Uploaded by fatihozcan01

İşaretçi-Sapancı Eğitimi

advertisement
İŞARETÇİ VE SAPANCI EĞİTİMİ
Eğitimin Amacı:
Sapan aracını kullanabilmek ve işaretçi
uygulamasını yapabilen, sağlık ve güvenlik
şartlarına bağlı olarak işyeri çalışma
güvenliğine uygun çalışabilen bireyler
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
İşinize Faydası
Katılımcı;
• Sapan Kullanabilecek
• İşaret Uygulamasını yapabilecek
• İşaretçi ve Sapancı koordinasyonu sağlayabilecek.
• Yük, halat ve kaldırma araçlarının kaldırma, bağlama ölçümlerini yapabilecek.
Eğitimin İçeriği:
1. Mevzuat hakkında bilgilendirme
Teknik Bilgiler
2. Kaldırma iletme makinalarının tanımları ve sınıfları
o Vinç aracını tanıma, vincin özelliklerini bilme; vinç manevra ve hareket ve
çeşitlerini ilgili genel ve teknik bilgileri bilme,
o Sapan ve sapanın özelliklerini bilme
o Sapan çeşitlerinin tanınması; zincir, bez ve çelik sapanlar hakkında kaldırma,
bağlantı, ölçüm özelliklerinin bilinmesi.
o Sapanlara ve halatlara ait mekanizmaların bilinmesi.
o Halatlar ve halat çeşitleri;
o Kancalar; Çeşitleri, kontrolü
3. İşaretçi ile ilgili genel bilgiler,
4. İşaretçinin kullanacağı işaretler: Yavaş, kaldır, indir, dur, yükü kaldır, indir, acil durum
işaretleri, jib bomu vb. işaretler ile ilgili genel bilgiler,
5. Sapan vb. tüm ekipmanların türlerinin doğru seçimi
6. Yük ve sapanın yüke bağlama metotları
7. Yük bağlama teknikleri
8. Yük kaldırma operasyonu yönetimi (Görev ve sorumluluklar, iletişim, acil durum
müdahalesi)
9. İndirme-kaldırma esnasında operatörün bulunması gereken konum
10. Çalışma alanı sınırlandırma
11. Kullandığımız sapanlar ve diğer ekipmanların yeterliliğinin değerlendirilmesi
Organizasyonel Bilgiler
12. İş öncesi gereklilikler
13. İşaretçi ve sapancı olarak (Banksman ve slinger) yapılacak kontroller
14. İş planlaması
15. İşbaşı toplantısı ve acil durum planlaması
16. İşin tehlikesi ve tehlike anında işaretçinin yapması gerekenler
17. Çalışma sahasında alınacak önlemler (Zemin durumu, çalışma düzeni vb.)
18. Kaza, yaralanma tehlikeleri ve işaretçinin yapması gerekenler.
19. Uygulama
Eğitim Süresi
1 Gün
Katılımcılar
Konu ile ilgili saha personeli, teknik personel ve yöneticileri
Download