Uploaded by User3694

Dinamik Frenleme

advertisement
DİNAMİK FRENLEME
Alternatif akım (AC motor) motorlarını durdurmak için şebeke enerjisi kesildikten
sonra stator (endüktör) sargılarına doğru gerilim uygulanarak yapılan
frenleme sistemine dinamik frenleme denir. Frenleme tekniklerinden biri olan bu frenlemeye
aynı zamanda elektriksel frenleme de denir. Dinamik frenleme özellikle torna tezgahlarında
zaman kaybını önlemede yardımcıdır.
Bir kumanda devresi ile durdurma butonuna basıldığı zaman stator sargılarından
alternatif gerilim kesilir ve doğru gerilim uygulanır. Daha önce değişken döner manyetik
alanın oluştuğu stator sargılarında bu defa, düzgün ve sabit bir manyetik alan oluşur. Kısa
devre çubuklu rotor sabit manyetik alan içinde kendi ataleti ile dönmeye devam ettiği için
rotor çubuklarında bir EMK (elektromotor kuvvet) indüklenir. Geçen kısa devre akımından
dolayı NS kutupları meydana gelir. İşte, rotor kutupları ile stator kutuplarının birbirini
etkilemesinden dolayı rotor kısa süre içinde durur.
Frenleme bobinine uygulanacak DC gerilimin değeri, motor gücüne ve stator
sargılarından geçecek akıma göre değişir. Büyük güçlü motorlar büyük ebatlı olduğu için
rotorun ataletinden dolayı durma süresi uzun olur. Oysa küçük güçlü motorların kendiliğinden
durma süresi daha kısadır. Bundan dolayı frenleme bobinine uygulanan DC gerilim büyük
güçlü motorlarda daha fazla, küçük güçlü motorlarda daha az olur. Diğer taraftan frenleme
sırasında stator sargıları, geçen doğru akıma sadece omik direnç etkisi gösterir. Bu sebeple
frenleme esnasında sargılardan geçen akımın, motorun normal çalışma akımını geçmemesine
dikkat edilmelidir. Yoksa stator sargıları yanabilir. Sargılara uygulanan doğru gerilim arttıkça
frenleme süresi kısalır, gerilim azaldıkça frenleme süresi uzar.
Dinamik Frenleme Geriliminin Hesaplanması
Frenleme Gerilimi ve Direnç Hesabı
Frenleme gerilimi hesabı yapılırken önce frenlenecek motorun bir faz sargısı omik direnci
ölçülür. Motorun bağlantı şekline göre hesap yapılır.

Motor yıldız bağlı ise
Yıldız bağlı stator sargılarının omik dirençlerini yukarıdaki şekildeki gibi çizersek toplam
direnç “a“’daki gibi olur. Dengeli sargılarda her üç faz sargısının da omik direnci birbirine
eşit olduğu için formül “c”’deki gibi olur.
Rf= Motorun bir faz sargısı omik direnci (W)
R T = Motor üç faz sargısı toplam (eş değer) direnci (W)
U DA = Motora uygulanacak doğru gerilimin değeri (V)
I DA = Motor sargılarından geçecek doğru akım değeri(Motor etiketindeki yıldız akımı) (A)
P DA = Doğru akım kaynağının gücü (W)

Motor üçgen bağlı ise
Not: R 3 direnci, kısa devre olduğundan işleme konulmamıştır.
Stator sargılarına uygulanacak doğru gerilimin değeri: U DA = 2. I DA . R T
NOT: Frenleme akımı sargılara zarar vermeyecek değerde olmalıdır.
Frenlemenin daha kuvvetli olması isteniyorsa, frenleme akımı olarak yıldız akımı
seçilmelidir. Frenleme süresi kısa olduğu için sargılar zarar görmez.
Download