Uploaded by User3890

coronavirüs

advertisement
BULAŞICI HASTALIKLAR
• Bulaşıcı hastalıklardan
korunma ve kontrol infeksiyon
zincirindeki bu ögelerin
etkileşmelerinin engellenmesi
yolu ile olur.
Çevre
Enfeksiyon kaynağı
Sağlam kişi
yolu
Bulaşma
Coronavirusler
• Tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı
RNA virüsleri
• Coronaviridae ailesi içinde
• Başlıca dört türde sınıflandırılırlar:
Alfa, Beta, Gama ve Delta
• İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek,
kemirgen ve kanatlılarda
bulunabilmektedirler (evcil ve yabani
hayvanlarda).
Bulaşma Yolu
• Hayvanlardan bulaştığı düşünülmekte
• İnsandan insana ve sağlık merkezlerinde
bulaş bildirilmiş
• Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun
damlacık yoluyla olduğu bildirilmiş
• Virüs, hasta bireylerden öksürme, hapşırma
yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve
hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz,
ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir
Hastalığın Klinik Özellikleri
• Solunum semptomları; ateş, öksürük ve
dispne vb.
• Daha ciddi vakalarda; pnömoni, ağır akut
solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği
ve hatta ölüm
• Asemptomatik kişiler solunum yolunda virus
taşımakla birlikte majör bulaş yolu değil
Nasıl korunabiliriz?
• Solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmak için
yapılan öneriler yeni koronavirüs hastalığı için de geçerlidir.
• Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır (mümkün ise en az 1 m
uzakta bulunulmalı).
• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten
sonra eller sık sık yıkanmalıdır.
• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
• Eller, en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı sonrasında
kurulanmalıdır.
• Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur,
normal sabun yeterlidir.
• Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya
kolonya kullanılmalıdır.
• Elde görünür bir kirlenme olmadığı sürece el antiseptikleri, el yıkama
kadar etkilidir. Ancak elde görünür bir kirlenme olduğunda ellerin
mutlaka yıkanması gerekir.
Maske ne zaman kullanılmalı?
• Sağlıklı kişilerin maske kullanmasına gerek yoktur.
• Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin
öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık
kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise
dirsek içini kullanması gereklidir.Hasta kişilerin mümkünse kalabalık
yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa tıbbi maske
kullanması önerilmektedir. Maskeyi çıkarıldığında hemen çöpe
atılmalı ve eller yıkanmalı veya antiseptikle temizlenmelidir.
• Hasta olmayan kişilerin maske kullanmasına normalde gerek yoktur.
Sadece yeni koronavirüs hastalığını geçirenlerle temas edenlerin
(sağlık çalışanları, hasta ile aynı evde yaşayanlar) maske takması
gerekmektedir. Bu durumlarda kullanılacak maskelerin
cerrahi/basit/tıbbi maske olması yeterlidir.
• N95 veya FFP2 türü maskeler sağlık çalışanları tarafından sadece
özel koşullarda (hastanın solunum cihazına bağlanması
gerektiğinde..vb) kullanılmalıdır.
Eldiven giymeli mi?
• Hayır. Eldiven, sadece sağlık çalışanları
tarafından hastanın bakımı ve muayenesi
sırasında kullanılır. Sağlık çalışanları dışındaki
kişiler eldiven kullanmamalıdır. Bunun en önemli
nedeni, eldivenlerin uygun şekilde kullanılmadığı
durumda hastalığın daha çok yayılmasına neden
olmasıdır.
• Eldivenlerin uygun kullanımı, sağlık
çalışanlarına verilen eğitimlerle sağlanmaktadır.
Sağlık çalışanları dışındaki kişilerin eldiven
kullanması uygun değildir.
• Eller, hastalığın bulaşmasında çok
önemlidir ve bulaşı azaltmanın yolu ellerin
su ve sabun ile yıkanmasıdır. Sabun ve
suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği veya kolonya kullanılmalıdır.
Download