Uploaded by User6046

SEMBOLİZM

advertisement
SEMBOLİZM
(Arthur Rimbaud)
(Cahit Sıtkı Tarancı)
( Edgar Allan Poe)
(Baudelaire)
Sembolizm ( Simgecilik)
 19. yüzyılın sonlarına doğru etkili olmuş bir edebi
akımdır.
 Genelde şiir alanında öne çıkar.
 Oluşmasında Kant,Bergson gibi filozofların görüşleri
etkili olmuştur.
 Natüralizm ve Realizme dolayısıyla da onların
şiirdeki yansıması olan Parnasizme karşı çıkar.
Özellikleri:
 Sanatın sanat için olduğunu savunurlar.
 Eserler anlam olarak çoğunlukla kapalıdır, herkes




kendisine göre bir anlam çıkarabilir.
Şiirde musikiyi savunurlar.
Önceki ölçülerin dışına çıkarak serbest şiir anlayışını
ortaya çıkarmışlardır.
İmgeye ve mecazlara dayalı bir anlatım söz
konusudur.
Hüzün dolu, karamsar bir atmosfer vardır.
Dünya Edebiyatından Temsilcileri:
 Baudelaire
 Mallarme
 Paul Verlaine
 Arthur Rimbaud
 Edgar Allan Poe
Türk Edebiyatından Temsilcileri:
 Ahmet Hamdi Tanpınar
 Cahit Sıtkı Tarancı
 Cenap Şahabettin
 Necip Fazıl Kısakürek
Download