Uploaded by wolf_ata

Oyun Teorisi

advertisement
Oyun Teorisi
Delphi ve Nominal Grup Teknikleri ...
Pukö Döngüsü .
Maliyet-Etkililik Analizi
Okul Yönetim Ekibini Geliştirme
Zihin Haritası
Dengeli Performans Karnesi
Kalite Çemberleri
Akış Diyagramı
Diyalektik Sorgu
Eylem Araştırması
İlk-Öncü Kullanıcılar
Altı Sigma
Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
AR-GE (Araştırma-Geliştirme)
Duyarlılık Eğitimi (T-Grup)
Pareto Diyagramı
Histogram ve Bar Grafiği
Saçılma Diyagramı
Gantt Diyagramı
Güç Alanı Analizi
Senaryo Analizi
Veriye Dayalı Karar Verme Teknikleri
5N 1K Tekniği
Öncelikler Matrisi
Şeytanın Avukatlığı
Swot Analizi
Pest Analizi
Balık Kılçığı Tekniği
Beyin Fırtınası Tekniği..
Download