Uploaded by User6046

SEMBOLİZM

advertisement
SEMBOLİZM
(Arthur Rimbaud)
(Cahit Sıtkı Tarancı)
( Edgar Allan Poe)
(Baudelaire)
Sembolizm ( Simgecilik)
 19. yüzyılın sonlarına doğru etkili olmuş bir edebi
akımdır.
 Genelde şiir alanında öne çıkar.
 Oluşmasında Kant,Bergson gibi filozofların görüşleri
etkili olmuştur.
 Natüralizm ve Realizme dolayısıyla da onların
şiirdeki yansıması olan Parnasizme karşı çıkar.
Özellikleri:
 Sanatın sanat için olduğunu savunurlar.
 Eserler anlam olarak çoğunlukla kapalıdır, herkes




kendisine göre bir anlam çıkarabilir.
Şiirde musikiyi savunurlar.
Önceki ölçülerin dışına çıkarak serbest şiir anlayışını
ortaya çıkarmışlardır.
İmgeye ve mecazlara dayalı bir anlatım söz
konusudur.
Hüzün dolu, karamsar bir atmosfer vardır.
Dünya Edebiyatından Temsilcileri:
 Baudelaire
 Mallarme
 Paul Verlaine
 Arthur Rimbaud
 Edgar Allan Poe
Türk Edebiyatından Temsilcileri:
 Ahmet Hamdi Tanpınar
 Cahit Sıtkı Tarancı
 Cenap Şahabettin
 Necip Fazıl Kısakürek
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards