Uploaded by User6620

3152221

advertisement
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarımı ve Uygulamaları
www.sintef.no
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
1
(08.02.2012)
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarım ve Uygulamaları
Ders Bilgileri
Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Tamer Ölmez
Ders Yardımcıları: Araş. Gör. Berat Doğan (Oda No: 3009)
Araş. Gör. Vedat Taşkın (Oda No: 3005)
Araş. Gör. Zafer İşcan
(Oda No: 3005)
Ders Saatleri:
Çarşamba 13:30 – 17:30
Ders mekânları: Konu anlatımı: Tıp Elektroniği Lab – C / D-1303
Uygulamalar : Tıp Elektroniği Lab - A (3001)
Dersin internet sayfası:
http://web.itu.edu.tr/~bdogan/dersler/tetu1112/tetu.htm
2
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarım ve Uygulamaları
Ders Programı
KONU
Ders ve uygulamalar hakkında bilgilendirme, uygulama gruplarının oluşturulması.
Biyolojik işaretler, dönüştürücüler, tıbbi enstrumantasyon, elektriksel güvenlik ile ilgili
teorik bilgi
Uygulama 1. Dönüştürücüler
ADuC 841 Mikro-denetleyicisinin tanıtımı
Uygulama 2. Mikro-denetleyici yapısı ve kullanımı
Görsel C++ dilinin tanıtımı
Uygulama 3. Yapay olarak üretilen işaretlerin mikrodenetleyici ile alınması, Görsel
C++ dilinde yazılan program ile görüntülenip kaydedilmesi
3
HAFTA
1
2
3
4-5
6
7
8
Uygulama 4. Enstrumantasyon kuvvetlendiricisi ve sağ bacak sürücüsü
9
Tıbbi Cihazlar ile ilgili Genel Bilgiler ???
10
Adaptif , Sayısal Filtreler ve Pan Tompkins Algoritması
Uygulama 5. Sayısal Filtreler ile EKG işleme
11
12
13
Uygulama 6. Gerçek zamanda biyolojik işaretlerin PC’de işlenmesi
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarım ve Uygulamaları
Uygulamalar
1) Dönüştürücüler:
DIGIAC 1750 deney seti üzerindeki çeşitli dönüştürücüler kullanılacaktır.
4
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarım ve Uygulamaları
Uygulamalar
2) Mikro-denetleyici yapısı ve kullanımı:
ADuC 841’e ait ;
-ASM komutlarının,
- zamanlama,
-ADC/DAC
-seri port ve
-kesme birimlerinin kullanımı.
5
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarım ve Uygulamaları
Uygulamalar
ADM
3202
ADuC 841
UART
ADC
Rx
Tx
Analog
Sinyal
6
COMPORT
3) Yapay olarak üretilen işaretlerin mikrodenetleyici ile alınması, Görsel C++ dilinde yazılan
program ile görüntülenip kaydedilmesi
Görsel C++ dili ve mikro-denetleyici ile yapay işaretler üretimi, görüntüleme ve kaydetme.
PC
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarım ve Uygulamaları
Uygulamalar
4) Enstrumantasyon kuvvetlendiricisi ve sağ bacak sürücüsü:
Biyolojik işaretler için enstrumantasyon kuvvetlendiricisi yapılacak ve sağ bacak sürücüsü devresi ile
birlikte kullanılacaktır.
Sağ Bacak Sürücülü EKG devresi (INA118 – www.analog.com)
7
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarım ve Uygulamaları
Uygulamalar
5) Sayısal Filtreler ile EKG işleme
Sayısal filtreler, Pan-Tompkins algoritması ile biyolojik işaretler işlenecektir.
Pan-Tompkins algoritması
8
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarım ve Uygulamaları
Uygulamalar
6) Gerçek zamanda biyolojik işaretlerin PC’de işlenmesi
Gerçek zamanda biyolojik işaretler sayısal ve adaptif süzgeçler kullanılarak bozucu etkilerden
temizlenecektir. EKG işareti üzerinden R tepesi tespit edilecektir.
xn
xnz-1
1
xn-
xnz-1
z-1
2
xn-20
z-1
3
z-1
w2
0
w0
w1
w2
w3
FIR süzgeç yapısı
9
+
yn
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarım ve Uygulamaları
Notlandırma
Uygulamalar: %12 x 6 = %72
Final: %28
Uygulama Notlandırma
% 20 Ön Hazırlık - Deney öncesinde yazılı olarak, her öğrenci tarafından
ayrı ayrı (farklı) hazırlanmalıdır!
% 50 Uygulama - Deney esnasındaki performansa bakılarak, gerektiğinde
sözlü sorularla birlikte değerlendirme yapılacaktır.
% 30 Rapor
10
- Gruptaki herkesin dahil olduğu tek bir rapor en geç 1
hafta içerisinde hazırlanıp, görevli asistanlara teslim
edilecektir.
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarım ve Uygulamaları
Notlandırma ve Kaynaklar
• Aldığınız notlar, dersin internet sayfasında açıklanacaktır.
• En çok 1 uygulamaya gelmeme hakkı
(2 veya daha fazla uygulamaya katılmayanların notu “FF” olarak
değerlendirilecektir.
• Uygulamaların mazereti yapılmayacaktır. Çok önemli bir mazeret nedeniyle
deneye giremeyenler yalnızca ön hazırlık çalışmasından puan alabilecektir.
• Kopya ön çalışmalar ve raporlar “0” puan olarak değerlendirilecektir.
• Ders ve Uygulamalarla ilgili kaynaklar, dersin internet sitesinden elde
edilebilir. Ön hazırlık için, öğrenciler gerekli kaynakları bulmakla
yükümlülerdir.
11
Tıbbi Enstrumantasyon
Tasarım ve Uygulamaları
Gruplar
• En geç 15 Şubat 2012 tarihine kadar isim, numara belirtilerek oluşturulacaktır.
(Bu tarihe kadar herhangi bir grup belirtmeyenler, gruplara rastgele dağıtılır)
12
A
B
C
D
Şahin İncik
040070386
Enes Karav
040070337
Selva Turhaner
040070370
Badral Bayanjargal
040050922
Yunus Özdemir
040070365
Emre Altun
040070345
Yavuz Kabukçu
040070307
Yiğit Yahşi
040070347
Halil Güler
040070366
Ceyhan Başoğlu
040070349
Onur Şahin
040070112
Mehmet Yatkı
040070377
Oğuzhan Koşar
040070334
İsmail Aygün
040080376
İsmail Ulutürk
040080330
Tofiq İsmayılov
040060928
Download