Uploaded by User3961

ortodonti beykent 2

advertisement
DİŞ PROTEZ
TEKNOLOJİLERİ
TEMEL ORTODONTİ VE MODELLEME
DT.ZÜLAL PALAZLI
Median düzlem – Sagital düzlem – Orta
oksal düzlem
mesial
Lateral
orta
Frontal düzlem – Alınsal düzlem
posterior
anterior
Yatay düzlem- Horizontal düzlem –
Transversal düzlem
SUPERIOR
INFERIOR
Kapanış düzlemi;

Üst çene dişlerinin çiğneyici yüzeylerinin çeneler kapalı iken belirledikleri
düzlemdir.

Kapanış düzlemi ile median düzlemlerin karşılaştırılmasına göre ;

4 kadrana ayrılır.
1
Sagital düzlem
2
Okluzal düzlem
4
3

1- üst sağ kadran

2-üst sol kadran

3-sol alt kadran

4- sağ alt kadran
Mezial yüz; bir dişin
orta çizgiye en yakın yüzü
Mezial yüz; bir dişin
orta çizgiye en yakın yüzü
Distal yüz, bir dişin
orta çizgiye uzak yüzü

Mesial yüz

Distal yüz

Lingual yüz

Palatinal yüz

Labial yüz

Bukkal yüz
Klinik kuron;
Anatomik kuron;
Anatomik kuron
Anatomik kuron; mine ile örtülüdür.
Klinik kök;
Anatomik kök,
Anatomik kök
Anatomik kök; sement ile örtülüdür.
Mine sement çizgisi;

Anatomik kök ve Anatomik kuronu birbirinden ayıran çizgi
Alveol ;

Dişlerin içine yerleştiği, dişlerin herhangi bir sebeple kaybedilmesi ile yok olan
kemik yapı.
Alveol kreti, alt ve üst diş arklarının üzerine oturduğu dişleri çevreleyen kemik yapıya denir.
Periodonsiyum;
Malokluzyon sınıflndırması;
Kapanış bozuklukları

MALOKLÜZYONLARIN NEDENLERİ (ETİOLOJİSİ)

A GENEL FAKTÖRLER:

1.Heredite, kalıtım

2.Doğumsal Defektler

3.Çevresel Faktörler a.)Doğum öncesi b.)Doğum sonrası

4.Metabolik Hastalıklar

a.)Endokrin bozukluklar

b.)Metabolik bozukluklar

c.)Enfeksiyon hastalıklar
Malokluzyon sınıflndırması;
Kapanış bozuklukları

MALOKLÜZYONLARIN NEDENLERİ (ETİOLOJİSİ)

A GENEL FAKTÖRLER:

5.Yetersiz Beslenme

6.Alışkanlıklar (Anormal basınç alışkanlıkları).

a.)Yanlış emzirme, parmak emme, dudak ısırma veya dudak emme vs.

b.)Dil emme veya itme, tırnak ısırma.

c.)Normal olmayan yutkunma, ağız solunumu

d.)Konuşma defektler.

e.)Tonsil veya adenoidlerin hipertrofisi

f.)Bruksizm

g.)Postür pozisyon duruş alışkanlıkları

7.)Travma ve kazalar.
Malokluzyon sınıflndırması;
Kapanış bozuklukları

MALOKLÜZYONLARIN NEDENLERİ (ETİOLOJİSİ)

B LOKAL FAKTÖRLER:

1. Sayı Anomalileri

a.)Süpernümere dişler (Fazla dişler)

b.)Eksik dişler (Konjenital eksiklik, veya kazalar çürükler nedeniyle oluşan diş
eksiklikleri).

2.Dişin Boyut Anomalileri

3.Dişin Şekil Anomalileri

4.Anormal labial frenilum veya ataçman

5.Mukoza bariyerleri

6.Dişlerin erken kaybı
Malokluzyon sınıflndırması;
Kapanış bozuklukları

MALOKLÜZYONLARIN NEDENLERİ (ETİOLOJİSİ)

B LOKAL FAKTÖRLER:

7.Süt dişi retansiyonu (uzun süre ağızda kalması)

8.Daimi diş erupsiyonunda gecikme.

9.Anormal erupsiyon yolu

10.Ankiloz

11.Diş çürükleri

12.Uygun olmayan restorasyonlar.

Birçok sınıflandırma olmasına rağmen, bugün dahi
kullanılan Angle sınıflandırması, ilk defa 1899 da Edward
H.Angle tarafından ortaya atılmıştır. Sınıflandırmanın ana
noktası maksiller ve mandibular antero-posterior dental
ark ilişkilerinin tarifidir. Angle maksillayı kafa kaidesi ile
bir bütün kabul etmekte ve değişmediğini baz alarak üst
sürekli birinci büyük azı dişi sabit kabul etmiştir. Angle
maloklüzyonları 3 sınıfa ayırır.
Angle sınıflandırması;
1. Sınıf I (Nötroklüzyon)
2. Sınıf II (Distoklüzyon)

-Sınıf II, bölüm 1

-Sınıf II, bölüm 2
3. Sınıf III (Mesioklüzyon, Prognati inferior)

-Hakiki sınıf III

-Pseudo sınıf III

-False (aldatıcı) prognati inferior
Angle sınıflamasının eksik yönleri

1. nazomaksiller kompleks içerisinde yer alan üst çene büyüme ve gelişimden,

kalıtımdan ve dış faktörlerden etkilenmektedir. Bu yüzden sabit değildir.

2. Erken süt dişi çekimleri 1 moların sagittal yön değişikliklerine neden
olabilir.

3. Molar dişlerden bir tanesinin çekilmiş olması sınıflama yapılması olanağını
ortadan kaldırır.

4. Yan çapraz kapanış durumlarındaki malokluzyonu belirtemeyiz
1. SINIF I. (Nötroklüzyon):

Sınıf I anterior çapraşıklık da denir.Maksiller 1.molarınmesiobukkal
tüberkülü mandibular 1. moların mesiobukkal sulcusuna oturur.

Bundan sapma durumları da olabilir. Bir tarafta normal molar
ilişkisi varken, diğer tarafta lokal nedenlere bağlı olarak
olmayabilir. Ancak çoğu kez bozulmamış molar ilişki vardır.

-Maloklüzyon sadece dentaldir. Ark boyutu ile diş boyutu
uyuşmazlığı vardır.

-Maksiller ve mandibular bazal kaide ilişkisi normadir.

-Sıklıkla anterior bölgede rotasyonlar, malpozisyonlar yani
çapraşıklıklar görülür.

-Kas fonksiyonu normaldir.

-En çok görülen maloklüzyon tipidir.

-Anterior bölgede, çapraz kapanış, başbaşa kapanış, open-bite, artmış
over-bite veya over-jet görülebilir.

-Profil düzdür, yüz dengesi normaldir.

-Veya bütün dentisyon profil yönünden ileridedir. Bu duruma
bimaksiller protrüzyon denir.

Bimaksiller protruzyon genellikle Sınıf I sınıflandırmasına girer.
2.SINIF II (Distoklüzyon):
2.SINIF II (Distoklüzyon):
Molar kapanışı distal pozisyondadır. Maksiller ve mandibular
bazal kaideler birbirlerine ve kafa kaidesine göre normal ilişkide
değildirler. İki alt grubu vardır.
A) Sınıf II, bölüm 1 (Class II div 1)
A) B) Sınıf II, bölüm 2 (Class II div 2)
A) Sınıf II, bölüm 1 (Class II div 1):

Sorun çoğu kez alt çenenin gelişiminin geri kalmasıdır. Bazen üst çene
aşırı gelişebilir.

veya ikisinin kombinasyonu olabilir.

-Bazal kaide sorunu mutlaka varken, dental sorun olabilir veya
olmayabilir.

-Maksiller kesicilerin yani üst ön dişlerin labioversiyonu, fırlaklığı veya
protrüzyonu vardır.

-Overjet artmıştır, overbite değişiklik gösterir.

-Alt anteriorlar çoğu kez supraerüpsiyona uğrayıp maksiller palatinal
mukozaya otururlar ve irritasyona neden olurlar, böylece aşırı overbite
ortaya çıkar.

-Maksiller dental ark U şekli yerine V şeklini almıştır.

-Anormal kas fonksiyonları mevcuttur.

-Çoğu kez hastada ağız solunumu vardır. Dil istirahat halinde
ağız tabanında yer alır. Bu durum ağız dışı kasların maksillaya
yaptığı basınç sonucu maksillada daralmaya yol açar.

-Üst dudak hipotonik, alt dudak hiperaktifdir ve dışa dönüktür.
Alt dudak istirahat halinde üst kesicilerin palatinalinde yer alır.
Hasta dudaklarını kapatmak istediğinde mental kas gerilir
labiomental sulkus belirginleşir.

-Profil konvekstir, çene ucu siliktir.

-Alt yüz yüksekliği artmıştır.

-ANB açısı artmıştır.
ANB açısı ;
B) Sınıf II, bölüm 2 (Class II div 2):

Sorun mandibulanın fonksiyonel olarak geride konumlanmasıdır.

Mandibula gelişim geriliği göstermez ama maksilla tarafından öyle
konumlandırılır ki, kondil glenoid fossada en geride yer almak zorunda kalır.

Molar kapanışda bölüm 1 de olduğu gibi bilateral veya unilateral bozukluk
olabilir.

Ark şekli üst çenede köşeli ( U ) haline dönmüştür. Üst çene alt çeneyi kutu
kapağı gibi sarmıştır.

Dişlerin aksiyal eğimleri dik ve aşırı overbite vardır. Overbite o kadar fazladır
ki, alt kesiciler görülmez. Overbite yani derin kapanış yüzünden, ya alt
kesiciler üst palatal mukozayı yada üst santraller alt labial mukozayı irrite
eder.

Tipik klinik görünümleri, santraller dik, lateraller labio versiyondadır.
B) Sınıf II, bölüm 2 (Class II div 2):

Bazen dört keserdik kaninler labioversiyonda olabilir. Ark kare biçiminde
olduğundan interkanin mesafe normalden fazladır. Son derece derin spee
vardır.

Kuvvetli bir kas yapısı vardır. Profil konkav veya düzdür.

Çene ucu belirgindir. Alt yüz yüksekliği kısalmıştır.

Kuvvetli bir alt çene görünümü vardır. ANB açısı çok artmamıştır.
3. SINIF III (Mezioklüzyon, Prognati inferior):

-Bu maloklüzyonda ya mandibula aşırı gelişmiş yada maksilla az gelişmiş veya
her ikisinin kombinasyonu söz konusudur.

-Molar ilişkisi sınıf III tür.

-Ön dişlerde çapraz kapanış veya başbaşa kapanış vardır.

-Alt çene, üst çene ve yüzün diğer bölümlerine göre öndedir.

-Üst dudak ince ve gergindir.

-Dil ağız tabanında yer alır. Dilin aşağıda konumlanması hem mandibulayı öne
itecek bir kuvvet doğurur, hem de maksillada darlık oluşmasına sebep olur,
posteriorda cross-bite oluşur.

-Profil konkavdır.

-ANB açısı negatiftir
3. SINIF III (Mezioklüzyon, Prognati inferior):
3. SINIF III (Mezioklüzyon, Prognati inferior):
Üç tiptir;

A) Hakiki Sınıf III

B) Pseudo Sınıf III

C) False Prognati inferior ( Aldatıcı prognati inferior)
3. SINIF III (Mezioklüzyon, Prognati inferior):

A) Hakiki Sınıf III (Hakiki Prognati İnferior)
Hakiki Sınıf III iki nedenle olur;
1. Kalıtsal 2. Kazanılmış

-Hormonal

-Tümoral

-Travma
3. SINIF III (Mezioklüzyon, Prognati inferior):

1- İskeletseldir.

2- Anamnezde aileden Sınıf III vardır.

3- Dil ağız tabanında yer alır. Dilin aşağıda konumlanması hem
mandibulayı öne itecek bir kuvvet doğurur, hem de maksillada darlık
oluşmasına sebep olur, posteriorda crossbite oluşur.

4- Üst keserler labiale eğimlidir.

5- Alt keserler linguoversiyondadır ve bu eğimden dolayı labialdaki
kemik incelir.

6- Herzaman belirgin bir alt çene vardır

7- Mandibuler kapanma yolu başından sonuna kadar aynıdır, herhangi
bir sapma yoktur.

8- Profil konkavdır.

9- Gonial açı artmıştır.
Gonial açı;
B) Pseudo Sınıf III (Pseudo Prognati İnferior):

Daha çok prematür kontak nedeniyle alt çenenin fonksiyonel olarak
öne kayması ile ortaya çıkar. Sıklıkla süt alt kaninin over erüpsiyonu ile
üst dişlerle çatışma ortaya çıkar ve alt çene öne kayar. Aynı şekilde
maksiller darlığa bağlı olarak da prematür kontak meydana gelir ve
hasta çenesini sağa sola öne kaydırır.

Tonsillit, yüksek dolgu, ağrılı diş de aynı durumlara neden olur. Ayrıca
hasta sevdiği, özendiği birisini taklit ederek de pseudo prognatiyi
oluşturur.

1- Fonksiyonel bir problemdir.

2- Akrabalarda CI III yoktur, taklit olabilir.

3- Zorladığında çene bir miktar geriye gider.

4- Üst kesiciler çoğunlukla diktir.

5- Alt keserlerin eğimi normaldir.

6- Molar ilişki istirahat pozisyonunda Sınıf I, oklüzyonda Sınıf III tür.

7- Mandibula kapanışa geçerken kontak noktasına kadar normal bir yol
izlerken, prematür kontağa gelmeden hemen önce kesik, ani bir
kapanış yapar. İstirahat pozisyonunda alt çene belirgin değildir, sadece
oklüzyona geçtiğinde belirginleşir.

8- Profil istirahat konumunda düz, kapanışta konkavdır.

9- Gonial açı normaldir.
C) False Prognati İnferior (Aldatıcı alt çene ileriliği):

Her ne kadar prognathie inferior (alt çene ileriliği) olarak adlandırılmışsa
da aslında bu vakalarda alt çene ileriliği söz konusu değil, üst çene
geriliği ve küçüklüğü mevcuttur. Zaten bu nedenledir ki Perkün bu
vakaları aldatıcı alt çene ileriliği olarak adlandırmıştır.

Bu vakalar mikrognati superior vakalarıdır.

Bu vakaların ağıziçi muayenelerinde ön ve yan çapraz kapanış ve
bununla birlikte derin veya açık kapanış, Sınıf III molar ilişki görülür.

Diş kavisleri oklüzalden incelendiğinde üst çenenin çok küçük olduğu
dikkat çeker ki, bu vakalarda üst çenede şiddetli çapraşıklık mevcuttur.

Hatta pek çok vakada üst sürekli kaninler yer darlığı nedeniyle gömülü
kalırlar. Vakaların profilden incelenmelerinde konkav profili, cephe ve
profil incelemesinde orta yüz çöküklüğü dikkat çeker.

Bu vakaların sefalometrik analizlerinde; SNA açısının normalden küçük
olduğu, SNB açısının genellikle normal olduğu, ANB açısının negatif
değer ile iskeletsel Sınıf III yapıyı gösterdiği görülür. Özellikle ağız içi
muayenede artmış negatif overjet bulgusu mevcuttur. Dudak-damak
yarıkları da bu gruba girerler.
Download