Uploaded by onoks35

31.03.2020-HBO Yenilenebilir-Enerji-Kaynaklarž

advertisement
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ ELEKTRİK
ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN
KANUN’DA DEĞİŞİKLİK
AMENDMENTS TO THE LAW ON THE UTILIZATION OF
RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR THE PURPOSE OF
GENERATING ELECTRICAL ENERGY
26 Mart 2020 tarihli ve 31080 (Mükerrer) sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanun’un
26. ve 27. maddeleri uyarınca 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına
İlişkin Kanun’da (“YEK Kanunu”) değişiklikler yapılmıştır.
Articles 26 and 27 of Law No. 7226, published in the Official
Gazette dated 26 March 2020 and numbered 31080 (bis),
made certain amendments to the Law on the Utilization of
Renewable Energy Sources for the Purpose of Generating
Electrical Energy No. 5346 (“RES Law”).
YEK Kanunu’nda yapılan bu değişiklikler uyarınca, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı (“Bakanlık”), yenilenebilir enerji
kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve yatırımların hızlı
bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla, kamu ve Hazine
taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda yenilenebilir
enerji kaynak alanları oluşturacaktır. Özel mülkiyete konu
taşınmazların yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak
belirlenmesi hâlinde, söz konusu alanlar üzerinde acele
kamulaştırma da yapılabilecektir.
Pursuant to these amendments, the Ministry of Energy and
Natural Resources (“Ministry”) will designate public and
Treasury properties and real properties subject to private
ownership as renewable energy resource areas with the goal of
facilitating the effective and efficient use of renewable energy
sources and to expedite investments in this area. If privately
owned real properties are designated as renewable energy
resource areas, expedited expropriation procedures will apply.
Getirilen en önemli değişikliklerden biri ise YEK Destekleme
Mekanizması kapsamındaki yarışmanın Türk Lirası üzerinden
yapılacak olmasıdır. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji kaynak
alanlarında kurulacak üretim tesisleri için Bakanlık tarafından
Türk lirası olarak belirlenecek, ve ihaleyi kazanan istekli tavan
fiyat üzerinden teklif edilecek en düşük fiyatı veren taraf
olacaktır. İhale ile belirlenen fiyat, söz konusu yenilenebilir
enerji kaynak alanı için yarışma şartlarında belirlenecek süre
boyunca YEK Destekleme Mekanizması kapsamında
uygulanacaktır.
One of the most significant amendments to the RES Law is that
tenders issued within the scope of the YEKA model will now be
held in Turkish Lira. The Ministry will designate the price ceiling
in Turkish Lira in the tender specifications for the
commissioning of new generation facilities in renewable energy
resource areas and the winning bidder will be the one offering
the lowest price in Turkish Lira. This price will be payable
through the RES Support Mechanism for the term specified in
the tender conditions.
Daha fazla bilgi ve sorularınız için:
For further information please contact:
Deniz Tuncel ([email protected])
Zeynep Tor ([email protected])
Deniz Tuncel ([email protected])
Zeynep Tor ([email protected])
Büyükdere Caddesi 199, Levent 34394 ISTANBUL
Telefon: (90) 212 310 18 00 Fax: (90) 212 310 18 99
Büyükdere Caddesi 199, Levent 34394 ISTANBUL
Telefon: (90) 212 310 18 00 Fax: (90) 212 310 18 99
http://www.herguner.av.tr
http://www.herguner.av.tr
- © 2020 Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı
- Hergüner Bilgen Özeke Türk ve yabancı müvekkillere
hukukun her alanında hizmet veren bir avukatlık ortaklığıdır. Bu
bülten Türkiye'de hukuk alanındaki gelişmeleri paylaşmak
amacıyla hazırlanmıştır. Bülten hukuki bir görüş veya
yönlendirme olarak düşünülmemelidir. Özel sorular ve sorunlar
bakımından hukuki danışman görüşü alınmalıdır.
- © 2020 Hergüner Bilgen Özeke Attorney Partnership
- Hergüner Bilgen Özeke is a full-service Turkish law firm with
major local and international clientele. This bulletin is to inform
the recipients concerning certain recent legal developments in
Turkey. It does not constitute legal advice or legal opinion on
any specific facts or circumstances, and the contents are
intended to be general information purposes only. The advice of
legal counsel should be obtained for specific questions and
concerns.
Download