC versiyonu 3.0.8 e
güncellendi.
Öntanımlı ofis döküman uygulaması Libreoffice
versiyonu 6.1.5 e güncellendi
Sosyal etkinlikler ve katılımlar
Google Summer of Code
Pardus, Google'ın öğrencilerle staj ve kendini geliştirme imkânı ile tasarılara geliştirici ve katkı sağlamayı amaçladığı açık kaynak
tasarısı Google Summer of Code'a 2008 ve 2009 olmak üzere iki kere katılmıştır. Bu organizasyona ilk katılan Türk tasarısı Pardus
olmuştur.
CeBIT Eurasia Bilişim Fuarı
Bazı dönemlerde Pardus hakkındaki gelişmeleri halka duyurmak ve tasarıya olan ilgiyi arttırmak amacıyla CeBIT Eurasia Bilişim
Fuarı'na katılım sağlanmaktadır. 2006, 2008, 2009, 2010, 2011,2013 ve 2014 fuarlarında Pardus standı kurulmuştur.
ICT SUMMIT NOW BİLİŞİM ZİRVESİ'14
2014 yılında bu etkinlikte yer alınmıştır.
BİLİŞİM’2014 TBD 31. Ulusal Bilişim Kurultayı ve CITEX’2014 Ankara Bilişim Fuarı
Bu etkinliğe Gümüş sponsorluk ile katkıda bulunulmuş ve Pardus standı kurulmuştur.
Galeri
Pardus 19.1
Pardus 2017
Pardus
Takipçisi
Pardus 2007.1
Pardus 2007.2
Pardus 2008.2
Paket Pardus 2013
Pardus 2011.2
Ayrıca bakınız
Pisi Linux
Linux
Özgür yazılım
Türkiye'de özgür yazılımın geçmişi
Ubuntu
Debian
Fedora
Mageia
Özgürlük İçin
Dış bağlantılar
pardus.org.tr (https://www.pardus.org.tr/) : Pardus
Yabancı dillerde bazı Pardus incelemeleri
projesinin resmi ağ sayfası
Özgürlükİçin (http://www.ozgurlukicin.org) : Eski
Pardus 2013: LinuxUser (http://www.linuxuser.co.uk/re
topluluk sitesi
views/pardus-2013-review-the-mighty-have-fallen),
Blogspot (http://dasublogbyprashanth.blogspot.com/20
DistroWatch (https://distrowatch.com/table.php?distribu
13/03/review-pardus-2013-kde.html)
tion=pardus) : DistroWatch'da Pardus sayfası
Pardus 2011: LinuxBSDos (http://www.linuxbsdos.co
m/2011/09/28/pardus-2011-2-review/), LinuxBSDos (ht
tp://www.linuxbsdos.com/2011/07/19/pardus-2011-1-re
view/), DistroWatch (http://distrowatch.com/weekly.ph
p?issue=20110425#feature), Dedoimedo (http://www.d
edoimedo.com/computers/pardus-2011.html), Blogspot
(http://cristalinux.blogspot.com/2011/02/pardus-2011-r
eview.html), LinuxBSDos (http://www.linuxbsdos.com/2
011/01/25/pardus-2011-review/)
Pardus 2009: LinuxBSDos (http://www.linuxbsdos.co
m/2010/06/13/pardus-2009-2-review/), Blogspot (http://
cristalinux.blogspot.com/2010/06/final-review-pardus-2
0092.html), Wordpress (http://distrocheck.wordpress.c
om/2010/02/04/pardus-2009-1-review/), LinuxBSDos
(http://www.linuxbsdos.com/2010/02/01/pardus-2009-1
-review/), DistroWatch (http://distrowatch.com/weekly.p
hp?issue=20090810#feature), IT Lure (http://www.itlur
e.com/2009/07/distro-hoppin-pardus-linux-2009.html)
Pardus 2008: Linux.com (http://archive09.linux.com/art
icles/144002), Fosswire (http://fosswire.com/post/2008/
07/pardus-2008-review/), Junauza (http://www.junauza.
com/2008/07/theres-something-about-pardus-2008.ht
ml), Wordpress (http://celettu.wordpress.com/2008/07/
02/pardus-2008/)
Pardus 2007: Junauza (http://www.junauza.com/2008/
03/theres-something-about-pardus.html), Linux.com (ht
tp://archive09.linux.com/articles/122576), Seopher.com
(http://www.seopher.com/articles/review_pardus_linux_
2007_1), DistroWatch (http://distrowatch.com/weekly.p
hp?issue=20070115#review)
Kaynakça
1. ^ a b c d e f g h i "Pardus'un resmi sitesinde "Hakkında"
bölümü" (http://www.pardus.org.tr/eng/about). 27
Temmuz 2011 tarihinde kaynağından Arşivlendi (http
s://web.archive.org/web/20110727235222/http://www.p
ardus.org.tr/eng/about). Erişim tarihi: 27 Temmuz
2011.
2. ^ a b Necdet Yücel'in " What about Pardus?" başlıklı
yazısı (http://www.nyucel.com/2012/08/what-about-par
dus.html)
3. ^ "Eski proje yöneticisinin 2007-2011 yılları
değerlendirmesi" (http://blog.erkantekman.org/2012/0
7/03/pardusun-makus-tarihi-2007-2011/). 11 Eylül
2014 tarihinde kaynağından Arşivlendi (https://web.arc
hive.org/web/20140911011319/http://blog.erkantekma
n.org/2012/07/03/pardusun-makus-tarihi-2007-2011/).
Erişim tarihi: 4 Temmuz 2012.
4. ^ "Yeniden yapılanma döneminde yazılmış bir günlük
yazısı" (http://armuting.blogspot.com/2011/12/sona-myaklasyoruz.html). 5 Mart 2016 tarihinde kaynağından
Arşivlendi (https://web.archive.org/web/201603050625
23/http://armuting.blogspot.com/2011/12/sona-m-yakla
syoruz.html). Erişim tarihi: 11 Nisan 2012.
5. ^ Pardus e-posta listelerinde 2011 sürümü desteğinin
sona erdiğine ilişkin duyuru (http://lists.pardus.org.tr/ge
listirici/2012-January/057195.html)
6. ^ "Pardus'un yarını çalıştayı duyurusu" (http://www.par
dus.org.tr/pardusun-yarini-calistayi/). 7 Ağustos 2012
tarihinde kaynağından Arşivlendi (https://web.archive.o
rg/web/20120807225927/http://www.pardus.org.tr/pard
usun-yarini-calistayi/). Erişim tarihi: 11 Nisan 2012.
7. ^ "Pardus'un yarını çalıştayı sonuç metni" (http://www.
pardus.org.tr/pardusun-yarini-calistayi-sonuc-metni/).
14 Ekim 2012 tarihinde kaynağından Arşivlendi (http
s://web.archive.org/web/20121014192429/http://www.p
ardus.org.tr/pardusun-yarini-calistayi-sonuc-metni/).
Erişim tarihi: 11 Nisan 2012.
8. ^ "İlk Pardus, Topluluk Temsilcisi Seçim sonucu forum
duyurusu" (http://www.pardus-linux.org/haberler/2012/
05/pardus-topluluk-temsilcisi-sezai-yeniay). 30 Aralık
2012 tarihinde kaynağından Arşivlendi (https://web.arc
hive.org/web/20121230180847/http://www.pardus-linu
x.org/haberler/2012/05/pardus-topluluk-temsilcisi-sezai
-yeniay). Erişim tarihi: 1 Haziran 2012.
9. ^ "Katılımcı Necdet YÜCEL'in çalıştay hakkındaki
günlük yazısı" (http://nyucel.blogspot.com/2012/03/par
dusun-yarn-calstaynn-ardndan-1.html). 22 Kasım 2012
tarihinde kaynağından Arşivlendi (https://web.archive.o
rg/web/20121122192357/http://nyucel.blogspot.com/2
012/03/pardusun-yarn-calstaynn-ardndan-1.html).
Erişim tarihi: 11 Nisan 2012.
10. ^ "Basın toplantısı hakkında Habertürk'ün haberi" (htt
p://ekonomi.haberturk.com/yazarlar/selin-kunt-zengin/
752137-anadolu-parsi-kukremeye-hazirlaniyor). 3
Ağustos 2014 tarihinde kaynağından Arşivlendi (http
s://web.archive.org/web/20140803044345/http://ekono
mi.haberturk.com/yazarlar/selin-kunt-zengin/752137-a
nadolu-parsi-kukremeye-hazirlaniyor). Erişim tarihi:
2 Temmuz 2012.
11. ^ "Basın toplantısı hakkında Haberler.com'un haberi"
(http://www.haberler.com/milli-isletim-sistemi-pardus-ta
bana-yayilacak-3718875-haberi/). 10 Mart 2016
tarihinde kaynağından Arşivlendi (https://web.archive.o
rg/web/20160310101757/http://www.haberler.com/milli
-isletim-sistemi-pardus-tabana-yayilacak-3718875-hab
eri/). Erişim tarihi: 2 Temmuz 2012.
