Uploaded by User4155

Yeni Microsoft Word Belgesi

advertisement
neo penotran peser 500 mg 100 mg (
Türkiye)
ATC sınıfı: g01af01 - Metronidazol jinekolojisi
Jinekoloji metronidazol
gebelik
Laktasyon: kaçının
Genitoüriner sistem ve cinsiyet hormonları > Jinekolojik antienfektifler ve
antiseptikler > Antienfektifler ve antiseptikler, hariç. kortikosteroidlerle
ilişkiler > İmidazol türevleri
Etki mekanizması
Metronidazol jinekolojisi
Hassas mikropların DNA'sını değiştirir ve sentezlerini önler. Amebisidal aktiviteye sahip
sentetik antibakteriyel.
Terapötik endikasyonlar ve Dozaj
Metronidazol jinekolojisi
Vademecum.es'deki terapötik endikasyonlar ve dozaj bilgilerine erişmek için e-postanız ve
şifrenizle bağlanmanız veya kaydolmanız gerekir.
Bağlan
Gülşen
Uygulama yöntemi
Metronidazol jinekolojisi
vajinal. Geceleri yönetin. Bu tedavi her zaman metronidazolün oral uygulaması ile ilişkili
olmalıdır. Çiftin Trichomonas vaginalis enfeksiyonunun klinik belirtilerini gösterip
göstermediği, yanıt + gebelik testleri olmasa bile oral sunum ile aynı anda tedavi edilmesi
gerekir.
Kontrendikasyonlar
Metronidazol jinekolojisi
İmidazollere karşı aşırı duyarlılık.
Uyarılar ve önlemler
Metronidazol jinekolojisi
Hepatik ensefalopati; IR (diyalizde değilken dozu azaltın ve serum seviyelerini
izleyin); NFE. akut veya şiddetli CNS veya SNP (nörolojik bozulma riski). İdrarı
koyulaştırır. 18 yaşından küçüklerde önerilmez. Antibiyotiklerle birlikte karaciğer yetmezliği
vakaları bildirilmiştir. Prezervatif veya diyaframlı metronidazol yumurtalarının eşzamanlı
kullanımı lateks rüptürü riskini artırabilir. Başlangıçta tespit edilenden daha fazla gün
uygulanırsa, hematolojik belirlemeler düzenli olarak, özellikle beyaz kan hücresi sayımı
yapın. Ayrıca merkezi veya periferik nöropati (parestezi, ataksi, vertigo, nöbetler) gibi advers
reaksiyon riskini yakından izleyin. Kan diskrazisi öyküsü (vajinal jel).
Metronidazol jinekolojisi karaciğer yetmezliği
Karaciğer ensefalopatisinde dikkat.
Böbrek yetmezliği
Metronidazol jinekolojisi
Dikkat. Diyalizde olmadığınızda dozu azaltmanız ve serum seviyelerini izlemeniz önerilir.
Jinekoloji Metronidazol etkileşimleri
Plazma seviyesini artırır: lityum, siklosporin, busulfan (ciddi toksisite).
Plazma seviyesi: fenitoin, fenobarbital azalmıştır.
... ile psikotik reaksiyon: disülfiram.
Antabus etkisi: alkol.
Potansiyel etkisi: oral antikoagülan (warfarin).
Artan toksisite: 5-Florourasil.
Metronidazol gebelik jinekolojisi
Plasenta bariyerini geçer ve yetersiz veri vardır. Risk / faydaları dikkatlice değerlendirin.
Laktasyon
Metronidazol jinekolojisi
Anne sütüne geçer, bu nedenle emzirme döneminde gereksiz uygulamalardan kaçınılmalıdır.
Metronidazol jinekolojisini kullanma yeteneği
üzerindeki etkiler
Hastalara, aşağıdaki semptomlardan herhangi biri meydana gelirse, sürüş veya makine
kullanmaktan kaçınmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır: karışıklık, baş dönmesi,
halüsinasyonlar, nöbetler veya göz bozuklukları.
Olumsuz reaksiyonlar
Metronidazol jinekolojisi
Epigastrik ağrı, bulantı, kusma, ishal, oral mukozit, tat bozuklukları, anoreksiya, geri
dönüşümlü pankreatit vakaları, dil / kıllı dilin rengi; anjiyoödem, anafilaktik şok; periferik
duyusal nöropati, baş ağrıları, nöbetler, vertigo, ensefalopati (örn. konfüzyon) ve subakut
serebellar sendrom (örn. ataksi, dizartri, yürüyüş bozukluğu, nistagmus ve titreme); psikotik
bozukluklar (konfüzyon, halüsinasyonlar, depresif davranış; geçici görme bozuklukları
(diplopi, miyopi, bulanık görme, görme keskinliğinde azalma, renk görme değişiklikleri), optik
nöropati / nevrit; agranülositoz, nötropeni ve trombositopeni; döküntü, kaşıntı, kızarma,
ürtiker, püstüler püskürmeler, Stevens-Johnson s., toksik epidemik nekroliz; ateş; artan
karaciğer enzimleri,
© Vidal Vademecum Kaynak: ATC sınıflandırmasına göre aktif prensip üzerine bu
monografın içeriği, belirtilen ATC kodunda sınıflandırılan İspanya'da izin verilen ve
pazarlanan tüm ilaçların klinik bilgileri dikkate alınarak yazılmıştır. Her ilaç için AEMPS
tarafından yetkilendirilen bilgileri ayrıntılı olarak bilmek için AEMPS tarafından yetkilendirilmiş
ilgili Teknik Belgeye başvurmalısınız.
Aktif İlke Monografları: 01/25/2016
Kısaltmalar listesine bakın
Ilacprospektusu.com - İlaç Prospektüsü
Anasayfaİlaçlarİlaç Araİlaç Firmaları
Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda
Bulunamayan İlaçlar
Nidazol 500 Mg 20 Film Tablet
Parazit ve Böcek İlaçları » Antiprotozoal İlaçlar » Amibiyazis ve Diğer Protozoa İlaçları » Nitroimidazol
Türevleri » Metronidazol
Formülü:
Farmakolojik özellikleri:
Endikasyonları:
İntraabdominal enfeksiyonlar, Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, jinekolojik enfeksiyonlar, kemik
ve eklem enfeksiyonları, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları, alt solunum enfeksiyonları, endokardit,
septisemi. Nidazol i.v. solüsyon ameliyat öncesi, ameliyat esnasında ve ameliyattan sonra kontamine
olarak nitelendirilen kolorektal ameliyatlar sonrası enfeksiyon olasılığını kaldırabilmek için kullanılır.
Profilaktik kullanımı cerrahi müdehale sonrası 12 saatten fazla sürmemelidir.
Kontrendikasyonları:
Metronidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmalıdır.
Uyarılar/Önlemler:
Düşük dozda ve kısa sürede kullanıldığında periferik nöropani ve nöbetler enderdir. Yüksek dozda ve
uzun süre kullanan hastalar dikkatle izlenmelidir. Anormal belirtiler görülmesi halinde yarar-zarar
değerlendirmesine göre tedavinin kesilmesi veya devamına karar verilmelidir. Merkezi sinir sistemi
hastalığı olanlara metronidazol dikkatle verilmelidir. Sodyum iyonu içern çözeltilerin uygulanması
sodyum tutulmasına neden olabilir. Bunun için NİDAZOL i.v. solüsyon kortikostreoid ya da ödemli
hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Ağır hepatik hepatik hastalığı olanlarda metronidazol
metabolizması yavaşladığından, metronidazol ve metabolitleri vücutta birikebilir. Tavsiye edilen
mutat dozlar bu hastalara dikkatle verilmelidir. Hamilelerde kullanımı: Metronidazol plasentayı geçip
hızla fetal dolaşıma girer. İnsan dozlarının 5 katı dozlarda hayvanlarda fertilitede azalma veya fetusa
zararlı bir etki tespit edilmemiştir. Ancak bu konuda hamile nkadınlarda yapılmış çalışmalar
olmadığından kesinlikle gerekmedikçe gebelerde özellikle gebeliğin ilk 3 ayında kullanılmamalıdır.
Emziren annelerde kullanımı: Sütle plazmadakine benzer konsantrasyonlarda salgılanır ve burada yarı
ömrü 8-10 saattir. Emziren annelerde emniyeti kesinleşmemiştir. Bu nedenle emziren anneler bu ilacı
aldıkları süre ve ilacın kesilmesini izleyen 24-48 saat boyunca emzirmeyi kesmelidirler. çocuklarda
amebiyaz tedavisi dışında etkinlik ve emniyeti saptanmamıştır. Yenidoğanların metronidazolü
eliminasyon kapasiteleri düşüktür.
Yan etkiler/Advers etkiler:
Metronidazol genellikle iyi tolere edilir, seyrek olarak uyuşukluk, döküntüler ve koyu renk idrar
görülebilir. Kullanım sırasına ve dozuna bağlı olarak aşağıdaki yan etkiler meydana gelebilir:
Gastrointestinal, hematolojik, dermatolojik, merkezi sinir sistemi, yerel reaksiyonlar.
İlaç etkileşimleri:
Metronidazol, warfarin ve kumarin grubu diğer oral antikoagülanların etkisini artırır. Fenobarbital ve
fenitoin gibi mikrozomal karaciğer enzimleri indükleyen ilaçlar metronidazolün emilizasyonunu artırıp
düşük plazma seviyelerine neden olurlar. Simetidin gibi mikromozal karaciğer enzim aktivitesini
azaltan ilaçlar metronidazolün serum yarı-ömrünü uzatabilirler.
Nidazol ile tedavi sırasında ve tedaviden sonra bir gün süre ile alkol alınmamalıdır, disülfirama karşı
görülenlere benzer reaksiyonlar görülür.
https://www.ilacprospektusu.com/ilac/89/nidazol-500-mg-20-f-tablet
Download