12. ^ "Eski proje yöneticisinin basın toplantısı hakkındaki
günlük yazısı" (http://blog.erkantekman.org/2012/06/2
0/du-bakali/). 5 Ekim 2014 tarihinde kaynağından
Arşivlendi (https://web.archive.org/web/201410051512
03/http://blog.erkantekman.org/2012/06/20/du-bakali/).
Erişim tarihi: 2 Temmuz 2012.
13. ^ "Bir kullanıcının basın toplantısı hakkındaki günlük
yazısı" (http://armuting.blogspot.com/2012/06/tubitaknvaat-dolu-pardus-toplantsnn.html). 22 Haziran 2012
tarihinde kaynağından Arşivlendi (https://web.archive.o
rg/web/20120622053808/http://armuting.blogspot.com/
2012/06/tubitakn-vaat-dolu-pardus-toplantsnn.html).
Erişim tarihi: 2 Temmuz 2012.
14. ^ "Bir okuldaki akıllı tahta konusunda yazılan bir forum
mesajı" (http://www.ozgurlukicin.org/forum/haberler/24
628/?page=3). 7 Nisan 2016 tarihinde kaynağından
Arşivlendi (https://web.archive.org/web/201604070437
21/http://ozgurlukicin.org/forum/haberler/24628/?page
=3). Erişim tarihi: 2 Temmuz 2012.
15. ^ "Necdet Yücel'in "Etkileşimli tahtalarda Pardus
18. ^ "Üniversite temsilcisinin ilk danışma kurulu toplantısı
logolu Debian var" yazısı" (http://nyucel.blogspot.com/
hakkındaki günlük yazısı" (http://nyucel.blogspot.com/
2012/06/etkilesimli-tahtalarda-pardus-logolu.html). 22
2012/07/pardus-dansma-kurulu-ilk-toplants.html). 22
Kasım 2012 tarihinde kaynağından Arşivlendi (https://
Kasım 2012 tarihinde kaynağından Arşivlendi (https://
web.archive.org/web/20121122192336/http://nyucel.bl
web.archive.org/web/20121122192340/http://nyucel.bl
ogspot.com/2012/06/etkilesimli-tahtalarda-pardus-logol
ogspot.com/2012/07/pardus-dansma-kurulu-ilk-toplant
u.html). Erişim tarihi: 2 Temmuz 2012.
s.html). Erişim tarihi: 2 Temmuz 2012.
16. ^ "CEBİT 2011'de Pardus çalıştırılan bir akıllı tahtanın 19. ^ "Kullanıcı temsilcisinin ilk danışma kurulu toplantısı
sunumu" (https://www.youtube.com/watch?v=55vgRIc
hakkındaki günlük yazısı" (http://sezaiyeniay.wordpres
1djQ). 20 Aralık 2015 tarihinde kaynağından Arşivlendi
s.com/2012/07/01/pardus-danisma-kurulunun-ardinda
(https://web.archive.org/web/20151220145818/https://
n/). 3 Nisan 2016 tarihinde kaynağından Arşivlendi (htt
www.youtube.com/watch?v=55vgRIc1djQ). Erişim
ps://web.archive.org/web/20160403203334/https://sez
tarihi: 2 Temmuz 2012.
aiyeniay.wordpress.com/2012/07/01/pardus-danisma-k
urulunun-ardindan/). Erişim tarihi: 2 Temmuz 2012.
17. ^ "Göç ortağı temsilcisinin ilk danışma kurulu toplantısı
hakkındaki günlük yazısı" (http://zzz.fisek.com.tr/seyirdefteri/pardus-dagitimi-bitti-yeni-bir-dagitim-basliyor/).
26 Nisan 2016 tarihinde kaynağından Arşivlendi (http
s://web.archive.org/web/20160426044117/http://zzz.fis
ek.com.tr/seyir-defteri/pardus-dagitimi-bitti-yeni-bir-dag
itim-basliyor/). Erişim tarihi: 2 Temmuz 2012.
G · T · D (https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eablon:Pardus&action=edit)
Pardus 1.0
Sürümler
Kurumsal sürümler
İlgili tasarılar
Diğer
Pardus 1.1
Pardus 2007
Pardus 2007.1 · Pardus 2007.2 ·
Pardus 2007.3
Pardus 2008
Pardus 2008.1 · Pardus 2008.2
Pardus 2009
Pardus 2009.1 · Pardus 2009.2
Pardus 2011
Pardus 2011.1 · Pardus 2011.2
Pardus Kurumsal 1 · Pardus Kurumsal 2
Ağ Yöneticisi · Çomar · Kaptan · Müdür ·
PiSi Paket Yöneticisi · TASMA · YALI · Zemberek
TÜBİTAK · Çomak · KDE · Özgürlük İçin · Linux
G · T · D (https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eablon:Linux&action=edit)
Linux
Dağıtım
GNU
Pencere yöneticisi
Kullanıcı arayüzü
Uygulamalar
Kişiler
Basın Yayın
Pardus
Linux
Linux Vakfı · Linus Yasası · Benimsenme · Windows ile karşılaştırma · Eleştiri · Tarihçesi ·
Çekirdek (çekirdek isimleri · desteklediği yapılar) · Linux-libre · Tux
Linux dağıtımları · Genel karşılaştırma · Paket biçimleri
Özgür Yazılım Vakfı · GNU · GNU Genel Kamu Lisansı · GNU/Linux adlandırma tartışması ·
GNU paketleri · GNU Tasarısı
X Window Manager · AfterStep · Blackbox · CTWM · Enlightenment · FVWM · Hackedbox ·
IceWM · Metisse · OLVWM · PLWM · PWM · Sawfish · vtwm · wm2 · wmx · Xmonad
Komut satırı · Grafiksel kullanıcı arayüzü · KDE · GNOME · Xfce · Unity · LXDE
Masaüstü · Gömülü · Oyunlar · LAMP · Thin client
Jono Bacon · Alan Cox · Jon 'Mad Dog' Hall · Benjamin Mako Hill · Greg Kroah-Hartman ·
David S. Miller · Eben Moglen · Andrew Morton · Ian Murdock · Daniel Robbins ·
Mark Shuttleworth · Richard Stallman · Linus Torvalds · Theodore Ts'o · Patrick Volkerding ·
Matt Zimmerman
Free Software Magazine · Linux.com · Linux Format · Linux For You · Linux Gazette ·
Linux Journal · Linux-Magazin · Linux Magazine · Linux Outlaws · LugRadio · LWN.net ·
O3 Magazine · Phoronix
Listeler
Dizge düzenlemesi
ve özellikler
Taşınabilir
Diğer başlıklar
Aygıtlar · Dağıtımlar · RAM'den çalışan dağıtımlar · Ticari yazılımlar
Açılış süreci · Uçbirim · Framebuffer · Çekirdek modülleri
Access Linux Platform · Android · Bada · LiMo Vakfı · Linux Telefon Standartları Forumu ·
MeeGo (Maemo · Moblin) · Mobilinux · Open Handset Alliance · Openmoko · OPhone ·
Open webOS · SHR · Ubuntu Touch
Özgür yazılım etkinlikleri listesi · Linux Belgelendirme Projesi · Linux virüsleri ·
Linux Kullanıcıları Öbeği · Linux Standard Base · Revolution OS · SCO and Linux ·
Tanenbaum–Torvalds debate
G · T · D (https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%9Eablon:T%C3%9CB%C4%B0TAK&action=edit)
TÜBİTAK MAM
Merkez ve Enstitüler
TÜBİTAK BİLGEM
TÜBİTAK
EE · GE · KE · ÇE · ME · YDBE · GMBE
UEKAE · BTE · TBAE · SGE · İLTAREN · YTE · Kamu Sertifikasyon Merkezi
TÜBİTAK SAGE · TÜBİTAK UZAY · TÜBİTAK UME · TÜBİTAK TÜSSİDE · TEKSEB ve TEKNOPARK ·
TÜBİTAK ULAKBİM · TÜBİTAK BUTAL · TÜBİTAK TUG
Yayınlar
Bilim ve Teknik Dergisi · Bilim Çocuk Dergisi · Meraklı Minik Dergisi · BİLGEM Dergisi · TUG Bülten ·
TÜBİTAK Bülten
Ödüller
TÜBİTAK Bilim Ödülleri · TÜBİTAK Hizmet Ödülleri · TÜBİTAK Özel Ödülleri · TÜBİTAK Teşvik Ödülleri ·
TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülleri
Birimler
BTYPDB · TEYDEB · ARDEB · TBAG · SBAG · EEEAG · MAG · ÇAYDAG · TOVAG · SOBAG · SAVTAG ·
KAMAG · MADES · BİDEB
Diğer
RASAT · BİLSAT · Göktürk-2 · TÜBİTAK Marmara
"https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pardus_(işletim_sistemi)&oldid=21802491" adresinden alındı.
Bu sayfa son olarak 23 Mart 2020 tarihinde ve 22.53 saatinde düzenlenmiştir.
Metin Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı altındadır; ek koşullar uygulanabilir. Bu siteyi kullanarak, Kullanım Şartlarını ve Gizlilik
Politikasını kabul etmiş olursunuz.
Vikipedi® (ve Wikipedia®) kâr amacı gütmeyen kuruluş olan Wikimedia Foundation, Inc. tescilli markasıdır.
Download